Burenrecht aanbouw

Als u plannen heeft om aan te bouwen of te verbouwen moet u natuurlijk rekening te houden met de buren. In de wet zijn allerlei regels en richtlijnen wettelijk vastgelegd voor onder meer grenzen van het erf, de beplanting en de bouw van terrassen en balkons. Ontdek in dit artikel hoe het zit met het burenrecht bij een aanbouw.

Lees ook: Erf- en perceelafscheidingen.pdf (bron: Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie) en kosten aanbouw.

Maak goede afspraken met de buren

afspraak buren Als u tijdig uw plannen voor een uitbouw, een dakterras of een balkon bespreekt met uw buren kan u veel onnodige problemen voorkomen. Maar in de praktijk kunnen er altijd (onvoorziene) situaties ontstaan waarbij buren toch bezwaar gaan maken en zich beroepen op de wet. Onder de afdeling Burenrecht van het Burgerlijk Wetboek wordt geregeld wat de rechten en plichten zijn ten aanzien van buren en hoe u zich gedraagt als een goede buur. Over de erfgrenzen, erfafscheiding en erfbeplanting zijn wettelijke regels. In de wet wordt ook geregeld hoe de buren beschermd kunnen worden tegen ongewenst uitzicht en er is precies vastgelegd waaraan u moet voldoen als u een raam in de zijgevel wilt aanbrengen of wanneer u wel of niet een balkon of dakterras mag aanleggen. Het Burenrecht bestaat eigenlijk uit de gebruikelijke ‘omgangsvormen’ die men moet betrachten.

Wanneer heeft u toestemming nodig van de buren?

Als de buren instemmen met een voorstel dat u maakt, dan is het aan te raden dit u dit schriftelijk vastlegt en door de buren laat ondertekenen. Als er in de toekomst hierover onenigheid ontstaat, dan heeft u zich hiervoor ingedekt. Deze toestemming heeft ook zijn werking tegenover latere buren als u deze toestemming via de notaris als erfdienstbaarheid laat registreren en laat vastleggen bij het Kadaster. U mag een balustrade tot de dakranden plaatsen op het dakterras van de aanbouw als de buren daarmee instemmen.

Het Kadaster

Mocht er onenigheid ontstaan met de buren over de exacte plaats van de erfgrens, dan kunt u bij het Kadaster tegen vergoeding een tekening aanvragen waarop precies is aangegeven waar uw erfgrens loopt. Als deze tekening geen oplossing biedt voor het probleem, dan kunt u de landmeter van het Kadaster – uiteraard in het bijzijn van de buren – de erfgrens precies laten aanwijzen.

Ongewenst uitzicht

Als u het plan heeft om een zijraam te plaatsen of van het dak van een aanbouw een dakterras te maken, dan moet u rekening houden met de wettelijke bescherming die uw buren hebben tegen ongewenst uitzicht. In het Burgerlijk Wetboek is geregeld wat de voorwaarden zijn waaronder een raam in de zijgevel mag worden geplaatste en wanneer er wel of geen balkon of dakterras mag worden gemaakt.

Raam in zijgevel

Als uw ramen uitzicht hebben op het erf van de buren zijn moet dat aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is toegestaan als de betreffende muur op minstens twee meter vanaf de erfgrens staat. Binnen die twee meter mag u alleen een raam maken als:

  • • De muur grenst aan een openbare weg of water
  • • Het uitzicht wordt belemmerd door een muur die maximaal twee meter hoog is en die zich binnen twee meter van het raam bevindt
  • • De buren toestemming hebben gegeven.

Vrijblijvend advies?

verbouw adviseur Weet u niet helemaal zeker wat wel en niet mag? En/of heeft u geen tijd/zin om alles uit te vogelen? Vraag dan vrijblijvend advies aan een expert: de aannemer. Vul het formulier op deze pagina in en ontvang vrijblijvend advies van 6 specialisten uit uw regio. Vergelijk de opties en de prijzen en kies de beste deal voor uw nieuwe aanbouw. Een ding is zeker, vergelijken kan nooit kwaad.