Een aanbouw is niet hetzelfde als een uitbouw, ofschoon beide termen vaker door elkaar gebruikt worden. Een aanbouw is een apart gebouw dat tegen uw huis wordt aangebouwd en van het hoofdgebouw gescheiden wordt door een muur en te bereiken is via een deur of opening. Voor een aanbouw maakt u kortom een extra constructie en dat is het cruciale verschil met een uitbouw, die deze extra constructie niet behoeft. De aanbouw heeft daarnaast ook een andere functie dan het hoofdgebouw. Voorbeelden van een aanbouw zijn een garage of bijkeuken. Een aanbouw mag u niet zomaar bouwen. In veel gevallen heeft u een vergunning van de gemeente nodig.

Waar komt de aanbouw te liggen?

Een eerste factor, die bepaalt of u een aanbouw vergunningsvrij mag bouwen, is de locatie van uw aanbouw. Op het voorerf van uw woning moet u namelijk altijd een Omgevingsvergunning aanvragen, omdat de aanbouw het uiterlijk van uw woning verandert. De gemeente heeft in het Bestemmingsplan vastgelegd wat de uiterlijke kenmerken van een wijk moeten zijn.

Plaatsing aanbouw op het achtererf

Wanneer u de aanbouw op uw achtererf plaatst, hoeft u in het algemeen geen vergunning aan te vragen. Hierbij is het wel van belang dat u precies weet waar dat achtererf begint. Bij een vrijstaand huis of een twee-onder-een-kap begint het achtererf een meter van de voorkant van uw huis af. Bij een rijtjeshuis is de grens gemakkelijker weer te geven: uw achtertuin is uw achtererf.

De afmeting van uw bebouwingsgebied

Ook de grootte van uw bebouwingsgebied bepaalt of u een vergunning moet aanvragen. De gemeente heeft namelijk een percentage berekend aan grond, waarop gebouwd mag worden. Hoe groot uw aanbouw mag zijn om vergunningsvrij te kunnen bouwen, is dus afhankelijk van de grootte van uw achtererf. Tabel 1 laat zien welke aanbouwgroottes zijn toegestaan.

Tabel 1. De grootte van het bebouwingsgebied en wat er bebouwd mag worden

Grootte bebouwingsgebied Wat bebouwd mag worden Extra’s
<100m² 50%
>100m², maar <300m² 50m² 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m²
>300m² 90m² 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300m² tot een maximum van 150m²

De afmeting van uw aanbouw zelf

Ook de grootte van het aan te bouwen bouwwerk bepalen of u een vergunning nodig heeft of niet. Hierbij is er een maximaal toegestane lengte en breedte. Aangezien het om een aanbouw gaat mag het gebouw niet verder dan vier meter van het hoofdgebouw geplaatst worden en geldt een maximale hoogte van 30 centimeter boven de hoogte van de vloer van de eerste bouwlaag. Heeft uw huis maar een bouwlaag, dan mag de aanbouw niet hoger zijn dan het dak.

Woont u in een monumentaal pand?

Voor monumentale panden gelden weer andere regels dan bij een normaal huis. Een monumentaal pand is van nationaal belang door de cultuurhistorische schoonheid en waarde die het gebouw heeft. Het Bestemmingsplan van een monumentaal pand is daarom veel gedetailleerder dan een normaal Bestemmingsplan en hierdoor mag er voor een monumentaal pand ook minder. Het is daarom lastiger om voor dit type panden een Omgevingsvergunning te krijgen.

Voldoet de aanbouw aan het Bouwbesluit?

Naast het Bestemmingsplan worden er ook eisen aan een aanbouw gesteld vanuit het Bouwbesluit. De voorschriften in het Bouwbesluit gaan over zaken als veiligheid van de aanbouw, milieu, energiezuinigheid, bruikbaarheid en gezondheid van de inwoners. Al deze regels worden getest aan de hand van de bouwbesluitberekening. Aan alle eisen moet uiteraard worden voldaan.

Hoe moet u een vergunning aanvragen?

De aanvraag van uw aanbouw doet u bij de gemeente. Hiervoor dient u een bouwtekening en constructietekeningen aan te leveren. Voor deze zaken en de Omgevingsvergunning zelf moet u betalen. Tabel 2 laat u de totale kosten van de aanvraag zien.

Tabel 2. Kosten voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning

Benodigdheden Kosten
Legeskosten aanbouw* €250 – €800
Vergunningsaanvraag €150 – €350
Bouwtekening €600 – €900
Constructieberekening €400 – €800

*Legeskosten aanbouw bedragen twee procent van de uiteindelijke bouwkosten

Hoe lang duurt de aanvraag van een Omgevingsvergunning?

Een aanvraag van de Omgevingsvergunning kan wel acht tot twaalf weken duren. Na het indienen van uw aanvraag, zal de gemeente uw aanvraag beoordelen aan de hand van de eisen van het Bestemmingsplan, het Bouwbesluit en de Welstandsnota. Na het verkrijgen van uw Omgevingsvergunning bent u nog niet klaar om te gaan. Belanghebbenden krijgen namelijk de mogelijkheid om bezwaar te maken. Deze bezwaarperiode van zes weken moet u afwachten, alvorens u mag beginnen. Daarom is het raadzaam om uw buren al vooraf in te lichten over uw op handen zijnde aanbouw. Houdt u zich niet aan de bezwaarperiode of gaat u bouwen zonder vergunning waar een vergunning nodig is, dan loopt u kans op een fikse boete. U maakt zich namelijk schuldig aan een economisch delict, waarbij de sanctie afhankelijk is van de kwalificatie van het delict.

Zie ook: kosten aanbouw.