Aannemer failliet en wat nu?

 

De wereld van de bouw is continu in beweging. Zeker in tijden van crisis hebben bedrijven die in de bouw zitten het zwaar. Het is dan ook niet voor niets dat veel bouwbedrijven en aannemers failliet gaan. Wie een aannemer ingehuurd heeft, kan voor een aantal vragen komen te staan.

Gaat mijn verbouwing nu wel door?

Zodra de aannemer failliet is verklaard, is het aan de curator om te bepalen of de overeenkomst, uw opdracht voor de verbouwing, wordt nagekomen. Ga nooit zomaar een andere aannemer inhuren om de klus af te maken.

Clausule

Omdat bij standaard overeenkomsten de curator de persoon is die bepaalt of de verbouwing voortgezet kan worden, is het nooit verstandig om zomaar een nieuwe aannemer in te huren. Wanneer de overeenkomst een uitdrukkelijk ontbindend beding bevat, kunt u wel meteen een nieuwe aannemer inhuren. In dit beding staat dat de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling wordt ontbonden als er sprake is van een faillissement. Bevat uw contract een uitdrukkelijk ontbindend beding en u kiest ervoor om een andere aannemer in te huren, dan dient ok in ieder geval de curator hier schriftelijk van op de hoogte te brengen.

Verrichte betalingen

Soms vraagt een aannemer een aanbetaling voordat hij start met de verbouwing. Als de aannemer failliet gaat en de curator besluit om de overeenkomst te ontbinden, krijgt u niet meteen uw aanbetaling terug. In dat geval heeft u helaas geen andere keuze dan dit als vordering bij de curator in te dienen. Dan nog blijft het maar de vraag of, en wanneer, u uw geld terug gaat krijgen.