Vergunning architect

 

Een architect kan bij verschillende zaken uitkomst bieden. Denkt u bijvoorbeeld aan nieuwbouw, een verbouwing of een renovatie. De architect kan dit van A tot Z voor u uitvoeren, inclusief het maken van de ontwerpen. In sommige gevallen kan het inhuren van een architect nog meer uitkomst bieden.

Vergunning aanvragen

In bepaalde gevallen dient voor een verbouwing een vergunning aangevraagd te worden. Ook wanneer u iets wilt slopen of wanneer u bijvoorbeeld een boom wilt kappen, kunt u een vergunning nodig hebben. U kunt navraag doen bij de gemeente waarin u woont of u een zogenaamde omgevingsvergunning nodig heeft.

Architect en vergunning

De bureaucratie kan het soms erg ingewikkeld maken. Een woud van regels en daardoor door de bomen het bos niet meer zien. In dit geval kan een architect u verder helpen. Een architect heeft tenslotte hiervoor gestudeerd. De architect is precies op de hoogte van de regels omtrent de aanvraag van vergunningen.

Gemeente

Voor de aanvraag van een vergunning dient u bij de gemeente te zijn. Meestal kunt u eenvoudig online een vergunning aanvragen. Ook bij de aanvraag van een vergunning voor bouw, verbouw of renovatie kan een architect u tips geven, of de aanvraag volledig voor u verzorgen. Voor de aanvraag van een vergunning moeten ook altijd tekeningen bij de aanvraag ingediend worden. Deze tekeningen dienen een correcte schets van de gewenste situatie te zijn. Het is dan ook belangrijk dat de tekening gemaakt wordt door iemand die verstand van zaken heeft. Ook hier kan een architect u bij helpen. Het werkgebied van een architect gaat dus veel verder dan slecht een ontwerp voor een verbouwing voor u maken.