Voor het reinigen van een gevel zijn meerdere methodes beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan het chemisch reinigen, het reinigen met een hoge druk spuit of het reinigen met een zandstraalmachine.

De laatste jaren is het ook mogelijk om uw gevel door middel van een biologisch middel te reinigen. Het wordt echter niet heel veel toegepast omdat het enkele nadelen met zich mee brengt. De vraag in dit stuk is echter: is het biologisch reinigen van uw gevel mogelijk?

Hieronder wordt toegelicht wat biologisch reinigen inhoudt en wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Tot slot volgt er een conclusie.

Wat is het?

Biologisch reinigen is het reinigen van uw gevel met bacteriën. Bacteriën zijn een zeer effectief hulpmiddel om uw gevel geheel schoon te maken.

Voordelen

De voordelen van biologisch reinigen zijn eigenlijk in één zin samen te vatten:

  • Het reinigen door middel van bacteriën is een zeer effectieve aanpak. Bacteriën zijn hardnekkig en kunnen het vuil er dus prima afhalen.

Nadelen

Het biologisch reinigen van een gevel heeft echter helaas meer nadelen dan voordelen. Zo moet het reinigingsmateriaal eerst al 24uur drogen op de gevel voordat u er mee aan de slag kan.

Daarnaast is het noodzakelijk om de gevel geheel waterdicht in te pakken. Dit is noodzakelijk omdat deze methode anders niet zal werken. Het inpakken van een hele gevel is echter een hele lastige klus. Dit is ook dé reden waarom het biologisch reinigen vrij weinig wordt toegepast.

Conclusie

Er kan uiteindelijk worden geconcludeerd dat het biologisch reinigen van een gevel zeker mogelijk is. Het is alleen een zeer omslachtige manier die niet zo vaak wordt toegepast. De grote oorzaak hiervoor is dat een gevel in zijn geheel moet worden ingepakt. Dit is een lastige klus.