Heeft u een bouw of verbouw klus dan is het mogelijk dat u daarvoor een bouwbedrijf inschakelt. Een dergelijk bedrijf, ook wel een aannemer genoemd, is een goed gespreksonderwerp bij feestjes. U hoort goede verhalen maar ook rampenverhalen over mensen die een bouwbedrijf inschakelden. We hebben voor u een aantal voordelen van een bouwbedrijf op een rij gezet, maar ook de nadelen van een bouwbedrijf. We kwamen tot de volgende lijst. Ook vroegen we naar tarieven die bouwbedrijven hanteren voor bepaalde klussen.

De kosten van een bouwbedrijf

We vroegen voor een aantal bouw- en verbouwklussen offertes op bij bouwbedrijven. We kregen de volgende prijzen toegestuurd:

Wat wordt er gebouwd Omschrijving van de werkzaamheden Prijs vanaf
Een vrijstaande woning Bouw van een vrijstaande woning op een door u aangekochte kavel 220.000 euro
Een aanbouw aan een bestaande woning Aanbouw aan een woning met een oppervlak van ongeveer 10 vierkante meter 15.000 euro
Verbouwing van een bestaande woning Een verbouwing van een woning door bijvoorbeeld de reconstructie van de benedenverdieping 75.000 euro

 

De voordelen van een bouwbedrijf

Een bouwbedrijf inschakelen heeft een heleboel voordelen. We hebben ze voor u op een rij gezet.

  • Een schat aan ervaring. Kiest u een bouwbedrijf dan huurt u waarschijnlijk een bedrijf in wat enorm veel ervaring heeft met de bouwklus die u wilt laten uitvoeren. U doet er echter goed aan om eerst met de aannemer samen zijn portfolio door te bladeren. Zo weet u zeker dat u niet de eerste klant bent waarvoor hij een huis bouwt of waarvoor hij een uitbouw realiseert. U zult dan ook niet zomaar het eerste het beste bouwbedrijf moeten inschakelen. Aangezien het gaat om een hoop geld en een huis waar u voor lange tijd in wilt blijven wonen is het zaak dat de klus goed wordt geklaard. Referenties opvragen behoort dan ook altijd tot de goede voorbereiding die u zult moeten treffen. Een goede aannemer zal altijd een lijst van referenties hebben die u kunt navragen. Ook kunt u zelf op het internet kijken naar de tevredenheid van klanten met een bepaald bouwbedrijf.
  • Contacten met de gemeente. Bij de bouw van een huis komt altijd een hoop contact met de gemeente kijken. Dit is iets waar u niet zelf aan moet gaan beginnen. Veel gemeenten stellen zelfs als eis dat de aannemer die de bouwklus komt uitvoeren de bouwplannen komt toelichten. Dit is niet alleen van toepassing wanneer er een nieuw huis wordt gebouwd, maar ook wanneer er een verbouwing plaatsvindt die het uiterlijk van het huis verandert. Denkt u hierbij aan veranderingen die vanaf de straat te zien zijn. De aannemer zal deze contacten dus voor u onderhouden, maar wanneer u bij de bouwklus ook een architect inschakelt is deze doorgaans de aangewezen persoon voor deze onderhandelingen.
  • Snel doorwerken. Gaat u verbouwen in uw huis dan zou u dit in principe ook nog zelf kunnen doen. Veel van deze thuisklussers zijn echter naderhand te zien op tv omdat het bouwproject ergens halverwege is gestrand. Het is dan ook zaak dat u een bouwbedrijf inschakelt om snel te kunnen doorwerken met het bouwproject. Daar waar u zelf maanden zo niet jaren bezig bent is een aannemer met een paar weken wel klaar. Dat scheelt een hoop tijd.
  • Veiliger werken. Wordt er een huis gebouwd, een aanbouw geplaatst of een reconstructie uitgevoerd; u krijgt altijd te maken met draagconstructies van uw huis. Wanneer u hiervoor een aannemer inhuurt weet u zeker dat de draagconstructie van uw huis intact blijft. Wanneer u zelf in het wilde weg stukken muur gaat verwijderen is de kans aanwezig dat uw huis op den duur zal gaan verzakken en onveilig wordt. Het is dus altijd aan te raden om hiervoor een bouwbedrijf in te schakelen.
  • Laat u een klus uitvoeren door een aannemer dan zult u altijd een garantie krijgen op de uitgevoerde werkzaamheden. Controleert u wel vooraf wat die garantie inhoudt en doet u eventueel ook navraag bij eerdere klanten naar de reactie op garantieclaims door het bouwbedrijf.

De nadelen van een bouwbedrijf

Schakelt u een bouwbedrijf in dan zit daar ook een aantal nadelen aan. We hebben ze voor u op een rij gezet.

  • Goede bouwers, slechte rekenaars. Aannemers hebben de goede eigenschap dat ze mooie bouwwerken neerzetten. De meest slechte eigenschap is wel dat ze niet goed zijn in rekenen. Zo zullen ze u allerlei verfraaiingen voorstellen wanneer u een huis wil laten (ver)bouwen maar ze kunnen daar vooraf geen prijskaartje aan hangen. Het is dan ook goed om in dat geval enige reserve in te bouwen. Zo kunt u een bouwbudget nemen wat iets ruimer is dan het bedrag waarvoor de aannemer gaat bouwen. U heeft in dat geval duidelijk een buffer wanneer de rekening van het bouwbedrijf hoger uitpakt dan vooraf gecalculeerd. Daarnaast is het altijd aan te raden om een architect in te schakelen. Niet alleen zal deze een mooi ontwerp voor u maken maar hij zal ook het bouwbudget voor u bewaken tijdens het overleg met het bouwbedrijf. Op die manier voorkomt u een dergelijke pijnlijke vergissing.
  • Niet gespecialiseerd in ontwerpen. Een aannemer is vooral gespecialiseerd in bouwen. Wanneer het gaat om ontwerpen is dit niet zijn specialisme. U doet er dan ook altijd verstandig aan om iets meer uit te geven aan de bouw door een architect in de arm te nemen. Daardoor krijgt de bouw of verbouw een mooier uiterlijk en is het een waarde verhoging van uw huis. Een architect zal met u samen een voorlopige schets maken en een uiteindelijk bouwplan waarna hij het geheel bij de gemeente zal indienen.

Een bouwbedrijf wat u niet de kop kost

Wilt u een bouwbedrijf wat goed werk levert maar tegen een acceptabele prijs dan is het aan te raden om eerst offertes op te vragen. U doet dat met deze knop. Vervolgens vergelijkt u ze op een aantal punten:

  • De kosten van het materiaal. Het ene bouwbedrijf kan goedkoper inkopen dan het andere, daar profiteert u als klant van. Vergelijk dus altijd de kosten van het gebruikte materiaal en materieel.
  • De kosten van het arbeidsloon. De hoogste kosten van een bouwbedrijf zijn nog naar verhouding die van het arbeidsloon. U vergelijkt deze kosten door te kijken naar het geraamde aantal uren werk en het uurloon wat daarbij hoort. Op die manier kiest u het bedrijf wat het betaalbaarste kan werken.
  • De prijzen inclusief BTW.