Monumentensubsidie

Veel mensen denken dat de monumentensubsidie voor hen geen specifiek voordeel met zich meebrengt. Wie beschikt er nu namelijk over een gemeentelijk monument of een rijksmonument? Inderdaad, niet veel inwoners van Nederland kunnen dit zeggen. Wat veel mensen evenwel uit het oog verliezen is dat ook een beeldbepalend pand onder de subsidieregeling valt. Wanneer u er bijvoorbeeld voor heeft gekozen om een woning aan te kopen in het historisch centrum van een Nederlandse stad is de kans groot dat u niet zomaar met de gevel van het pand kunt doen en laten wat u wil. Dit geldt bovendien niet alleen voor de stenen, maar ook voor bijvoorbeeld de ramen die er in zijn terug te vinden. Wanneer u een dergelijk pand wenst te renoveren is het dan ook altijd van belang om hiervoor toestemming te vragen bij de stad of gemeente waarin u woonachtig bent. Bent u op zoek naar concrete informatie over de kostprijs voor het restaureren van een monument en wilt u graag meer weten over de subsidie die u hiervoor kunt verkrijgen? Lees dan snel verder en kom er alles over te weten in dit artikel!

Monumentensubsidie

  
Benieuwd naar de prijzen?

Hoeveel kost het restaureren van een monument?

kostenHoeveel er precies voor het restaureren of renoveren van een monument in rekening wordt gebracht is uiteraard sterk afhankelijk van verschillende factoren. Betreft het bijvoorbeeld uitsluitend opfriswerken of moeten er structurele herstellingen gebeuren aan het monument of het pand waar u eigenaar van bent? In het laatste geval zal dit altijd resulteren in een opvallend hogere kostprijs. Hoe dan ook, het laten herstellen van een monument kan een behoorlijke som geld kosten. Omwille van deze reden is het dan ook altijd van cruciaal belang om er voor te zorgen dat u over een gedetailleerde prijsaanvraag beschikt bij meerdere gespecialiseerde bedrijven. Alleen op deze manier bent u er namelijk zeker van dat het prijskaartje voor het restaureren of renoveren van uw monument of beeldbepalend pand zo beperkt mogelijk wordt gehouden.

De subsidie in het verleden

De monumentensubsidie is op zich niet nieuw, in tegendeel. Reeds sinds jaar en dag is het mogelijk om voor het renoveren of opfrissen van een monument of een beeldbepalend pand een subsidie aan te vragen bij de stad of gemeente waarin het pand is terug te vinden. De reden waarom er voor wordt gekozen om een dergelijke subsidie te voorzien is uiteraard niet ver te zoeken. Heel veel monumenten in Nederland vertegenwoordigen een bepaalde, niet onbelangrijke (historische) waarde. Deze waarde moet worden beschermd, maar die bescherming gaat gepaard met een behoorlijk kostenplaatje. Lang niet iedere eigenaar van een monument of een beeldbepalend pand beschikt evenwel zomaar over de nodige financiële middelen om het benodigde bedrag op te hoesten zonder financiële steun.

De subsidie die in het verleden werd verstrekt was reeds afhankelijk van verschillende factoren. Er wordt bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen de aard van het monument, maar ook de hoogte van de investering is uiteraard van cruciaal belang voor het subsidiebedrag welke kon worden verkregen. Tot slot kon een stad of gemeente er naast de standaard financiële compensatie nog voor kiezen om een interessante lening te verstrekken voor het renoveren van een monument. Deze financiering werd evenwel niet door alle steden of gemeenten verstrekt.

Monumentensubsidie anno 2016

Vandaag de dag is er voor wat de monumentensubsidie betreft eigenlijk niet zoveel veranderd ten opzichte van het verleden. Het spreekt voor zich dat het nog steeds de bevoegdheid is van een stad of gemeente om de subsidie toe te kennen. Dit zorgt voor een aantal aandachtspunten. Het spreekt bijvoorbeeld voor zich dat een stad als Amsterdam op vlak van monumentensubsidie over een veel ruimer budget dient te beschikken, niet alleen omdat er meer monumenten in de stad zijn terug te vinden, maar ook omdat er veel meer aanvragen verwerkt dienen te worden van eigenaars van monumenten. Om de exacte mogelijkheden te achterhalen die uw gemeente of stad aanbiedt is het dan ook altijd van belang om contact op te nemen met het bestuur.

Bovenstaande brengt ons meteen bij de exacte monumentensubsidie die u kunt ontvangen. Zoals eerder reeds aangegeven is de hoogte van het bedrag sterk afhankelijk van verschillende factoren, onder meer de investering die gemaakt dient te worden om de renovatie uit te kunnen voeren. Bovendien is het altijd van belang om rekening te houden met de voorwaarden die door uw stad of gemeente zijn opgesteld met betrekking tot het ontvangen van de monumentensubsidie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de subsidie pas wordt verstrekt op het ogenblik dat er voor een bepaald bedrag wordt geïnvesteerd. Daarnaast kunnen ook niet alle vormen van renovatie worden ingedekt. Door contact op te nemen met uw stadsbestuur krijgt u altijd een goed beeld van de voorwaarden met betrekking tot het verkrijgen van de monumentensubsidie evenals het bedrag waar u op kunt rekenen.

Wat met de monumentensubsidie in de toekomst?

Voor veel steden is het van cruciaal belang om hun monumenten evenals de beeldbepalende panden te beschermen. Er zijn hier dan ook door de jaren heen tal van strikte regels voor opgesteld die nageleefd dienen te worden. Mede omwille van deze reden is het aanpassen of renoveren van een monument of beeldbepalend pand ook steeds onderworpen aan een vergunning. Om er voor te zorgen dat iedere eigenaar over voldoende financiële middelen beschikt om de renovatie uit te voeren is de monumentensubsidie in het leven geroepen. Zonder deze subsidie zou het namelijk niet mogelijk zijn om verschillende monumenten of belangrijke beeldbepalende panden te behouden. De kans dat de subsidie naar de toekomst toe zal komen te verdwijnen of zal worden aangepast lijkt dan ook bijzonder klein, maar uiteraard valt niets uit te sluiten.

Hoe de monumentensubsidie aanvragen?

De manier waarop de monumentensubsidie dient te worden aangevraagd is sterk afhankelijk van de stad of gemeente waarin u woonachtig bent. Steeds meer steden kiezen er voor om de subsidieaanvraag te regelen via hun digitale portaal. Dat is voor beide partijen interessant. U dient namelijk niet naar het stadhuis te stappen met alle nodige documenten en bovendien wordt op deze manier ook de aanvraagperiode aanzienlijk verkort. U dient er wel rekening mee te houden dat het toegekend krijgen van de subsidie nog steeds enkele weken tijd in beslag kan nemen.Bent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.