Vandaag de dag kiezen heel wat gezinnen er voor om hun woning onder de loep te nemen met als doel om het zogenaamde energielabel te verbeteren. Het energielabel is een beoordeling die aan iedere woning wordt toegekend en die moet aangeven hoe energiezuinig en duurzaam een huis nu precies is. Het energielabel is in korte tijd bijzonder belangrijk geworden. Het geeft een potentiële koper van een woning namelijk aan hoe comfortabel en energiezuinig het huis in kwestie is om in te wonen. Een slecht energielabel zorgt dan ook steevast voor een lagere potentiële verkoopprijs. Wanneer uw woning over een matig energielabel beschikt hoeft u echter nog niet meteen iets te vrezen. Het is namelijk op tal van verschillende manieren mogelijk om dit label te verbeteren. Het goede nieuws is bovendien dat u er ook nog eens voor kunt rekenen op tal van interessante subsidies waardoor de vereiste investering aanzienlijk kan worden beperkt. Wij vertellen u er graag alles over in dit artikel!

Subsidie energielabel verbeteren

Benieuwd naar de prijzen?

Subsidies in het verleden

Ondanks het feit dat het energielabel nog maar pas enkele jaren bestaat is het zo dat er reeds voordien verschillende subsidies bestonden om energiebesparende investeringen te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de subsidie die werd toegekend voor een investering in verbeterde isolatie voor uw woning. Voor dergelijke investeringen was het zo dat u een landelijke subsidie kon verkrijgen. Deze maakte het mogelijk om een bepaald bedrag van uw investering terug te krijgen waardoor de kostprijs voor het verbeteren van de isolerende factor van uw woning sterk binnen de perken bleef. De overheid moest op een bepaald ogenblik echter knippen in de subsidies waardoor er voor werd gekozen om de verstrekking van subsidies door te spelen aan de steden en gemeenten. Vandaag de dag is er dan ook geen sprake meer van een landelijke subsidie voor het verbeteren van uw energielabel.

Subsidies vandaag de dag

Verschillende investeringen kunnen helpen om het energielabel van uw woning te verbeteren. Grotendeels bepalend voor de quotering die op het label wordt toegekend is de mate waarin het huis is geïsoleerd. Met andere woorden, is er sprake van veel warmteverlies of niet? Hoe minder warmteverlies, des te energiezuiniger uw woning is en des te beter logischerwijs ook het energielabel zal zijn. Wanneer u te maken heeft met een slecht energielabel zijn er verschillende acties die u kunt ondernemen. Het belangrijkste is na gaan of alle plaatsen in uw huis afdoende zijn geïsoleerd. Controleer niet alleen of er isolatie aanwezig is in met name de muren, de vloer en het dak, maar ga ook na of deze isolatie nog voldoet aan de huidige standaard of niet. Is dat niet het geval, dan kunt u deze verbeteren waarvoor u een lokale subsidie kunt krijgen. Dit kan een gedeeltelijke terugbetaling zijn, maar ook een groene lening met een lagere intrest ten opzichte van een klassiek krediet.

Een andere mogelijkheid om het energielabel te verbeteren is door speciale aandacht te besteden aan de beglazing in uw huis. Veel mensen zien dit over het hoofd, maar via glas kan er heel veel warmteverlies optreden. Beschikken uw buitenramen en deuren bijvoorbeeld nog over enkel glas? In dat geval is het altijd de moeite waard om deze te vervangen door dubbel of hoogrendementsglas. Dit zorgt er voor dat het warmteverlies ook op deze manier wordt voorkomen en ook dat is gunstig voor uw energielabel. Net als voor gewone isolatie geldt dat u ook voor sterk isolerende beglazing kunt rekenen op een regionale subsidie.

Tot 750 euro subsidie

Verschillende steden en gemeenten hebben er voor gekozen om particuliere woningeigenaren (dit geldt dus niet voor bedrijven die hun energielabel verbeteren) die er voor zorgen dat het energielabel van hun woning ten minste met twee labelstappen wordt verbeterd een specifieke subsidie toe te kennen. Een bekend voorbeeld is de gemeente Sluis die voor dergelijke werkzaamheden een subsidie toekent van 750 euro. Uiteraard dient u hiervoor wel de nodige bewijzen voor te kunnen leggen waaruit blijkt dat het energielabel wel degelijk op dermate wijze werd verbeterd. Niet alle steden kiezen er voor om een dergelijke subsidie aan te bieden, maar toch willen ze particuliere energiebesparende maatregelen maar wat graag stimuleren. De kans bestaat dan ook dat een andere financiële compensatie of regeling wordt aangeboden. Ga naar de website energiesubsidiewijzer.nl voor een actueel overzicht.

Welke subsidies in de toekomst?

Het feit dat de landelijke subsidieregeling werd afgeschaft hoeft eigenlijk geen nadeel te zijn. Wanneer we kijken naar de subsidie die door verschillende steden en gemeenten wordt toegekend voor het 2 labelstappen verbeteren van het energielabel zien we dat deze op financieel vlak voor de particulier zeer interessant is. Bovendien is het niet alleen in het belang van de woningeigenaar zelf, maar ook van de gemeente of stad waarin deze woonachtig is dat de energiescore aanzienlijk wordt verbeterd. Ook steden en gemeenten hebben hierover namelijk een akkoord bereikt met de overheid waar zij aan dienen te voldoen.

Wat de subsidies voor het 2 labelstappen verbeteren van het energielabel in de toekomst precies zullen doen is nog maar zeer de vraag. Zoals reeds aangegeven zou het niet verstandig zijn van een stad of gemeente om hier niet mee op de kar te springen, maar wanneer de vooropgestelde verwachtingen zijn ingelost is het zomaar mogelijk dat eender welke financiële compensatie komt te verdwijnen. Hoe dan ook, beschikt u over een woning die over een matig energielabel beschikt en wilt u deze op een echt financieel interessante wijze verbeteren? In dat geval doet u er goed aan om hier maar beter niet te lang mee te wachten!

Hoe de beschikbare subsidies aanvragen?

Heeft uw stad of gemeente er eveneens voor gekozen om een bepaalde subsidie toe te kennen voor het 2 labelstappen verbeteren van uw energielabel? Of misschien heeft u wel andere energiebesparende maatregelen genomen die door de gemeente of stad financieel worden ondersteund? In al deze gevallen zult u voor het aanvragen van de subsidie contact moeten opnemen met het stadsbestuur. Doorgaans is een bezoekje brengen aan de website van uw stad of gemeente reeds voldoende om alle nodige inlichtingen te ontvangen met betrekking tot het verkrijgen van de subsidie(s).

offertes vergelijken