Subsidie funderingsonderzoek

Er zijn verschillende situaties aan te halen waarin het noodzakelijk kan zijn om een funderingsonderzoek uit te voeren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er een droogstand is van de palen welke paalrot kan veroorzaken, maar daarenboven kan er ook sprake zijn van palenpest (aantasting door een bacterie) en ook overbelasting kan een probleem vormen. Daarnaast kunnen de funderingen op staal geplaatst zijn en kan er sprake zijn van een negatieve kleef. Vooral wanneer een woning die u wenst aan te kopen in een risicogebied is terug te vinden kan het noodzakelijk zijn om een funderingsonderzoek uit te voeren. Alleen door het uitvoeren van een dergelijk onderzoek is het namelijk mogelijk om met zekerheid vast te stellen of u nog rekening dient te houden met een bepaalde meerprijs en indien ja hoeveel die meerprijs precies zal bedragen. Wilt u ook een funderingsonderzoek laten uitvoeren, maar bent u op zoek naar concrete informatie over de kostprijs en de mogelijke subsidie waar u op kunt rekenen? Wij vertellen het u allemaal in dit artikel!

Subsidie funderingsonderzoek

  
Benieuwd naar de prijzen?

Hoeveel kost een funderingsonderzoek?

kostenDe kostprijs die voor een funderingsonderzoek in rekening wordt gebracht is afhankelijk van verschillende factoren. In eerste instantie wordt het bijvoorbeeld altijd aangeraden om na te gaan of het funderingsonderzoek uitsluitend noodzakelijk is op uw eigendom of ook op deze van de buren? Zijn beiden noodzakelijk? In dat geval kan het een aanrader zijn om de werken samen uit te laten voeren. Op die manier zult u merken dat u voor de beide werkzaamheden samen slechts een kleine meerprijs zult moeten betalen. Om een vergelijking te geven. De gemiddelde kostprijs van een funderingsonderzoek voor één woning bedraag zo’n 5.000 euro. Wanneer het funderingsonderzoek niet alleen betrekking heeft tot uw woning, maar ook tot deze van de buren, dan kan daar zo’n 500 à 1.000 euro bijkomen, afhankelijk van de oppervlakte. Zoals u ziet is het combineren van twee eigendommen voor het laten uitvoeren van een funderingsonderzoek in ieder geval altijd financieel interessant.

Subsidie funderingsonderzoek in het verleden

In het verleden werd een funderingsonderzoek altijd gesubsidieerd vanuit de gemeente of stad waarin een persoon woonachtig was. De reden hiervoor is niet ver te zoeken. In verschillende steden is het immers zo dat de nood aan een funderingsonderzoek bijzonder groot is. In andere steden of regio’s van Nederland is dat dan weer niet het geval. Dit zorgt er voor dat een subsidie voor funderingsonderzoek lang niet overal noodzakelijk is, in tegendeel. Wanneer u in het verleden een dergelijke subsidie wenste aan te vragen was het dus reeds noodzakelijk om daarvoor een verzoek in te dienen bij uw stad of gemeente. Deze kende de subsidie overigens altijd goed, althans zolang er budget voor handen was. Op betekende ook in het verleden namelijk reeds op waardoor heel veel mensen in de kou bleven staan met hun subsidieaanvraag.

Subsidie funderingsonderzoek 2016

Wanneer u vandaag de dag een funderingsonderzoek wenst uit te laten voeren is het belangrijk om te weten dat u nog steeds kunt rekenen op de financiële tussenkomst van een subsidie. Steden waar een funderingsonderzoek daadwerkelijk van cruciaal belang blijkt hebben er voor gekozen om een bedrag ter beschikking te stellen gaande van 250.000 tot 300.000 euro. Een bekend voorbeeld is Zaanstad. Zij stelde voor het jaar 2016 een budget beschikbaar van 255.000 euro en ook de komende jaren wordt een soortgelijke subsidie verstrekt waardoor huiseigenaars in deze regio absoluut op beide oren kunnen slapen.

Het feit dat de subsidie voor funderingsonderzoek ook vandaag de dag op regionaal niveau wordt geregeld zorgt er voor dat u als woningeigenaar kunt rekenen op een aantal zeer interessante voordelen. Allereerst is het zo dat de subsidie tegenwoordig wordt toegekend met een vrij hoog plafond. Dit zorgt er voor dat u in de praktijk tot zomaar even 80 procent van het investeringsbedrag voor het funderingsonderzoek terug kunt krijgen. Een tweede voordeel gaat schuil in de procedure met betrekking tot het aanvragen van de subsidie voor funderingsonderzoek. Op regionaal niveau verloopt dit immers een behoorlijk stuk sneller dan wanneer het zou gaan om een landelijke subsidie.

Wat met de toekomst van de subsidie?

Funderingsonderzoek is tijdloos. Dit wil zeggen dat er niet alleen vandaag de dag, maar ook in de toekomst nood zal zijn aan dergelijke onderzoeken. Het is zoals u reeds eerder in dit artikel heeft kunnen lezen echter zo dat het uitvoeren van een funderingsonderzoek steeds gepaard gaat met een behoorlijk kostenplaatje. Lang niet iedereen is evenwel financieel in staat om dit kostenplaatje zomaar op te hoesten. Toch is het belangrijk dat een funderingsonderzoek wordt uitgevoerd. Wanneer u bijvoorbeeld een woning wenst aan te kopen in een risicogebied is een dergelijk onderzoek van cruciaal belang. Dit geldt evenwel ook voor wanneer u over een oudere woning beschikt in een gebied dat een risico vormt. Het laatste wat u namelijk wil is dat er een verzakking van uw woning plaatsvindt.

Dus, wat met de toekomst van de subsidie voor funderingsonderzoek? Het belang van een dergelijk onderzoek is eigenlijk ontegenspreekbaar. Dit zorgt er voor dat er naar onze mening altijd een subsidie voor zal worden aangeboden. In het bijzonder het hoge kostenplaatje zorgt er voor dat dit eigenlijk haast een absolute must is. Ook wanneer u in de toekomst een funderingsonderzoek uit zult willen laten voeren zult u dit dus waarschijnlijk kunnen doen met een subsidie. Zoals vandaag de dag reeds het geval is zal deze evenwel waarschijnlijk aangevraagd moeten worden bij uw stad of gemeente.

Subsidie voor funderingsonderzoek aanvragen

Bent u ook van plan om een funderingsonderzoek uit te voeren en wilt u daarvoor een subsidie aanvragen? In dat geval zult u hiervoor altijd contact moeten opnemen met de stad of gemeente waarin u woonachtig bent. U dient er rekening mee te houden dat de procedure voor het aanvragen van de subsidie structurele verschillen kan vertonen. Wilt u zeker zijn van een zo vlot mogelijke afhandeling? Zorg dan dat u op z’n minst alle nodige documenten bij de hand heeft. Op deze manier wordt de aanvraagprocedure zo kort mogelijk gehouden en kunt u het geld binnen afzienbare periode op uw bankrekening verwachten.Bent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.