Subsidie kavelruil

Percelen van bedrijven kunnen zomaar verspreid liggen tussen één of meerdere percelen van de buren. Op het eerste zicht is dat misschien geen probleem, maar het spreekt voor zich dat het een stuk efficiënter werken is wanneer de percelen zich in de directe omgeving van het bedrijf in kwestie zouden bevinden. Dit geldt eveneens voor bijvoorbeeld agrariërs. Door het toepassen van kavelruil is het op een eenvoudige manier mogelijk om grond beter te verkavelen. Om sprake te zijn van kavelruil is het wel belangrijk dat er minimaal drie partijen grond inbrengen. Bent u eveneens van plan om aan kavelruil te doen, maar wilt u eerst een goed beeld hebben van de mogelijkheden evenals een mogelijke subsidie waar u recht op kunt hebben? Aarzel dan niet langer, lees snel verder en kom onder meer alles te weten over de subsidie voor kavelruil.

Subsidie kavelruil

  
Benieuwd naar de prijzen?

Verschillende kavelruil mogelijkheden

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, we onderscheiden vandaag de dag verschillende mogelijkheden op vlak van kavelruil. Kavelruil kan dan ook in diverse vormen voorkomen. In eerste instantie is er de losse kavelruil. Het betreft hier een kavelruil met minimaal drie deelnemers die onderling gronden ruilen en hiervoor de nodige regelingen zelf treffen. Een tweede mogelijkheid is een planmatige kavelruil. In deze situatie betreft het een initiatief vanuit de streek. Een derde optie is gebruikmaken van een planmatige kavelruil met de optie dit om te zetten in een wettelijke herverkaveling. De vierde en laatste mogelijkheid betreft een wettelijke herkaveling op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (met een verplichtend karakter). Let op, het type kavelruil waarvoor u kiest kan een invloed hebben op de subsidie die al dan niet kan worden verkregen.

Subsidie kavelruil in het verleden

Bovenstaande heeft het eigenlijk al een beetje verklapt, in het verleden konden partijen die aan kavelruil deden reeds rekenen op een financiële tegemoetkoming onder de vorm van een subsidie. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat het hier niet ging om een landelijke, maar wel om een provinciale subsidie. Op het eerste zicht lijkt dit niet direct een groot verschil met zich mee te brengen, maar dat is wel degelijk het geval. Bij een landelijke subsidie zou de financiële tegemoetkoming die wordt aangeboden namelijk voor iedereen hetzelfde zijn, ongeacht de woonplaats van de aanvrager van de subsidie. Bij een provinciale subsidie is dat niet het geval, in tegendeel. Dan wordt er zoals de naam reeds laat vermoeden gekeken naar de provincie waarin de aanvrager van de subsidie zich bevindt. De ene Nederlandse provincie kon er aldus voor kiezen om een subsidie voor kavelruil te verstrekken terwijl de ander hier weinig brood in zag.

Subsidie kavelruil anno 2016

De situatie op vlak van het al dan niet subsidiëren van kavelruil is anno 2016 eigenlijk niet veel anders in vergelijking met de voorgaande jaren. Eind 2014 werd er bijvoorbeeld door de provincie Friesland voor gekozen om voor het volgende jaar een budget te voorzien van 500.000 euro voor het financieel ondersteunen van partijen die aan kavelruil deden. Dat bedrag bleek niet voldoende om alle aanvragen in te willigen, maar toch werd er voor het jaar 2016 voor gekozen om een verlaging door te voeren. Het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget van 500.000 euro werd dan ook verlaagd naar 300.000 euro. Dit zorgt er voor dat het voor partijen die aan kavelruil willen doen tegenwoordig van cruciaal belang is om deze subsidie zo snel mogelijk aan te vragen. Wacht u te lang, dan loopt u immers het risico om de boot te missen.

Het is verder belangrijk om er rekening mee te houden dat de subsidie die kan worden toegekend sterk afhankelijk is van de aard van de kabelruil. Betreft het namelijk een kavelruil die wordt ingezet om de agrarische infrastructuur en de ecologische hoofdstructuur te verbeteren, dan kunt u vissen in de pot van 300.000 euro. Betreft het een kavelruil die wordt ingezet om de weidevogelkerngebieden te verbeteren, dan dient u een subsidie te verkrijgen uit een fonds welke beschikt over een kapitaal van 100.000 euro. Let op, net als voorgaande jaren geldt dat, van zodra het plafond bereikt is er geen nieuwe subsidieaanvragen meer worden geaccepteerd.

Subsidie kavelruil in de toekomst

Sinds de subsidie van 2014 is er heel wat veranderd met betrekking tot de financiële ondersteuning voor het uitvoeren van een kavelruil. Het bedrag welke voor het jaar 2015 werd voorzien lag met 500.000 euro ook een behoorlijk stuk hoger dan de 300.000 à 400.000 euro welke beschikbaar werd gesteld voor het jaar 2016. Het is dan ook niet meer dan normaal dat we ons de vraag stellen wat er precies met de subsidie naar de toekomst toe zal gebeuren. Het is namelijk een feit dat kavelruil een bepaalde niet onaanzienlijke bijdrage kan leveren aan niet alleen de leefstructuur van een omgeving, maar ook aan de efficiëntie waarmee een bedrijf kan werken. Om er evenwel zeker van te zijn dat er ten allen tijde voldoende (financiële) mogelijkheden worden geboden aan partijen die een kavelruil willen uitvoeren is het van cruciaal belang dat de subsidie blijft bestaan.

Hoe mooi bovenstaande ook klinkt, in de praktijk ligt dat wel even anders. Zoals eerder reeds aangegeven wordt er jaarlijks een bedrag voorzien tussen de zomaar even 300.000 (2016) en 500.000 (2014) euro. Dit is een behoorlijke som geld die door de overheid misschien beter in andere projecten of doelen kan worden geïnvesteerd. Het is in ieder geval een feit dat de voorbije jaren heel veel andere soortgelijke subsidies naar de prullenmand zijn verwezen. Het is dan ook nog maar de vraag hoelang de subsidie voor kavelruil nog daadwerkelijk in stand zal worden gehouden. Wilt u er met andere woorden met zekerheid van kunnen genieten? In dat geval is het beslist een aanrader om de subsidie zo snel mogelijk aan te vragen!

Hoe de subsidie kavelruil aanvragen?

De procedure voor het aanvragen van de subsidie kavelruil is met ingang van 2016 enigszins veranderd. De subsidie dient weliswaar nog steeds te worden aangevraagd bij de provincie, in vergelijking met voorgaande jaren is niet alleen de kavelruilovereenkomst aangepast, bovendien kan het aanvraagformulier afhankelijk zijn van de aard van de kavelruil. Het mag dan ook duidelijk zijn, eerst even de nodige informatie inwinnen bij uw provincie is ongetwijfeld geen overbodige luxe!Bent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.