Subsidie samenvoeging woningen

Steeds meer mensen vinden het belangrijk om te beschikken over een echt ruime woning. Vooral op latere leeftijd is dat het geval. Zeer veel mensen vinden het bijvoorbeeld van belang om over een groter huis te beschikken wanneer er kinderen op komst zijn. Anderzijds kiezen ook steeds meer volwassenen er voor om bijvoorbeeld hun zorgbehoevende ouders in huis te nemen. Wanneer u over meerdere woningen beschikt die naast elkaar zijn gelegen en die u graag wenst samen te voegen is het evenwel belangrijk om met een aantal factoren rekening te houden. Denk hierbij niet alleen aan het kostenplaatje, maar ook aan de vergunning die hiervoor is vereist. Bent u eveneens van plan om meerdere huizen samen te voegen, maar wilt u eerst een goed beeld hebben van de gemiddelde kostprijs die hieraan verbonden is evenals de mogelijke subsidie die u hiervoor kunt ontvangen? Twijfel dan niet langer, lees snel verder en kom alles te weten over de subsidie samenvoeging woningen.

Subsidie samenvoeging woningen

  
Benieuwd naar de prijzen?

Hoeveel kost het samenvoegen van woningen?

kostenHet samenvoegen van verschillende woningen tot één enkel pand die aldus beschikt over een onderlinge doorgang gaat als vanzelfsprekend gepaard met een behoorlijke kostprijs. Het exacte kostenplaatje waar u op dit vlak rekening mee dient te houden is evenwel sterk afhankelijk van verschillende invloeden. Hoe groot zijn de woningen bijvoorbeeld, op welke afstand zijn ze van elkaar gelegen, hoe moet het uiteindelijke pand er precies uit komen te zien en ga zo maar door. Al deze verschillende factoren zorgen er voor dat het kostenplaatje van het samenvoegen van verschillende woningen niet zomaar aan te geven valt, in tegendeel. Op voorhand een goede raming maken van de te verwachten kosten is dan ook bijzonder belangrijk.

Subsidie samenvoeging woningen in het verleden

Mensen die er in het verleden voor kozen om meerdere huizen samen te voegen tot één enkele woning konden daarvoor reeds rekenen op een bepaalde financiële compensatie. Deze compensatie werd aangeboden door de Nederlandse overheid en had als doel om het prijskaartje van de werken te drukken. Op deze manier konden fraaie projecten worden gerealiseerd, zelfs wanneer er slechts een relatief beperkt budget voor handen was. De landelijke subsidie die voor het samenvoegen van woningen werd toegekend werd evenwel reeds binnen afzienbare tijd geschrapt en vervangen door een regionale subsidie. Deze wordt zoals de naam reeds laat vermoeden niet meer toegekend door de overheid, maar wel door de stad of gemeente waarin de woningen zich bevinden. Het is onnodig om te zeggen dat de hoogte van het subsidiebedrag hierdoor eveneens aan wijzigingen onderhevig is.

Subsidie anno 2016

Vandaag de dag is het mogelijk om voor het samenvoegen van meerdere woningen een beroep te doen op een subsidie, maar uitsluitend wanneer de stad of gemeente waarin de huizen zich bevinden dit mogelijk maakt. Dit is niet overal het geval. Er zijn in Nederland verschillende steden terug te vinden die immers niet over voldoende financiële mogelijkheden beschikken om dergelijke toch wel grootschalige werkzaamheden te ondersteunen. Op voorhand even de nodige informatie aanvragen is dan ook altijd van belang wanneer u niet voor vervelende verrassingen wenst komen te staan.

Het feit dat de subsidie voor het samenvoegen van verschillende woningen wordt toegekend door Nederlandse steden en gemeenten zorgt er voor dat de hoogte van het subsidiebedrag aanzienlijke verschillen kan vertonen. Voor de stad Rotterdam geldt bijvoorbeeld dat er voor het samenvoegen van twee woningen tot één, een subsidie kan worden verkregen met een financieel plafond van 10.000 euro. Voor het samenvoegen van drie woningen tot twee woonsten geldt hetzelfde subsidiebedrag. Wanneer u eigenaar bent van drie of meerdere woningen die tot één grote woning gemaakt worden kan een subsidie worden aangevraagd voor een prijskaartje van zo’n 15.000 euro.

Een tweede interessante regeling die bestaat voor eigenaars die meerdere woningen samen wensen te voegen heeft betrekking op het zogenaamde lening verbeterplan. Dit plan zorgt er voor dat de woningeigenaar voor alle kosten hoger dan het subsidiebedrag een speciale financiering kan aanvragen. Op deze manier is het mogelijk om het totale kostenplaatje van uw project toch behoorlijk binnen de perken te houden.

Wat met de subsidies in de toekomst?

Het is vandaag de dag nog maar zeer de vraag wat er zal gebeuren met de subsidies die toegekend kunnen worden met betrekking tot het samenvoegen van woningen. Het feit dat de Nederlandse overheid er reeds voor heeft gekozen om de bevoegdheid voor de subsidies te verplaatsen naar de steden en gemeenten hoeft op zich geen nadeel te vormen, in tegendeel. Het is evenwel nog maar de vraag in welke mate vooral de kleinere steden en gemeenten op financieel vlak in staat zijn om ook in de toekomst de subsidieregeling vol te blijven houden. Het voortbestaan van de subsidie is dan ook vooral hiervan afhankelijk. De kans op het opnieuw kunnen verkrijgen van nationale steun met betrekking tot het samenvoegen van woningen lijkt in ieder geval bijzonder klein te zijn geworden.

Concreet zorgt bovenstaande er voor dat het misschien wel aan te raden is om niet te lang te wachten met het aanvragen van een subsidie voor het samenvoegen van verschillende woningen. Het is zoals u reeds heeft kunnen lezen namelijk absoluut een feit dat een dergelijke samenvoeging gepaard gaat met behoorlijk hoge kosten waardoor het voor veel woningeigenaars van cruciaal belang is dat ze een beroep kunnen doen op een subsidie. Wilt u ook zeker zijn van een dergelijke financiële compensatie? Wacht dan zeker en vast niet langer en kies er voor om uw subsidie voor het samenvoegen van woningen zo snel mogelijk aan te vragen!

Subsidie aanvragen

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat de subsidie voor het samenvoegen van woningen wordt verstrekt door de gemeente of stad waarin u woont. Dit zorgt er niet alleen voor dat het bedrag dat u kunt ontvangen aanzienlijke verschillen kan vertonen, daar komt bovendien ook nog eens bij dat de aanvraagprocedure eveneens verschillend kan zijn. In het merendeel van de gevallen kunt u alle nodige informatie met betrekking tot het aanvragen van een subsidie voor het samenvoegen van woningen terugvinden op de website van de stad of gemeente in kwestie. Is dat niet het geval, neem dan contact op met het stadsbestuur en probeer na te gaan hoe u de subsidie precies dient aan te vragen.Bent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.