Hoeveel watt?

Op een groep van 16 ampère kan maximaal 16 x 230 = 3680 watt aan apparaten tegelijk aan staan. Losse airco’s gebruiken vaak rond de 2200 watt, en kunnen dus eenvoudig op een groep worden aangesloten.

Energieverbruik airco

Van watt naar kilowattuur

Het omrekenen van watt naar kilowattuur is eenvoudig. Allereerst dienen we het verbruik in watt om te rekenen naar kilowatt. Net als de verhouding tussen gram en kilogram, is kilowatt duizend maal 1 watt. Als een apparaat dus 2200 watt gebruikt, gebruikt het 2,2 kilowatt. 1000 watt is immers 1 kilowatt.

Vervolgens dienen we dit om te rekenen naar kilowattuur, en daarvoor moeten we weten hoe lang het apparaat aan staat. Zeg dat de airco tijdens de warmste uren van de dag aan staat, en dus om 11:00 wordt ingeschakeld en om 15:00 weer uit gaat. Het apparaat staat dan 4 uur aan. Het verbruik in kilowattuur is dan 4 maal het verbruik per uur, dus vier maal de 2,2 kilowatt. Totaal wordt er die dag dus 8,8 kilowattuur gebruikt.

Van kilowattuur naar euro’s

In Nederland kost één kilowattuur inclusief alle toeslagen, kosten en belastingen circa 23 eurocent. Wanneer een airco dus 8,8 kilowattuur gebruikt, bedragen de kosten hiervan 8,8 x € 0,23 = € 2,02. Al met al valt dit dus reuze mee, en is het zeker tijdens de warmste dagen van het jaar voor veel mensen de moeite waard. Een koel huis is, zeker tijdens de nacht als het huis normaliter veel te warm zou zijn om goed te kunnen slapen, een boel waard, en voor 2 euro een gekoeld huis hebben valt nog te overzien.

Houd er echter wel rekening mee dat de split unit systemen vaak een veel groter koelvermogen hebben, en dus ook veel meer energie verbruiken en veel duurder zullen zijn.