Subsidie houtgestookte CV ketel

Wanneer u over een grote woning beschikt zult u, zelfs wanneer deze goed is geïsoleerd mogelijks nog steeds te maken krijgen met een behoorlijk indrukwekkende energiefactuur op het einde van het jaar. Om deze energiefactuur nog verder te kunnen drukken gaan de meeste eigenaars van een dergelijke woning op zoek naar een mogelijkheid om het energieverbruik voor bijvoorbeeld het verwarmen van water, maar ook van het huis op zich in de basis te verlagen. Dat is onder meer mogelijk door gebruik te maken van een houtgestookte CV ketel. Door gebruik te maken van een dergelijke CV ketel kan namelijk tot maar liefst 40 procent aan energie worden bespaard. Op deze manier wordt het kostenplaatje van de energiefactuur nog verder verlaagd en terwijl u eveneens over een zeer duurzame bron van verwarming beschikt.

Subsidie houtgestookte CV ketel

  
Benieuwd naar de prijzen?

Hoeveel kost een houtgestookte CV ketel?

kostenVooraleer we dieper ingaan op de kostprijs van een houtgestookte CV ketel is het belangrijk om na te gaan voor welke woningen een dergelijk systeem geschikt is. Het is in eerste instantie van belang om er rekening mee te houden dat dit systeem kan werken met behulp van verschillende onderdelen. De eerste mogelijkheid is gebruikmaken van volautomatische met houtpellets gestookte CV-ketels. Deze zijn in het bijzonder geschikt voor grote, vrijstaande woningen, maar ook boerderijen en zelfs bedrijfsgebouwen kunnen op deze manier zeer efficiënt worden opgewarmd.

Heeft u eerdere een kleine woning, maar wordt u ook aangetrokken tot de unieke mogelijkheden waar een houtgestookte CV ketel over beschikt? In dat geval kan het interessant zijn om te kiezen voor kloofhout gestookte ketels. Deze worden handmatig gestookt en beschikken over een brandtijd van ongeveer twaalf uur per dag. Eén keer per dag de kachel bijvullen is dan ook voldoende.

Laat ons nu even echt kijken naar de kosten die een dergelijke installatie met zich meebrengt. Zoals u reeds heeft kunnen lezen is het mogelijk om een houtgestookte CV ketel op tal van verschillende manieren aan te kopen. We zetten de twee verschillende installaties inclusief hun kostprijs even voor u op een rijtje.

Type systeem Gemiddelde kostprijs
Handmatig gestookte kloofhout ketel Ongeveer 17.500 euro
Volautomatische houtpellet kachel Ongeveer 25.000 euro

Bovenstaande maakt meteen duidelijk dat het investeringsbedrag dat nodig is voor het aankopen van een houtgestookte CV ketel niet onaanzienlijk is. De vraag die velen zich dan ook meteen zullen stellen is of er aanspraak kan worden gemaakt op een bepaalde subsidie of niet. Hier gaan we in de volgende onderdelen van het artikel graag uitgebreid verder op in.

Subsidie houtgestookte CV ketel in het verleden

In het verleden was er reeds sprake van een bepaalde subsidie voor mensen die er voor kozen om te investeren in een energiezuinige CV ketel. Deze financiële compensatie maakte het mogelijk om een bepaald bedrag van uw investering meteen terug te krijgen. Bovendien bestond er in het verleden ook reeds een speciale financiering. Door het afsluiten van deze lening was het mogelijk om geld te lenen voor de aankoop van bijvoorbeeld een energiezuinige CV ketel en dat zonder dat er rekening moest worden gehouden met de vaak torenhoge intresten die door een bank in rekening worden gebracht. Specifiek voor een houtgestookte CV ketel waren er in het verleden evenwel nog geen echte subsidies, maar dat had ongetwijfeld te maken met het feit dat de achterliggende techniek nog vrij nieuw en dus niet beproefd was.

Subsidie houtgestookte CV ketel anno 2016

Vandaag de dag is met name het gebruik van een pelletkachel als onderdeel van een houtgestookte CV ketel installatie veel beter ingeburgerd. In heel veel huizen wordt er dan ook reeds gebruik gemaakt van een dergelijk systeem. Door een investering te doen in een houtgestookte CV ketel kunt u rekenen op een energiebesparing van zomaar even 40 procent. Dit is zeer aanzienlijk en kan er voor zorgen dat de hoogte van de energiefactuur drastisch wordt verlaagd. Tegenwoordig is het mogelijk om een houtgestookte CV ketel aan te kopen met behulp van verschillende subsidies. Al deze financiële compensaties hebben als uiteindelijk doel om er voor te zorgen dat het systeem betaalbaarder en daardoor voor een grotere doelgroep toegankelijk wordt.

In eerste instantie kunt u er voor kiezen om de landelijke investeringssubsidie duurzame energie aan te vragen voor het aankopen van uw pelletkachel. Zeker tot 31 december 2016 is het mogelijk voor mensen die een warmtepomp, een zonneboiler, een pelletkachel en pelletketels aankopen om aanspraak te maken op een gedeeltelijke terugbetaling. Voor een pelletkachel als onderdeel van een houtgestookte CV ketel geldt een subsidie van 50 euro per KW. De subsidie is wel begrensd tot een bedrag van 500 euro.

Net zoals bij andere groene of duurzame investeringen geldt ook voor een houtgestookt CV ketel systeem dat er door steden en gemeenten een extra subsidie kan worden voorzien. Hoeveel deze precies bedraagt en onder welke vorm deze wordt verstrekt is evenwel sterk afhankelijk van de stad of gemeente waarin u woont.

Subsidie houtgestookte CV ketel in de toekomst

Net zoals heel veel duurzame en energiebesparende systemen is ook de houtgestookte CV ketel nog vrij nieuw. Dit zorgt er voor dat de overheid er voor heeft gekozen om deze aan het begin financieel te ondersteunen. Deze steun komt er bovenop de steun die reeds is toegekend door steden en gemeenten waardoor een meer dan behoorlijke terugbetaling op het investeringsbedrag kan worden gerealiseerd. U dient er evenwel wel rekening mee te houden dat de landelijke regeling slechts loopt tot 31 december 2016. Met andere woorden, de kans is bestaande dat de subsidie(s) dan zullen worden aangepast.

Hoe een subsidie aanvragen?

Voor het aanvragen van de stedelijke subsidie dient u een beroep te doen op de stad of gemeente waarin u woonachtig bent. Voor het verkrijgen van de landelijke subsidie dient u een aanvraag in te dienen bij het RVO. Deze aanvraag kan zeer eenvoudig digitaal worden ingediend via de website van de organisatie. Let wel, lees eerst aandacht welke documenten meegestuurd dienen te worden. Het niet meesturen van de juiste documenten kan namelijk als gevolg hebben dat de subsidieaanvraag vertraging oploopt of dat ze zelfs gewoon wordt geweigerd. De aanvraag dient ook steeds binnen de 3 maanden volgend op de aankoopdatum van het systeem plaats te vinden.Bent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.