Subsidie lage temperatuur verwarming

Veel mensen denken dat een systeem met lage temperatuur verwarming eigenlijk hetzelfde werkt als centrale verwarming. In de praktijk wordt echter al snel duidelijk dat, dat niet het geval is, in tegendeel. Het verschil zit hem met name in de temperatuur die het water heeft. Bij lage temperatuur verwarming ligt de temperatuur zoals de naam reeds doet vermoeden een behoorlijk stuk lager in vergelijking met centrale verwarming. Dat is interessant, want op deze manier wordt er veel minder energie verbruikt wat voor heel wat gezinnen een behoorlijk financieel voordeel oplevert. Bent u ook op zoek naar een energiezuinige mogelijkheid om uw huis te verwarmen? Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een lage temperatuur verwarming systeem, maar wilt u eerst een goed beeld hebben van het feit of u er subsidies voor kunt verkrijgen of niet? Wij vertellen u er graag alles over in dit artikel!

Subsidie lage temperatuur verwarming

  
Benieuwd naar de prijzen?

Hoeveel kost een lage temperatuur verwarming systeem?

kostenWanneer u een lage temperatuur verwarming systeem wenst te integreren in uw huis dient u er uiteraard rekening mee te houden dat hier verschillende kosten aan verbonden zijn. Wanneer u een compleet systeem wenst te plaatsen in uw huis dient u rekening te houden met een kostenplaatje die is gelegen tussen de 7.500 & 10.000 euro. Waarom zo’n hoge kostprijs? In eerste instantie omdat een dergelijk systeem uit verschillende onderdelen bestaat en daarnaast omdat er doorgaans gebruik wordt gemaakt van een warmtepomp die toch ook reeds een behoorlijke som geld kost. U dient er dan ook altijd rekening mee te houden dat het totale kostenplaatje sterk afhankelijk is van de aankoopprijs van een eventuele warmtepomp. De prijs zoals aangegeven is gebaseerd op een hybride warmtepomp. Kiest u voor een ander systeem, dan kan het totale kostenplaatje zomaar even verdubbelen. Hier dient u dan ook altijd even bij stil te blijven staan.

Subsidie in het verleden

Energiebesparende systemen hebben in Nederland gedurende een lange tijd van een landelijke subsidie kunnen genieten. Dit was bijvoorbeeld zo in het jaar 2009. Toen werd er voor gekozen om voor diverse energiebesparende installaties niet alleen een fiscaal voordeel toe te kennen, bovendien konden investeerders ook nog eens rekenen op een bepaalde teruggave op het aankoopbedrag. Al snel werd evenwel duidelijk dat dergelijke hoge subsidies niet houdbaar zijn voor de overheid en dus werd er voor gekozen om de subsidies te verschuiven naar steden en gemeenten. Wanneer u vandaag de dag een subsidie voor een lage temperatuur verwarming installatie wenst aan te vragen dient u zich daarvoor dan ook te richten tot de stad of gemeente waarin u woonachtig bent.

Subsidie LTV anno 2016

Wanneer u vandaag de dag een lage temperatuur verwarming installatie wenst te plaatsen in uw huis is het belangrijk om rekening te houden met de opbouw van het systeem. Zoals reeds aangegeven wordt deze in het merendeel van de gevallen aangedreven door middel van een warmtepomp. Dit zorgt er voor dat u voor een lage temperatuur verwarming systeem kunt rekenen op niet één, maar wel op meerdere subsidies. De hoogte van de subsidie die u ontvangt voor een LTV hangt bovendien af van het totale aantal duurzame investeringen die aan uw woning zijn uitgevoerd. Betreft het één enkele duurzame investering, dan bedraagt de subsidie (afhankelijk van de stad of gemeente in kwestie) gemiddeld tussen de 350 en 400 euro. Is er sprake van meerdere duurzame investeringen, dan kan de subsidie doorgaans oplopen tot 800 of soms zelfs 3.000 euro.

Mensen die er voor kiezen om een lage temperatuur verwarming systeem te plaatsen in hun huis zullen er in het merendeel van de gevallen voor willen kiezen om gebruik te maken van een warmtepomp. Op deze manier kan het water namelijk zeer efficiënt en energiezuinig worden opgewarmd. Ook voor een investering in een warmtepomp geldt dat u kunt rekenen op een bepaalde subsidie. In het najaar van 2015 werd er voor gekozen om het aankopen van een warmtepomp gedurende een periode van vijf jaar financieel te ondersteunen. De subsidie die voor een warmtepomp wordt toegekend kan zeer grote verschillen vertonen. De minimale subsidie is immers vastgesteld op 500 euro terwijl de maximale financiële compensatie 2.500 bedraagt. Hoeveel subsidie u precies krijgt is uiteraard sterk afhankelijk van het type systeem.

Voor een actueel overzicht gaat u naar de website energiesubsidiewijzer.nl.

Wat met de subsidies in de toekomst?

Wat de subsidie voor een lage temperatuur verwarming systeem in de toekomst precies zal doen is op moment van schrijven een beetje koffiedik kijken. Het is evenwel een feit dat particulieren ook in de toekomst op zoek zullen gaan naar een mogelijkheid om te besparen op het kostenplaatje van hun energiefactuur. De verwachting is namelijk dat de energieprijs de volgende jaren alleen maar verder zal stijgen. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor steden en gemeenten is het van groot belang dat inwoners investeren in het duurzamer maken van hun woning. Omwille van deze reden wordt dan ook verwacht dat de huidige subsidies ook na de termijn van vijf jaar wellicht (gedeeltelijk) behouden zullen blijven.

Een niet onbelangrijk deel van de subsidie die wordt toegekend voor een lage temperatuur verwarming systeem is afhankelijk van de warmtepomp die wordt aangekocht. Dit is op zich geen probleem, maar het zorgt er wel voor dat de mate waarin een subsidie kan worden verkregen sterk afhankelijk is van de actuele regelingen met betrekking tot een warmtepomp. Met andere woorden, daalt de subsidie voor het aankopen van een warmtepomp, dan zal ook een investering in een lage temperatuur verwarming systeem een stuk duurder worden.

Hoe een LTV subsidie aanvragen?

De hoogte van de subsidies die verkregen kunnen worden voor een investering in een LTV is sterk afhankelijk van de stad of gemeente waarin u woonachtig bent. Zoals eerder reeds verschillende keren aangegeven is het evenwel zo dat een belangrijke subsidie voor een LTV schuil gaat in de aankoop van een warmtepomp. Voor een dergelijk duurzaam systeem geldt dat er een landelijke subsidie kan worden aangevraagd via mijn.rvo.nl. Om deze subsidie aan te vragen dient u evenwel te beschikken over een DigiD. Wanneer u recht wil hebben op de subsidie voor een warmtepomp dient u steeds over bepaalde documentatie te beschikken. Vooral een geldig en officieel aankoopbewijs is noodzakelijk. Heeft u deze niet, dan kunt u geen aanspraak maken op een subsidie.Bent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.