Steeds meer mensen maken kennis met de vele interessante voordelen die verbonden zijn aan het aankopen van een pelletkachel. In eerste instantie zorgt een dergelijke kachel dan ook voor veel meer gezelligheid in huis, maar bovendien levert ze u ook nog eens een aanzienlijke kostenbesparing op. Een besparing tot zomaar even 50 procent op jaarbasis is mogelijk. Dit zorgt er voor dat een investering in een pelletkachel reeds binnen de gemiddelde termijn van drie jaar kan worden terugverdiend. Wat veel mensen evenwel niet weten is dat de terugverdientijd van een pelletkachel standaard niet alleen zeer beperkt is, daarnaast kan er ook nog eens een subsidie worden aangevraagd waardoor deze nog verder kan worden ingekort. Bent u dan ook van plan om een pelletkachel aan te kopen, maar twijfelt u nog een beetje? Lees dan snel verder en kom alles te weten over de exacte kosten van een pelletkachel evenals de subsidie waar u recht op heeft.

Subsidie pelletkachel

Benieuwd naar de prijzen?

Hoeveel kost een pelletkachel?

kosten Laat ons in eerste instantie even kijken naar het kostenplaatje welke is verbonden aan het aankopen van een pelletkachel. Wanneer we er de kostprijs even bijnemen kunnen we een aantal zaken vaststellen. Het is bijvoorbeeld zo dat er op vlak van het toestel een groot prijsverschil kan worden waargenomen. Een plaatstaal in combinatie met gietijzer kost u bijvoorbeeld tussen de 1.500 & 2.300 euro. Kiest u voor een gietijzer in combinatie met chamotte dan loopt de kostprijs reeds op tot een bedrag van tussen de 2.300 en 3.500 euro. De duurste mogelijkheden zijn een chamotte in combinatie met vermiculiet. Hiervoor dient u een bedrag van tussen de 3.500 & 5.500 euro te voorzien.

Uiteraard spelen niet alleen de materialen waaruit de pelletkachel bestaat een belangrijke rol bij het bepalen van het prijskaartje, ook de kwaliteit van de pelletkachel is belangrijk. Een pelletkachel die over een gunstige kwaliteit en een lange levensduur beschikt van gemiddeld 25 jaar kost u gemiddeld zo’n 2.500 à 3.000 euro. Ook hier dient u dan ook zeker en vast rekening mee te houden. Buiten de kostprijs voor de pelletkachel op zich is het verder nog belangrijk om rekening te houden met de installatiekosten. Deze kosten bedragen zo’n 150 tot 900 euro afhankelijk van het systeem en de locatie waar de pelletkachel dient te worden geplaatst.

Subsidies voor een pelletkachel in het verleden

De pelletkachel is in principe nu nog maar aan een stevige opkomst bezig. In het nabije verleden werd er al even gekeken in de richting van een landelijke subsidie, maar deze was slechts in beperkte mate beschikbaar. Voor een investering in een pelletkachel kon u de voorbije jaren rekenen op een (beperkte) terugbetaling op uw investering, maar uitsluitend wanneer u aan enkele strenge voorwaarden wist te voldoen. Het aankopen van eender welke pelletkachel was dan ook niet voldoende. De kachel moest op een door het RVO opgestelde lijst staan vooraleer er aanspraak kon worden gemaakt op een subsidie.

Bovendien zorgde het gebrek aan naambekendheid er voor dat de hoogte van het subsidiebedrag voor het aankopen van een pelletkachel ook nog eens behoorlijk werd beperkt. Met andere woorden, er kon dan wel een subsidie verkregen worden, op het einde van de rit zorgde ze er voor dat de terugverdientijd slechts in beperkte mate werd verbeterd. Naarmate de populariteit en van de pelletkachel toeneemt zou er een nieuwe subsidie worden toegekend of zouden de bestaande subsidies worden verhoogd… en zo gebeurde het ook!

Subsidie anno 2016

Voor aanvang van het jaar 2016 werd door het RVO bekend gemaakt dat er een nieuwe subsidie voor diverse energiebesparende maatregelen zou worden voorzien. De pelletkachel is één van de verschillende investeringen die beter wordt ondersteund. In tegenstelling tot bij vele andere subsidies is het bij de pelletkachel zo dat u geen contact dient op te nemen met het gemeente- of stadsbestuur, maar dat u deze bij het RVO zelf dient aan te vragen. Hoe dat precies in z’n werk gaat vertellen we u verder in dit artikel.

Anno 2016 is het in ieder geval mogelijk om een subsidie te verkrijgen van 50 euro per KW vermogen waar de kachel over beschikt. De minimale subsidie bedraagt 500 euro. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient u weliswaar nog steeds over een pelletkachel te beschikken die voorkomt op de zogenaamde “Apparatenlijst pelletkachels”. Beschikt u met andere woorden over een toestel die op vlak van specificaties niet overeenkomt met de lijst, dan is het nog steeds mogelijk dat de subsidie u wordt geweigerd.

Wat met de toekomst van pelletkachel subsidies?

Het feit dat er voor het jaar 2016 werd gekozen voor een compleet nieuwe subsidie bovenop de reeds bestaande financiële regelingen maakt duidelijk dat de Nederlandse overheid het belang van een investering in pelletkachels inziet. De voordelen zijn zoals u reeds eerder in dit artikel hebt kunnen lezen dan ook niet niets. Een investering in pelletkachels zal mede omwille van deze reden ook in de (nabije) toekomst blijvend worden ondersteund. Het is echter nog maar de vraag of bijvoorbeeld de apparatenlijst nog verder zal worden uitgebreid en of het subsidiebedrag gelijk zal blijven of zal worden ingeperkt. Bovendien heerst het vermoeden dat de Nederlandse overheid er zomaar voor zou kunnen kiezen om ook de subsidieregeling voor pelletkachels uit te besteden aan de steden en gemeenten. Dit was voorheen namelijk reeds het geval voor verschillende andere subsidies met betrekking tot energiebesparende maatregelen. Hoe de toekomst van de pelletkachel subsidie er precies uit zal zien is op moment van schrijven uiteraard nog een beetje koffiedik kijken, maar toch durven we voorzichtig te stellen dat een financiële compensatie ook in de (nabije) toekomst voor pelletkachels gewoon tot de mogelijkheden zal blijven behoren.

Subsidie voor een pelletkachel aanvragen

Gaat u eveneens een investering doen in een pelletkachel, maar wilt u daarvoor graag een subsidie ontvangen? Dat kan! De subsidie met betrekking tot het aankopen van een pelletkachel kan worden aangevraagd via het RVO met behulp van een DigiD. Let op, zorg er voor dat u over de originele aankoopfactuur van de pelletkachel beschikt waarop duidelijke alle nodige specificaties staan vermeld!