zonnepanelen

Zonnepanelen nodig? Vergelijk eerst!

Alkmaar is een stad die gunstig gelegen is voor wat betreft het aantal zonuren. In de stad werd in 2017 een meting van 1044 uur zon gedaan. Dat pakt heel gunstig uit wanneer u besluit om zonnepanelen te gaan kopen. We keken voor u naar aandachtspunten in de gemeente Alkmaar wanneer het aankomt op de aanschaf van zonnepanelen. Ook namen we een aantal subsidies voor u onder de loep.

Hoeveel betaalt u voor zonnepanelen in Alkmaar

Allereerst vroegen we een aantal prijzen op van zonnepanelen in Alkmaar. Men stuurde ons de onderstaande offertes toe.

Van welk materiaal zijn de panelen gemaakt

Wat is het vermogen in Wp van de panelen

Waar wordt de energie uit opgewekt

Wat is de vanaf- prijs per paneel

Polykristallijn silicium van de nieuwste generatie

275 Wp

25 tot 50 procent uit daglicht. 100 procent uit zonlicht

197 euro

Monokristallijn silicium

325 Wp

100 procent uit daglicht. 100 procent uit zonlicht

229 euro

Panelen zonder metalen achterkant polykristallijn of monokristallijn

Vanaf 365 Wp

25 tot 100 procent uit daglicht. 100 procent uit zonlicht

Vanaf 369 euro

Goedkoper zonnepanelen kopen in Alkmaar

De gemeente Alkmaar geeft vooral advies wanneer het gaat om de aanschaf van zonnepanelen. Men heeft daarvoor een speciale site opgezet. Wanneer het gaat om subsidie blijkt echter dat er voor particulieren geen potje beschikbaar is. Dat is ook niet meer echt nodig omdat zonnepanelen tegenwoordig tegen een steeds lagere prijs op de markt komen. Wanneer u in Alkmaar zonnepanelen wilt gaan aanschaffen is het advies dan ook om gebruik te maken van een bewonersinitiatief. In dit geval is er namelijk al een lagere prijs bedongen bij een lokale leverancier op basis van een grootschalige inkoop. Daarnaast zijn er doorgaans gunstigere voorwaarden voor wie zonnepanelen wil gaan aanschaffen. Er is u dus een hoop werk uit handen genomen. Bij de gemeente kan men u vertellen welke initiatieven er op dit moment zijn.

Landelijke subsidies

Naast lokaal voordeel zijn er ook een paar landelijke subsidies waar u gebruik van kunt maken. Denkt u onder andere aan de volgende punten:

De BTW krijgt u terug

U betaalt bij aanschaf van zonnepanelen altijd een prijs die inclusief de BTW is. Deze BTW mag u terug vorderen bij de belastingdienst na aanschaf van de installatie. U doet dit door de installatie eerst aan te melden bij de belastingdienst. Na de ontvangstbevestiging van deze registratie kunt u de BTW terug vragen. Dit percentage van 21 procent is alleszins de moeite waard. Wanneer u zelf geen zin heeft om deze administratieve handeling uit te voeren kunt u het ook door de leverancier laten doen. Hiervoor betaalt u doorgaans een vergoeding van ongeveer 100 euro. De terugvordering is echter vele malen hoger.

Een installatie met overproductie

Als uw installatie zonnepanelen meer energie oplevert dan dat u zelf verbruikt zult u deze energie terug leveren aan het energienet. Dit terug leveren is iets waar een vergoeding voor u tegenover staat. U ontvangt per kWh die u terug levert de kale energieprijs en daar bovenop ontvangt u de energietaks die u anders per kWh had moeten betalen. Dit is de subsidie die u krijgt vanuit de overheid.

Een situatie waarin u een vergunning moet hebben

Er zijn in de gemeente Alkmaar twee situaties denkbaar waarin u een vergunning

moet hebben voor het plaatsen van zonnepanelen. Denkt u aan de onderstaande typen woningen.

Een monumentaal pand. Wanneer u woont in een pand wat op de monumentenlijst staat mag u niet zomaar zonnepanelen op het dak laten plaatsen. In dit geval zult u eerst bij de gemeente moeten navragen of er met een vergunning wel zonnepanelen mogen worden geplaatst. U mag namelijk niet zomaar het uiterlijk van een monumentaal pand veranderen. Wanneer u geen zonnepanelen mag plaatsen op uw dak kunt u overleggen of de panelen in de tuin mogen komen. In andere gevallen kunt u het beste gebruik maken van de zonnepanelen op zonneweides die rondom Alkmaar door de gemeente worden aangelegd.

Een beschermd aangezicht. Alkmaar is een mooie monumentale stad waar een aantal wijken zitten die onder beschermd aangezicht vallen. In dit geval mag u niet zomaar zonnepanelen laten plaatsen zonder vergunning. Een lokale leverancier weet of uw huis onder dit beschermd aangezicht valt. Hij weet dan of en hoe er een vergunning moet worden aangevraagd. Daarnaast is de lokale leverancier bekend met de betrokken afdelingen binnen de gemeente waardoor u sneller zonnepanelen kunt aanschaffen.

Zonnepanelen tegen een aantrekkelijke prijs

Als u zonnepanelen gaat kopen betaalt u daarvoor niet graag de hoofdprijs. Het advies is dan ook altijd om eerst offertes op te vragen. Dat doet u met onderstaande

button. U ontvangt gelijk vrijblijvend een aantal prijsopgaven die u vergelijkt op onderstaande punten:

  • Vergelijk de materiaalkosten. Denkt u daarbij aan de materialen van de zonnepanelen zelf, de omvormer, het installatiemateriaal en het montagemateriaal.
  • Vergelijk de kosten van het arbeidsloon. Daarbij gaat het om de tarieven die worden berekend door gecertificeerde installateurs.
  • Vergelijk alleen die prijzen die inclusief de BTW zijn weergegeven. Dat doet u voor de transparantie van de prijsopbouw.