Subsidie asbestdak eraf zonnepanelen erop

In Nederland bestaat er op moment van schrijven zoiets als een subsidie “asbestdak eraf zonnepanelen erop”. Deze subsidie heeft in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet specifiek betrekking op particulieren, in tegendeel. In de praktijk is het zelfs zo dat alleen agrariërs van deze regeling kunnen genieten. Bent u zelf ook een agrariër en beschikt u nog over een gebouw met een asbestdak welke u wenst te laten vervangen door een dak met zonnepanelen? Lees in dat geval snel verder en ontdek op welke subsidies u mogelijks recht heeft!

Subsidie asbestdak eraf zonnepanelen erop

  
Benieuwd naar de prijzen?

Welke kosten zijn er aan verbonden?

kostenWanneer u over een asbestdak beschikt is het van belang om deze zo snel mogelijk te laten verwijderen. Afhankelijk van het type asbest kunt u deze werkzaamheden niet zelf uitvoeren en is het mogelijks noodzakelijk om hiervoor een beroep te doen op een professioneel bedrijf. Hoeveel het laten vervangen van uw bestaand asbestdak precies zal kosten is uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke keuze. Welke materialen worden er bijvoorbeeld gebruikt, betreft het hechtgebonden asbest of niet en ga zo maar door. Afhankelijk van deze factoren kan het prijskaartje voor een nieuw dak uiteenlopen van 3.000 euro tot wel 6.500 euro of meer. Ook het type dakconstructie (plat of hellend) speelt hier uiteraard een niet onbelangrijke rol bij.

Naast het realiseren van het nieuwe dak dient er ook rekening te worden gehouden met de plaatsing van de zonnepanelen. Ook op dit vlak geldt dat uw persoonlijke wensen grotendeels bepalend zijn voor het uiteindelijke kostenplaatje. Des te meer zonnepanelen er worden geplaatst, des te hoger het investeringsbedrag zal zijn, maar des te meer subsidie u ook zult kunnen verkrijgen. We hebben de gemiddelde kosten voor zonnepanelen alvast even in deze tabel voor u op een rijtje gezet:

Aantal zonnepanelen Gemiddelde kostprijs
11 zonnepanelen Ongeveer 5.000 euro
16 zonnepanelen Ongeveer 7.500 euro
20 zonnepanelen Ongeveer 9.000 euro
22 zonnepanelen Ongeveer 10.000 euro
25 zonnepanelen Ongeveer 11.500 euro
26 zonnepanelen Ongeveer 12.000 euro

Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op het totale kostenplaatje, inclusief de omvormer en de installatie. Bovendien betreft het zonnepanelen met een capaciteit van 250 Wp per paneel.

Subsidie in het verleden

In het verleden konden agrariërs reeds rekenen op een financiële tegemoetkoming wanneer ze er voor kozen om hun bestaande asbestdak te laten vervangen door een nieuw dak met zonnepanelen. Het feit dat uitsluitend deze doelgroep financieel werd ondersteund is een keuze die eigenlijk niet helemaal uit de lucht komt vallen. Onderzoeken die in het verleden werden uitgevoerd hebben namelijk aan het licht gebracht dat het merendeel van de asbestdaken zijn terug te vinden in gebouwen van agrariërs. Vroeger werd er namelijk veelvuldig gebruik gemaakt van asbest bij het realiseren van de daken van schuren en stallen, iets wat toch behoorlijk typerend is voor agrariërs. De voorbije jaren konden mensen uit deze sector dan ook reeds rekenen op een behoorlijke financiële compensatie voor hun investering.

De subsidie “asbestdak eraf zonnepanelen erop” is er dus één die niet is bestemd voor de particuliere doelgroep. Veel particulieren die over een oudere woning beschikken hebben een onderzoek laten uitvoeren naar het al dan niet aanwezig zijn van asbest in hun huis, maar kwamen bij een vondst bedrogen uit. Het laten vervangen van een asbestdak voor particulieren brengt namelijk geen enkele financiële compensatie met zich mee. Dit heeft als gevolg dat u als particulier alle kosten voor het vervangen van een asbestdak, zelfs wanneer u zonnepanelen wenst te voorzien zelf dient te betalen. Voor de plaatsing van de zonnepanelen op zich hadden particuliere woningeigenaars in het verleden uiteraard wel degelijk ook recht op een financiële compensatie.

Subsidie anno 2016

Laat ons in eerste instantie nog eens specifiek gaan kijken naar de subsidie die wordt verstrekt aan agrariërs met betrekking tot het vervangen van een asbestdak door een nieuw dak met zonnepanelen. De subsidie waarvan eerder in dit artikel reeds sprake was bestaat tegenwoordig namelijk nog steeds. Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient u evenwel over het wettelijk statuut van agrariër te beschikken en daarenboven moet kunnen worden aangetoond dat het daadwerkelijk om een asbestdak ging welke is verwijderd. Bovendien spreekt het voor zich dat ook alle nodige documenten met betrekking tot de uitgevoerde werken voorgelegd dienen te worden.

De subsidie anno 2016 geldt net zoals de voorgaande jaren het geval was nog steeds uitsluitend voor agrariërs. U dient er evenwel rekening mee te houden dat de regeling slechts van kracht is tot 31 oktober 2016. Met andere woorden, het risico bestaat dat er dan voor wordt gekozen om de subsidie niet langer te verlengen waardoor niet alleen particulieren, maar ook de agrariërs zelf zullen moeten instaan voor het verwijderen van hun asbestdak en het plaatsen van zonnepanelen. Voor dit laatste zal er wel nog gebruik gemaakt kunnen worden van de stedelijke of gemeentelijke subsidie… Althans daar gaan we momenteel wel nog vanuit.

Subsidie in de toekomst

Zoals eerder in dit artikel reeds aangegeven loopt de huidige subsidie “asbestdak eraf zonnepanelen erop” slechts tot 31 oktober 2016. Wat er na deze datum zal gebeuren is tot dusver nog niet bekend. Het lijkt op het eerste zicht misschien onwaarschijnlijk dat men er voor zal kiezen om deze subsidie af te schaffen, maar anderzijds moet het gezegd dat deze regeling de overheid handenvol geld kost. Bovendien heeft ze er de voorbije jaren reeds voor gekozen om verschillende subsidies uit te besteden aan de verschillende Nederlandse steden en gemeenten. De kans dat dit ook met de subsidie “asbestdak eraf zonnepanelen erop” gebeurt is zeker niet ondenkbaar. Wilt u met andere woorden nog met zekerheid van deze subsidie kunnen genieten? Dan is niet langer wachten de boodschap!

Subsidie aanvragen

De manier waarop de subsidie “asbestdak eraf zonnepanelen erop” dient te worden aangevraagd is afhankelijk van de doelgroep. In principe kunt u er steeds voor kiezen om de subsidie online aan te vragen, al dient u wel in het bezit te zijn van de nodige documenten. De documenten waar u op z’n minst in digitale versie over dient te beschikken zijn met name het asbestinventarisatierapport, een door de woningeigenaar ondertekende gedetailleerde offerte met betrekking tot asbestverwijdering, een ondertekende offerte met betrekking tot de aankoop van een systeem met zonnepanelen, de gegevens van een landbouwtelling (indien van toepassing) evenals de noodzakelijke vergunningen of meldingen (indien van toepassing). Pas wanneer u in het bezit bent van al deze documenten is het mogelijk om de subsidieaanvraag in te dienen.

 Bent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.