Subsidie zonne-energie

Van alle vormen van duurzame energie wordt zonne-energie voor particulieren nog steeds als het financieel interessants aanzien. De reden hiervoor is niet ver te zoeken. Zowel een investering in zonnepanelen als in een zonneboilersysteem is financieel vrij toegankelijk. Daar komt bij dat u kunt rekenen op een financiële compensatie door middel van één of meerdere subsidies. Een subsidie zonne-energie kan worden aangevraagd op tal van verschillende manieren.

Subsidie zonne-energie

  
Benieuwd naar de prijzen?

Zo beschikt u over de mogelijkheid om de betaalde BTW op het aankopen van een installatie terug te vorderen, maar ook een regionale subsidie of scherp geprijsde groene lening is mogelijk. Sinds 2016 geldt er bovendien ook een gloednieuwe subsidie voor gezinnen die investeren in een systeem met een zonneboiler. Het mag dan ook duidelijk zijn, bent u eveneens geïnteresseerd in het aankopen van een systeem op vlak van zonne-energie, maar wilt u eerst weten op welke subsidies u mogelijks nog kunt rekenen? Wij zetten ze graag allemaal voor u op een rijtje in dit artikel!

Subsidie zonne-energie in het verleden

In het verleden werd zonne-energie op tal van verschillende manieren gesubsidieerd. Deze subsidies leken op het eerste zicht misschien een beetje overdreven, maar waren wel degelijk nodig. In principe hadden deze subsidies een dubbele werking. In eerste instantie moesten ze er voor zorgen dat het aankopen van een systeem met zonne-energie financieel toegankelijker werd voor geïnteresseerde kopers. In tweede instantie moesten ze er evenwel ook voor zorgen dat het financieel voordeel ten opzichte van het energieverbruik werd geoptimaliseerd. Dit zorgde er voor dat veel mensen zich aangesproken voelden tot het plaatsen van een systeem met zonnepanelen en / of een zonneboiler.

Subsidie zonne-energie tegenwoordig

Wanneer we de subsidies vandaag de dag gaan vergelijken met een aantal jaar geleden stellen we vast dat er op vlak van zonne-energie heel wat is veranderd. Systemen met zonnepanelen zijn door de jaren heen op financieel vlak een stuk voordeliger geworden en dat heeft zijn weerslag gehad op de subsidies. Subsidies die voorheen via het RVO konden worden verkregen werden dan ook (definitief) naar de prullenmand verwezen. De sterk gedaalde kostprijs van een systeem met zonnepanelen heeft de financiële compensatie namelijk overbodig gemaakt.

Bovenstaande wil helemaal niet zeggen dat aan investering in zonne-energie tegenwoordig in het geheel niet financieel wordt ondersteund. De nationale subsidie is evenwel vervangen door een regionale waardoor het de bevoegdheid werd van steden en gemeenten. Deze keuze heeft er meteen ook voor gezorgd dat er geen sprake meer is van één enkele subsidie, maar wel van verschillende. Een stad of gemeente kan er namelijk voor kiezen om een bepaalde terugbetaling te doen, maar kan ook gewoon een interessant geprijsde financiering aanbieden. Op welke subsidie voor een investering in zonne-energie onder de vorm van zonnepanelen u precies kunt rekenen zult u dus moeten nagaan bij uw stad of gemeente.

Een compleet ander verhaal wordt het wanneer we gaan kijken naar een zonneboiler. Op 15 december 2015 werd immers nog door het Ministerie van Economische Zaken besloten om een nieuwe subsidie in het leven te roepen. Deze subsidie is onder meer van toepassing bij een investering in een zonneboilersysteem. Door deze nieuwe regeling kan een beperkt aantal gezinnen per jaar een subsidie ontvangen van 650 euro voor het aankopen van een zonneboilersysteem.

BTW terugvragen op aankoop zonnepanelen

Sinds juni 2013 beschikken mensen die er voor kiezen om te investeren in een systeem met zonnepanelen over de mogelijkheid om de BTW op hun installatie terug te vorderen. Vroeger was dit uitsluitend mogelijk voor bedrijven, maar nu kan dit dus ook voor particulieren. Door het terugvragen van de BTW op de aankoop van een installatie met zonnepanelen beschikt u meteen over een aantrekkelijk financieel voordeel. Op een installatie van 3.000 euro kunt u dan ook reeds rekenen op een terugbetaling van meer dan 600 euro. Let op, voor het terugkrijgen van uw BTW dient een speciale BTW-aangifte te gebeuren. Doet u dit niet, dan is dat geen probleem, maar dan kunt u ook geen aanspraak maken op een terugbetaling van de betaalde BTW.

Wat met de toekomst van zonne-energie subsidies?

Voor 2016 geldt dat er reeds een gloednieuwe subsidie is geïntroduceerd voor een investering in een zonneboilersysteem. Het is dus zeker en vast zo dat de overheid in Nederland nog steeds bijzondere aandacht wil besteden aan investeringen in duurzame energie. Dit zal naar verwachting ook de komende jaren waarschijnlijk niet veranderen. Nederland heeft zich net als verschillende andere Europese landen de verplichting opgelegd om tegen 2023 voor 16 procent duurzame energie op te wekken. Dit is vrij aanzienlijk.

Hoewel windenergie door middel van windturbines reeds zorgt voor een bepaalde niet onaanzienlijke opwekking van duurzame energie is dit onvoldoende. Particuliere installaties op vlak van zonne-energie moeten hier een structurele bijdrage in leveren. Om de interesse van gezinnen zo optimaal mogelijk te houden mogen subsidies dan ook eigenlijk niet ontbreken. Het risico bestaat wel dat, naarmate de kostprijs van bijvoorbeeld een zonneboilersysteem verder daalt ook het subsidiebedrag zal worden aangepast. Uiteindelijk zal dit voor u als koper evenwel geen financieel nadeel met zich meebrengen.

Hoe een subsidie voor zonne-energie aanvragen?

Het aanvragen van een subsidie voor een investering in zonnepanelen dient te gebeuren bij de stad of gemeente waarin u woonachtig bent. Voor het ontvangen van de subsidie voor een investering in een zonneboilersysteem geldt dat u de volgende stappen dient te ondernemen:

  1. U koopt het zonneboilersysteem aan en u zorgt er voor dat u over een geldig document op uw naam beschikt. Vervolgens dient u via mijn.rvo.nl een subsidieaanvraag in. Let op, u dient hiervoor te beschikken over een DigiD. Het is belangrijk dat u deze aanvraag doet binnen de 3 maanden volgend op het sluiten van de koopovereenkomst. Doet u dit niet, dan zult u geen recht meer hebben op een subsidie.
  2. Stuur een betalingsbewijs mee met uw subsidie-aanvraag om er zeker van te zijn dat deze zo vlot mogelijk kan worden afgehandeld. In principe kan de aanvraag van uw subsidie zo’n 8 weken tijd in beslag nemen. Wanneer de beslissing is genomen zal de betaling veelal binnen de week worden uitgevoerd op de opgegeven bankrekening.

offertes vergelijkenBent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.