Zoals u op de pagina ‘kosten’ kunt lezen, kost het verwijderen van asbest veel geld. Dit komt doordat het een zeer lastige klus is. Deze klus moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd en gespecialiseerd bedrijf. Het is mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen van de overheid. Hierdoor hoeft u er weinig tot geen geld aan uit te geven. De overheid ziet de ernst van asbest gelukkig goed in en wilt op deze manier de volksgezondheid waarborgen. Om aanspraak te maken op een subsidie moet u aan enkele eisen voldoen. Tevens wordt er onderscheid gemaakt tussen zakelijke en particuliere gevallen.

Asbest verwijderen? Vergelijk eerst

Subsidie asbest verwijderen zakelijk

Bij het verwijderen van asbest in een bedrijf heeft u de keuze tussen twee verschillende regelingen.

  • Het is mogelijk om uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij te maken. Hiervoor kunt u dan als bedrijf gebruikmaken van enkele fiscale regelingen.
  • Het is ook mogelijk om uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij te maken en direct zonnepanelen te plaatsen. Hierbij kunt u dan als bedrijf ook gebruiken van enkele interessante fiscale regelingen. Op deze manier wordt u gecompenseerd voor de te maken kosten.

Deze regelingen zijn zeker handig in de agrarische sector. Maar liefst 75% van de asbestplaatsen liggen in de agrarische sector. Om als agrariër gebruik te maken van fiscale regelingen, bent u verplicht om direct zonnepanelen te laten plaatsen. Deze regeling heet: “asbest eraf, zonnepanelen erop”.

Subsidie asbest verwijderen particulieren

Vanaf 2016 is het voor particulieren ook mogelijk om een subsidie te krijgen voor het verwijderen van asbest.

Op het moment dat u asbest wil laten verwijderen, kon u in aanmerking voor lagere BTW op het arbeidsloon. Deze regeling gold tot en met juni 2015. Dit is gedaan om het verwijderen van het asbest te stimuleren. Dit is alleen maar goed voor de volksgezondheid. Deze regeling is niet meer van toepassing. De verwachting is dat er in de toekomst grotere subsidies komen voor het laten verwijderen van asbest voor particulieren.

Subsidie asbest verwijderen

Gelukkig is er in het jaar 2016 een nieuwe subsidie vastgesteld door de overheid van in totaal 75 miljoen euro. Dit komt doordat de overheid in 2024 asbestdaken in Nederland verboden zullen worden. Om de verwijdering van asbest te stimuleren is er een subsidiepot beschikbaar gesteld. Het gaat hier om asbest dat verwerkt zit in golfplaten of dakleien. U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de asbest. Laat dus, indien u niet zeker bent, een asbestinventarisatie uitvoeren.

Lees verder op de pagina: subsidie asbest verwijderen.

Informatie over de kosten?