Een kruipruimte is de ruimte zich die onder de vloer van uw woning bevindt. Deze ruimte kenmerkt zich door een beperkte hoogte en hoeft niet noodzakelijk uit één open geheel te bestaan. Vroeger was het zo dat een kruipruimte steeds doorlopend open was. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Verschillende woningeigenaars kiezen er namelijk voor om bepaalde compartimenten te maken in hun kruipruimte. Deze worden gescheiden van elkaar met behulp van muren waardoor het wordt bemoeilijk om de volledige kruipruimte bijvoorbeeld in één keer te isoleren. U dient er daarnaast rekening mee te houden dat een kruipruimte zoals de naam reeds laat vermoeden slechts over een beperkte hoogte beschikt van maximaal 80 centimeter.

kruipruimte isolatie

Functie van een kruipruimte

De kruipruimte heeft vooral een bergende functie. Dit wil zeggen dat er vaak voor wordt gekozen om binnen deze ruimte de nodige leidingen, kabels, buizen, etc. te leggen. Het is daarnaast bijzonder belangrijk om er rekening mee te houden dat de kruipruimte altijd licht geventileerd moet zijn. Veel mensen houden hier geen rekening mee waardoor vocht geen uitweg vindt en na verloop van tijd vervelende gevolgen met zich meebrengt. Indien u er voor kiest om geen kruipruimte in de woning aan te leggen, dan dient u er rekening mee te houden dat leidingwerk plots onbereikbaar wordt en dat grondwater zich meteen onder de grond van uw woning kan manifesteren. Hierdoor is het risico op een slecht leefklimaat in uw huis zeer aanzienlijk.

Waarom een kruipruimte isoleren?

De kruipruimte voorziet een rechtstreekse verbinding met de binnenkant van de woning. Deze verbinding zorgt er voor dat vervelende geuren zeer eenvoudig de weg kunnen vinden naar bijvoorbeeld uw woonkamer waardoor het wooncomfort wordt beïnvloed. Dat is echter niet alles, want een kruipruimte is veelal ook beduidend kouder dan de ruimte die zich meteen onder de vloer bevindt. Dit warmteverschil kan er (in het bijzonder) bij mensen met vloerverwarming voor zorgen dat een niet onbelangrijk deel van de verwarming via de grond ontsnapt. Op zich is dat geen probleem, ware het niet dat dit zijn sporen zal nalaten op uw energiefactuur. Een kruipruimte isoleren is dan ook beslist een aanrader.

vergelijken