Checklist spouwmuurisolatie kopen

Spouwmuurisolatie kopen? Vergelijk eerst

Veel mensen zijn er zich niet van bewust, maar via de gevel van een woning gaat iedere dag opnieuw heel veel warmte verloren. Van warme lucht is immers bekend dat ze opstijgt waardoor ze eerst langs de gevel moet vooraleer ze uiteindelijk het dak bereikt. Door het laten isoleren van uw spouwmuur wordt er dan ook voor gezorgd dat er geen warmteverlies optreedt via de gevel en daarnaast wordt ook het risico op doorslaand vocht ingeperkt. Wilt u eveneens de spouwmuur van uw woning laten isoleren? In dat geval kan onderstaande checklist u daar ongetwijfeld bij helpen.

Download hier de gratis spouwmuurisolatie checklist.

Checklist spouwmuurisolatie kopen

*Tip: Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat een spouwmuur slechts één keer kan worden geïsoleerd. Heeft u een oudere woning overgenomen en bent u er niet zeker van of de spouwmuur reeds is geïsoleerd of niet? Laat dan een controle uitvoeren. Is de spouwmuur reeds in het verleden geïsoleerd, maar is het isolatiemateriaal verouderd en dus eigenlijk aan vervanging toe? Bespreek dan de andere mogelijkheden op vlak van gevelisolatie met een vakman. Wees ook absoluut niet bang om offertes op te vragen bij meerdere bedrijven. Op deze manier kunt u doorgaans nog een aantrekkelijke besparing realiseren.

Check 1: Voorbereiding op plaatsen spouwmuurisolatie

 • Kies voor een gesprek met een vakman. Kies er nooit zomaar voor om uw spouwmuur te laten isoleren zonder dat u in eerste instantie een goed gesprek heeft gehad met het isolatiebedrijf. Zij zullen niet alleen een controle van de spouwmuur uitvoeren, maar geven u vervolgens ook graag aan over welke mogelijkheden u wel en niet beschikt.
 • Kunt u een subsidie krijgen? Om te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie bij spouwmuurisolatie is het noodzakelijk om contact op te nemen met de gemeente of provincie waarin u woonachtig bent.
 • Is er een vergunning vereist? Voor het laten isoleren van een spouwmuur dient u geen rekening te houden met het aanvragen van een vergunning. Let wel op, wanneer u te maken heeft met vleermuizen in uw spouw is het vereist om een ontheffing aan te vragen op grond van de Flora- en faunawet bij uw gemeente.

Check 2: Is mijn spouwmuur geschikt om te isoleren?

 • De adviseur van het bedrijf dat spouwmuurisolatie plaatst komt bij u langs om enkele gaatjes te boren in de voegen. Zo kan men in de spouw kijken om vast te stellen of deze vroeger reeds is geïsoleerd en of ze al dan niet geschikt is om te isoleren.
 • Is de schouw voldoende breed en is er geen puin in terug te vinden? Een voldoende breedte is cruciaal, maar daarnaast mag er ook geen bouwpuin meer in terug te vinden zijn. Is dat wel het geval, dan kan dit betekenen dat de spouwmuur niet kan worden geïsoleerd.
 • Is de gevel in goede staat en laat ze waterdamp voldoende door? Een gevel in slechte staat wordt doorgaans niet geïsoleerd tot deze is gerenoveerd. U kunt op deze manier immers nog steeds problemen krijgen met bijvoorbeeld doorslaand vocht.
 • Zijn de waterkering, het dak en de goten in orde? Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat er regenwater in de geïsoleerde spouw terecht zal komen.
 • Dient er een afscheiding in de spouw te worden voorzien? Dit is noodzakelijk wanneer uw buren geen spouwmuurisolatie willen of hebben.

Check 3: Bijzondere aandachtspunten voor spouwmuurisolatie

 • De ventilatie van de kruipruimte. Bijzonder veel huizen kiezen er voor om de kruipruimte te ventileren via openingen die zich bevinden in de spouwmuur. Wanneer deze is geïsoleerd is dat echter geen optie meer waardoor er nieuwe ventilatiekokers dienen te worden gemaakt. Het goed kunnen ventileren van de kruipruimte is van cruciaal belang. Gebeurt dit niet, dan kan vocht en randongas zich ophopen waardoor ze zich vervolgens een weg kunnen banen tot in de woning.
 • Het boren van de gaten in de voegen. Hoe groot de diameter van de boor precies is, is afhankelijk van het isolatiemateriaal waar gebruik van wordt gemaakt. Wanneer u thuis over smalle voegen beschikt dient u dit aan te geven aan het isolatiebedrijf. In dat geval is een smallere boor immers een vereiste om te voorkomen dat er schade aan de stenen wordt toegebracht.

Check 4: Wat wordt er in de offerte opgenomen?

 • Een omschrijving van alle werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd met betrekking tot het plaatsen van spouwmuurisolatie.
 • De totale kostprijs voor de werkzaamheden. Hou op dit vlak ook rekening met eventuele extra werk zoals bijvoorbeeld het plaatsen van de isolatieroosters.
 • De certificering waar het bedrijf over beschikt. Het is mogelijk dat het isolatiebedrijf van uw keuze over een SKG-IKOB certificering beschikt.
 • De toepassing van de belastingverlaging. Volgens een lang lopende regeling heeft u tijdelijk recht op een belastingverlaging op het arbeidsloon wanneer u bepaalde onderdelen van uw woning laat isoleren. Dit betekent een verlaging van 21 naar 6 procent.
 • Een duidelijke en gedetailleerde omschrijving van het isolatiemateriaal waar gebruik van wordt gemaakt. Bovendien wordt in dit onderdeel van de offerte eveneens aangegeven wat de totale oppervlakte van de te isoleren spouwmuur precies is.
 • De minimale isolatiewaarde waar de gevel over zal beschikken wanneer de spouwmuurisolatie is toegepast.
 • De garantie die het bedrijf toekent. Bij VENIN aangesloten isolatiebedrijven bieden een garantie van een mooie 10 jaar op zowel het isolatiemateriaal als de uitvoering.

Check 5: Voor het isoleren

Voorafgaand kan je zelf een aantal voorbereidingen treffen:

 • Vraag vrij voor de dag dat de vakman langskomt
 • Hou een parkeerplek vrij voor de bus van de vakman
 • Is de buitenkant van de muur vrij? Staan er geen containers etc.

Check 6: Tijdens het isoleren

Als de vakman bezig is kun je een aantal dingen doen:

 • Vraag of de vakman wat te drinken wilt
 • Vraag of je nog wat aan onderhoud moet doen?
 • Bespreek de garantieregeling, is alles duidelijk?
 • Zijn de afspraken die in de offerte staan nageleefd?

Check 7: Na het isoleren

Na dat de klus geklaard is, hoef je nog maar een paar dingen te doen:

 • Je ontvangt de eindfactuur van de vakman. Controleer deze goed
 • Betaal de eindfactuur als alles klopt
 • Laat een recensie achter met jouw ervaringen met het bedrijf voor toekomstige klanten