NEN normen isolatie

NEN staat voor Nederlandse Norm en omvat alle normen die we in Nederland hebben. Er zijn er ruim 1500, waarvan een deel van toepassing is op de isolatie.

Brandveiligheid

Zo zijn er bijvoorbeeld NEN normen over de brandveiligheid van isolatie. Om te voorkomen dat er brandbare isolatiematerialen op de markt komen, is het voor de fabrikanten verplicht om hun producten aan de normen te laten voldoen. In principe mag u er dus van uitgaan dat alle producten die u in Nederland koopt, voldoen aan die eisen.

Thermische isolatie

Een andere NEN norm is NEN 1068. Deze bevat rekenmethodes voor bepaling van de warmteverliescoëfficiënt van gebouwen of delen daarvan.

Voor woningen is het bijvoorbeeld verplicht om een warmteweerstand van minimaal 3,5 m2.K/W te hebben. Hoe hoger deze waarde, hoe beter de warmteweerstand zal zijn, en hoe beter een huis dus warmte (of koude) kan vasthouden.

Deze waarde is in de loop der jaren steeds hoger geworden, en gaat dus eigenlijk hand in hand met de techniek. Als de techniek betere isolatie mogelijk maakt dan zal de NEN norm ook strenger worden en zal die betere isolatie na verloop van tijd ook verplicht worden voor nieuw te bouwen gebouwen.

Geluidwering

Ook voor de wering van geluid zijn NEN normen. Uiteraard wil niemand overlast hebben van zijn buren, en hopelijk zelf ook geen veroorzaker van overlast zijn. Om die overlast zo veel mogelijk in te dammen zijn er dus de NEN normen. Zo gaan de normen NEN 5077, NEN-EN 12354-6, NEN-EN-ISO 10140 en NEN 1070 specifiek over geluidsisolatie. Net als bij de thermische isolatie worden ook deze normen steeds strenger naarmate de techniek vordert om zo een steeds beter wordende isolatie te realiseren.Bent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.