Subsidie 20% à 30% energiebesparing

Wanneer u op jaarbasis even een overzicht maakt van de vaste kosten die u moet betalen zult u merken dat vooral het energieverbruik met een behoorlijke som geld gaat lopen. Het is dan ook niet meer dan normaal dat veel mensen en gezinnen proberen om door het ondernemen van verschillende handelingen de energiezuinigheid van hun woning te verbeteren. Het spreekt evenwel voor zich dat het laten uitvoeren van dergelijke werkzaamheden steeds gepaard gaat met een behoorlijk kostenplaatje. Veel mensen stellen zich dan ook de vraag of ze al dan niet recht hebben op een subsidie. In dit artikel vertellen we u graag op welke financiële tegemoetkomingen u mogelijks kunt rekenen bij een energiebesparing tussen de 20 en 30 procent ten opzichte van de voorgaande situatie.

Subsidie 20% à 30% energiebesparing

  
Benieuwd naar de prijzen?

Kosten realiseren 20/30% energiebesparing

kostenWanneer u een energiebesparing wenst te realiseren van 20 of 30 procent is het belangrijk om eerst even een blik te werpen op het energielabel. Aan de hand van dit label is het mogelijk om te bepalen hoeveel er precies aan energie moet worden bespaard om een besparing te kunnen realiseren van minimaal één vijfde ten opzichte van de huidige situatie. Een dergelijke energiebesparing kunt u vooral realiseren door het warmteverlies in uw huis terug te dringen. U kunt dit doen door middel van nieuwe en meer doorgedreven isolatie (zie onderstaande tabel), maar ook het glas dient onder de loep genomen te worden. Het vervangen van enkel glas in dubbel of hoogrendementsglas kan immers een interessante meerwaarde betekenen.

Plaats van isolatie Gemiddelde kostprijs
Dak (plat) Gemiddeld 3.500 euro
Dak (schuin, binnen + buiten) Gemiddeld 6.000 euro
Gevel (binnen) Gemiddeld 8.500 euro
Gevel (buiten) Gemiddeld 13.000 euro
Spouw Gemiddeld 1.750 euro
Vloer (afhankelijk van het type woning) Gemiddeld tussen 1.350 & 2.000 euro

Buiten het isoleren van uw woning waardoor er veel warmteverlies wordt voorkomen kan het eveneens interessant zijn om te kijken in de richting van andere energiebesparende investeringen. Wat bijvoorbeeld te denken van een warmtepomp die er voor zorgt dat u een belangrijk deel van de benodigde energie zelf kunt opwekken? Ook een dergelijke investering kan de moeite waard zijn en u ontvangt er nog eens subsidies voor ook!

Subsidie 20/30% energiebesparing in het verleden

In voorgaande jaren was er op vlak van subsidies met betrekking tot het verbeteren van de woningisolatie een landelijke financiële tegemoetkoming waar u op kon rekenen. Dat was bijvoorbeeld nog het geval in 2009. Toen was het voor particulieren die investeerden in woningisolatie mogelijk om een subsidie te ontvangen via de aannemer of het isolatiebedrijf in kwestie. Bovendien had men in 2009 eveneens recht op een verlaging van het BTW-tarief. Toen was de verlaging nog goed voor een besparing van 13 procent (de BTW werd immers verlaagd van 21 naar 9 procent. De BTW-verlaging was in tegenstelling tot vandaag de dag het geval is van kracht op zowel het isolatiemateriaal als de arbeidsuren.

Subsidie energiebesparing

besparenVan de bovenstaande dubbele regeling die nog in 2009 op landelijk niveau actief was kunnen we vandaag de dag helaas alleen maar dromen. De landelijke dekking is inmiddels verdwenen en de BTW-verlaging geldt vandaag de dag uitsluitend nog op de gepresteerde arbeidsuren (zie verder in dit artikel). Dit wil evenwel niet zeggen dat er geen enkele financiële ondersteuning meer wordt geboden aan mensen die willen investeren in energiebesparende maatregelen in hun woning, in tegendeel. De bevoegdheden voor wat het verstrekken van subsidies betreft is evenwel uitbesteed aan de gemeenten en steden. Dit wil zeggen dat een stad of gemeente zelf kan beslissen of en in welke mate er subsidies worden toegekend. De subsidies hoeven overigens geen terugbetaling te zijn van een deel van de investering, maar kunnen bijvoorbeeld ook aangeboden worden onder de vorm van een groene lening met een lage interest. Voor een actueel overzicht gaat u naar de website www.energiesubsidiewijzer.nl.

9% BTW op arbeidsuren isoleren

Misschien niet meteen een subsidie, maar wel een financiële tegemoetkoming vanuit de overheid die kan tellen. Het is namelijk zo dat u voor het laten uitvoeren van isolatie gerelateerde werkzaamheden slechts 9 in plaats van 21 procent BTW dient te betalen op de arbeidsuren die worden gepresteerd. Op het eerste zicht lijkt dit misschien niet zoveel, maar in de praktijk zorgt dit toch voor een zeer aantrekkelijke besparing op de eindfactuur. Het mag dan ook duidelijk zijn, wanneer u ook op zoek bent naar een mogelijkheid om het energieverbruik in uw huis terug te dringen en wanneer u daarvoor één of meerdere werken wenst te laten uitvoeren kan dit verlaagde BTW-tarief zeker helpen om de impact op uw financiële situatie zo beperkt mogelijk te houden.

Extra subsidies in de toekomst?

Het verdwijnen van de landelijke subsidies doet de vraag rijzen of er in de toekomst nog wel een financiële tegemoetkoming zal worden gedaan voor investeringen die het energieverbruik in uw woning laten dalen. Hoe het er in de verre toekomst precies uitziet valt moeilijk te voorspellen, maar feit is wel dat Nederland net als verschillende andere landen de verplichting heeft om tegen 2023 zo’n 16 procent van haar energie op duurzame wijze op te wekken. Bovendien moeten woningen door steden en gemeenten steeds vaker duurzamer en energiezuiniger worden gemaakt. Lang niet iedereen beschikt hier evenwel over voldoende financiële middelen voor waardoor we ons niet kunnen voorstellen dat iedere subsidie zomaar zal verdwijnen. Wel is het mogelijk dat de hoogte van de subsidie aanzienlijk zal worden beperkt en / of dat ze voorbehouden wordt voor mensen met beperktere financiële middelen. Nogmaals, vandaag de dag is hier evenwel nog niets concreets over bekend gemaakt.

Hoe de subsidies aanvragen?

Het feit dat de subsidies moeten worden toegekend door de gemeente of stad waarin u woonachtig bent zorgt er voor dat u voor het aanvragen van de subsidie contact dient op te nemen met het stadsbestuur. Zij zullen vervolgens uw aanvraag evalueren (let op, u zult verschillende documenten moeten kunnen voorleggen die uw investering bewijzen) en de subsidie al dan niet toekennen en laten uitbetalen. Nogmaals, u dient er rekening mee te houden dat zowel de aard als de hoogte van de subsidie sterk afhankelijk kan zijn van de stad of gemeente waarin u woonachtig bent. Hier op voorhand even het nodige onderzoek naar doen is dan ook altijd interessant.

offertes vergelijkenBent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.