Verlaagd BTW tarief isolatie

Wanneer u er voor 1 juli 2015 voor koos om verschillende duurzame of energiebesparende maatregelen aan uw woning uit te voeren kon u haast met zekerheid rekenen op een aantrekkelijke BTW-verlaging rekenen van 21 naar 6 procent (nu is dat 9%). Dat is uiteraard mooi meegenomen, maar het bleek voor de Nederlandse overheid op financieel vlak niet langer houdbaar om deze BTW-verlaging in stand te houden. Bent u benieuwd of  deze subsidieregeling nog bestaat en wilt u uw huis isoleren? Twijfel dan niet langer, lees snel verder en kom alles te weten over de BTW-verlaging waar u in dit geval nog aanspraak op kunt maken!

Verlaagd BTW tarief isolatie

  
Isolatie kopen? Vergelijk eerst!

Hoeveel kost een investering in isolatie?

Hoeveel u precies dient te betalen voor een investering in isolatie is sterk afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst kan er bijvoorbeeld een verschil bestaan tussen het type isolatie waar gebruik van wordt gemaakt en ook de locatie waar deze wordt geplaatst is van belang. We maken dan ook een onderscheid tussen bijvoorbeeld dakisolatie en spouwmuurisolatie. Een andere invloed op het prijskaartje is uiteraard de mate waarin er zich nu reeds bepaalde isolatie in de woning bevindt. Moet er bijvoorbeeld gewoon worden bij geïsoleerd of dient bijvoorbeeld het dak evenals de spouwmuur nog volledig te worden gevuld met isolatie? Bovendien is ook de kwaliteit van de isolatie vaak van doorslaggevend belang voor het exacte kostenplaatje dat in rekening wordt gebracht. Ook hier zult u dan ook beslist rekening mee willen houden.

BTW-verlaging op isolatie in het verleden

De BTW-verlaging die vandaag de dag bestaat voor isolatie gerelateerde werkzaamheden is niet helemaal nieuw. In het verleden was er van een dergelijke verlaging reeds sprake. De BTW-verlaging naar 6 procent toen was zelfs nog iets uitgebreider. In eerste instantie was het namelijk zo dat de BTW-verlaging niet alleen van toepassing was op de arbeidsuren, maar dat ook het isolatiemateriaal zelf voordeliger kon worden aangekocht. Dit leverde altijd een zeer interessant extra financieel voordeel op waardoor veel mensen er reeds in deze periode voor kozen om de isolerende factor van hun woning te verbeteren.

De BTW-verlaging op isolatie werd in het verleden nog extra gesteund door een landelijke subsidie. Door beide financiële voordelen te combineren was het plots voor iedereen op zeer eenvoudige wijze mogelijk om het warmteverlies in hun woning terug te dringen. Hierdoor werd niet één besparing gerealiseerd, maar wel een terugkerende die ieder jaar opnieuw zou zorgen voor een sterk verlaagde energiefactuur.

BTW-verlaging op isolatie tegenwoordig

Ook vandaag de dag is er nog sprake van een BTW-verlaging op isolatie. In tegenstelling tot wat in eerste instantie werd verwacht heeft de Nederlandse overheid er namelijk voor gekozen om isolatie gerelateerde werkzaamheden ook na 1 juli 2015 in te dekken onder de verlaagde BTW noemer. Dit zorgt er voor dat het BTW-percentage op arbeidsuren tegenwoordig nog op 9 procent ligt in plaats van 21 procent. Let wel, zoals eerder in dit artikel reeds aangegeven geldt deze BTW-verlaging niet langer voor het materiaal dat moet worden aangekocht. Met andere woorden, op de factuur van het isolatiemateriaal zelf zal gewoon een BTW-percentage worden aangerekend van 21 procent.

Bovenstaande lijkt op het eerste zicht dus misschien wel een beetje minder interessant, toch zorgt de verlaagde BTW op de arbeidsuren er nog steeds voor dat er sprake is van een financieel voordeel van 15 procent op de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden voor het verbeteren van de isolerende factor van uw woning. In de praktijk kunt u op deze manier dus wel degelijk nog een behoorlijke besparing realiseren. Het mag dan ook duidelijk zijn, wanneer u nog op zoek bent naar een mogelijkheid om een besparing te realiseren op uw energiefactuur is het beslist de moeite waard om uw woning van een verbeterde isolatie te voorzien!

Let op: deze subsidieregeling kan per jaar veranderen. Houd daarom de website van de Belastingdienst in de gaten.

Wat met de BTW-verlaging in de toekomst?

Zoals u reeds heeft kunnen lezen is er eigenlijk de voorbije jaren altijd al een bepaalde ondersteuning vanuit de BTW geweest met betrekking tot een investering die wordt gemaakt in isolatie. Anderzijds moet het wel gezegd dat de BTW-verlaging die tegenwoordig van toepassing is een stukje beperkter is in vergelijking met vroeger. Het feit dat de BTW-verlaging op isolatie enigszins is beperkt zorgt er voor dat veel mensen zich de vraag stellen of de volgende stap misschien een complete afschaffing is van de BTW-verlaging.

Of deze volledige afschaffing er daadwerkelijk zal komen valt op moment van schrijven zeer moeilijk aan te geven. Het is evenwel wel een feit dat de overheid nog steeds op zoek is naar mogelijkheden om te knippen in subsidies en financiële tegemoetkomingen, waar ook een verlaagde BTW uiteraard onder valt. Anderzijds is het tegenwoordig en zal het ook naar de toekomst toe nog belangrijk blijven op isolerende werkzaamheden in oudere woningen afdoende te ondersteunen. Het snel verdwijnen van de BTW-verlaging lijkt daarmee vooralsnog niet aan de orde te zijn, maar u weet maar nooit. Omwille van deze reden is het dan ook aan te raden voor mensen die willen investeren in een verbeterde isolatie voor hun woning om hier bij voorkeur niet te lang mee te wachten.

Hoe de BTW-verlaging aanvragen?

De BTW-verlaging die op onder meer isolatie wordt toegekend is geen echte subsidie. Dit zorgt er voor dat ze eigenlijk niet dient te worden aangevraagd. Wanneer u er voor heeft gekozen om isolatie gerelateerde werkzaamheden aan uw huis uit te laten voeren zult u hiervoor uiteraard door een vakman of een isolatiebedrijf een factuur voor ontvangen. Op deze factuur wordt de standaard 21 procent BTW meteen vervangen door 9 procent. Dit zorgt er voor dat u meteen kunt profiteren van de korting van ongeveer 12 procent en dat zonder dat u veel tijd hoeft te stoppen in het doorlopen van een aanvraagprocedure. In vergelijking met een subsidie hoeft u voor het verkrijgen van een BTW-verlaging dus eigenlijk helemaal niets te doen.Bent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.