Ons land telt heel veel hoge bomen. De hoge bomen bepalen in veel gevallen het aangezicht van een straat. Wanneer er echter schade aan een boom is of wanneer er zich een overlast situatie voordoet is het zaak dat de boom wordt gekapt. Wie een boom moet laten kappen komt er al snel achter dat dit voor hoge kosten zorgt. We informeerden bij diverse hoveniers en boom onderhoudsbedrijven naar de kosten van het kappen van een boom. Daarnaast informeerden we naar de mogelijkheid om hier een subsidie op te krijgen.

Hoeveel kost het kappen van een boom

Wat voor diensten neemt u af Omschrijving van de werkzaamheden Prijs
Kappen van een boom Kappen van de boom tot de stronk. Verwijderen en afvoeren van de takken en delen van de stam. 60 euro per uur
Verwijderen van de stronk De stronk van de boom verwijderen tot de wortelkluit. Uitfrezen en afvoeren van de stronk. 55 euro per uur
Verwijderen van de wortels De wortels van de boom uitfrezen en verwijderen. Afvoeren van de wortels van de boom. 55 euro per uur

Wat de werkzaamheden inhouden

Het kappen van een boom bestaat uit diverse werkzaamheden die u ieder apart kunt afnemen bij een onderhoudsbedrijf of bij een hovenier. We hebben de onderdelen verder voor u toegelicht.

  • De bovenkant van de boom kappen. Tot een halve meter boven de aarde wordt de boom gekapt. De takken worden verwijderd en op gecontroleerde manier wordt de boom ontmanteld. Dit is het gedeelte wat de meeste tijd omvat. Het is ook optisch het grootste onderdeel van de klus. De stam en de takken worden verhakseld en afgevoerd.
  • De stronk weghalen. De stronk is het dikste gedeelte van de boom. Deze wordt apart verwijderd. De stronk moet namelijk in veel gevallen worden uit gefreesd. Dit is een tijdrovende klus die veel tijd in beslag neemt. Veel mensen kiezen ervoor om de stronk te laten zitten wanneer men verder geen doel heeft met de ruimte in de tuin die ontstaan is.
  • De wortels verwijderen. De wortels van een boom kunnen tot een straal van een paar meter rondom de boom in de grond zitten. Wanneer u last heeft van de boomwortels doordat er bijvoorbeeld een stuk bestrating wordt opgedrukt kunt u ervoor kiezen de wortels te laten verwijderen. Dit gebeurt doorgaans ook met een frees machine. De wortels worden vervolgens eveneens afgevoerd.

Werkzaamheden met hoge kosten

Moet er een boom worden gekapt dan kan het zomaar zijn dat u voor behoorlijk hoge kosten komt te staan. We hebben voor u geïnformeerd hoe u een tegemoetkoming in deze kosten kunt krijgen.

  • De BTW verleggen. Bent u ondernemer dan ontvangt u BTW van uw klanten. Daarnaast moet u BTW betalen aan crediteuren. U kunt in dat geval de BTW verleggen bij de aangifte van de BTW. Alle kosten van betaalde BTW brengt u in mindering op het bedrag van de ontvangen BTW. In het geval van het kappen van een boom mag u dus de kosten van de post BTW aftrekken.
  • Bijzondere bijstand. Bent u in een situatie waarin de boom gekapt moet worden maar heeft u een inkomen wat tegen het bijstandsniveau aan zit dan is dit nagenoeg onmogelijk. In dat geval kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor de post bijzondere bijstand. U krijgt in dat geval op vertoon van de factuur van het bedrijf wat de boom zal gaan rooien of heeft gerooid een bedrag gestort in de vorm van een subsidie. Op die manier kunt u kosten die u niet zelf kunt dragen alsnog betalen.
  • Een leerling hovenier. Veel hoveniersbedrijven en bedrijven die zich richten op boomonderhoud hebben leerlingen in dienst. Wanneer u de werkzaamheden laat uitvoeren door een leerling komt u in aanmerking voor een korting op de prijs van de dienstverlening. In dat geval betaalt u minder vanwege een zogeheten leerlingentarief. U krijgt echter dezelfde dienstverlening doordat een medewerker van het bedrijf erop toeziet dat de werkzaamheden correct en veilig worden uitgevoerd.

Besparen door offertes vergelijken

U kunt behoorlijk besparen op de kosten van het kappen van een boom door eerst offertes te vergelijken. Die kunt u opvragen door middel van onderstaande button. U ontvangt meerdere offertes in uw mailbox die u onder andere vergelijkt op de onderstaande punten:

  • Prijzen inclusief BTW. De prijzen op de offerte moeten altijd inclusief BTW zijn. Mocht u prijzen zien met de vermelding ‘exclusief BTW’ dan mag u om een herberekening vragen. Prijzen dienen altijd transparant te zijn.
  • De voorrijkosten vermeld. De voorrijkosten omvatten onder andere het aanvoeren van het materiaal en het afvoeren van de gerooide boom. Deze kosten dienen op de offerte te staan.
  • De kilometerkosten apart vermeld. Om bij u te komen zal het onderhoudsbedrijf kilometerkosten moeten maken. Deze worden op de offerte vermeld. U kunt aan de hand van deze post een bedrijf selecteren wat bij u in de buurt gevestigd is.