Een gezond bedrijf kenmerkt zich door het feit dat er een constant personeelsbestand is. Daarnaast is de communicatie helder waardoor de medewerkers goed met elkaar overweg kunnen en waardoor ze productief zijn. In de praktijk blijkt dit vaak anders te liggen. Wie binnen zijn bedrijf ontdekt dat de winst terugloopt terwijl er een groot verloop in het personeel is komt tot de conclusie dat een bedrijfstrainer de beste oplossing is. De keuze voor een bedrijfstrainer kunt u maken aan de hand van onderstaande checklist.

Check 1: waar zit het probleem

De situaties zoals we bovenstaand omschreven hebben een bepaalde oorzaak. Het is dan ook goed om vooraf duidelijk te hebben waar het probleem zit bij uw bedrijf. U kunt uiteraard achter de oorzaak van problemen komen door met de medewerkers in gesprek te gaan. Dat kunt u bijvoorbeeld doen bij de jaarlijkse voortgangsgesprekken. U kijkt en luistert goed naar waar uw personeel mee aan komt. Vaak heeft personeel op de werkvloer heel goed in de gaten wat er speelt bij hunzelf en bij collega’s onderling. Door een open bedrijfscultuur te creëren en de evaluatiegesprekken effectief te gebruiken valt er een hoop winst te behalen.

Check 2: Welke oplossingen zijn nu al voor handen

Voordat u een bedrijfstrainer in gaat schakelen kijkt u welke methodes er nu al voor handen zijn. Daarbij mag u denken aan een, eventueel virtuele, ideeën bus of een werk overleg met het team waarin de hete hangijzers kunnen worden besproken. Aan de hand van dit systeem kunt u het voorwerk al doen.

Check 3: een bedrijfsscan laten maken

Wanneer u er met de voorgenoemde punten niet uit komt kunt u door een bedrijfstrainer een bedrijfsscan laten maken. Daarbij wordt onder andere via observaties op de werkvloer gekeken naar de problemen zoals die er nu zijn. Aan de hand van deze observaties en besprekingen zal er een scan worden gemaakt waarbij de problemen duidelijk in kaart worden gebracht. Daarnaast wordt er een beeld gevormd van de knelpunten en de betrokken personen. Ook bedrijfsstructuren dus verhoudingen vanuit het management worden op een rij gezet. Aan de hand van de bedrijfsscan volgt een plan van aanpak.

Check 4: de keuze voor bedrijfstrainingen

Naar aanleiding van de bedrijfsscan wordt er een voorstel van een aantal bedrijfstrainingen ingediend. Daarbij wordt gekeken naar de knelpunten, de oplossingen en degenen die de bedrijfstraining moeten gaan volgen. Wanneer er bijvoorbeeld een hoop onduidelijkheid is over de communicatie is het niet goed om het personeel op de werkvloer daarop aan te spreken. Er moet dan worden gekeken naar de leidinggevende die de opdrachten doorgeeft aan het personeel. Wanneer er stress is wordt er gekeken naar de oorzaken van de stress maar ook naar degenen die ermee te maken hebben. Stress kan er immers voor zorgen dat iemand langdurig de ziektewet in gaat.

Check 5: een externe training of een in-company training

Gaat het bij de bedrijfstraining om een of een paar personen die een bedrijfstraining over bijvoorbeeld communicatie of stressmanagement moeten volgen, dan kan er worden gekozen voor een externe training. De medewerkers gaan in dat geval naar een groepstraining die een of een paar dagen duurt. Gaat het om een grote groep in het bedrijf die bijvoorbeeld stressmanagement training moet volgen dan kan er worden gekozen voor een in-company training. De bedrijfstrainer komt dan op locatie de training aan een grote groep eigen werknemers geven. Wanneer dit laatste het geval is kan een in-company training de betaalbaarste oplossing zijn.

Check 5: Een of meerdere actiepunten

Een belangrijk punt, met name wanneer de knelpunten bij bijvoorbeeld het management zitten. Kijk of er sprake is van een combinatie van actiepunten. Daarbij denkt u bijvoorbeeld aan de communicatie in combinatie met stressmanagement. Verder kunt u denken aan zaken als assertiviteit. Wanneer er bij een beperkt aantal personen meerdere actiepunten zijn is het verstandig om een 1 op 1 bedrijfstrainer oftewel een coach in te zetten. Er wordt gebruik gemaakt van uren die individueel worden ingekocht naar aanleiding van het actieplan.

Check 6: de implementatiefase

Wanneer de bedrijfstraining is gevolgd is het tijd voor de implementatiefase. Oftewel: de geleerde vaardigheden moeten in praktijk worden gebracht. Hierbij is het van het grootste belang dat dit niet in één keer gebeurt. Iedereen moet rustig de tijd te krijgen om te wennen aan de veranderingen in het bedrijf. Alleen dan kan er goed worden gekeken of de nieuwe strategie aanslaat en of deze het gewenste resultaat behaalt.

Check 7: de bekostiging

Een bedrijfstraining zal behoorlijk in de papieren lopen. Het is dan ook goed om te weten dat er meerdere manieren zijn om een bedrijfstraining te laten bekostigen. Allereerst is daar de situatie waarin u werknemer bij een bedrijf bent. Volgens uw CAO heeft u recht op een bepaalde studievergoeding per jaar. Heeft u daar nog geen gebruik van gemaakt dan kunt u er een bedrijfstrainer van inschakelen. Bent u ZZP dan kunt u de kosten van de bedrijfstraining opvoeren bij de belastingdienst als bedrijfskosten. Wanneer u werkzoekend bent is het UWV de geschikte plek voor de bedrijfstraining. Men kan daar ook de vergoeding voor u regelen.

Check 8: eerst prijzen vergelijken

Dit doet u voor u een bedrijfstrainer inschakelt. De bedrijfstrainer zal namelijk eerst een offerte afgeven voor u van zijn diensten gebruik maakt. Met onderstaande button vraagt u meerdere offertes op voor u aan de slag gaat. Op die manier ziet u wat de mogelijkheden zijn en wat de prijzen zijn die daarbij horen.