Bedrijven waar de medewerkers goed op elkaar zijn ingespeeld en waar het management oog heeft voor de talenten van het personeel is als een goed geoliede machine. Toch gaat het in veel bedrijven mis waardoor het ziekteverzuim hand over hand toeneemt terwijl de winst stagneert en daalt. Wanneer u uw bedrijf nieuw leven wilt inblazen is het een goed idee om een bedrijfstrainer in te schakelen. Dit is iets waar uiteraard kosten aan verbonden zitten. We keken naar de kosten van bedrijfstrainers. Daarnaast keken we naar zaken die de prijs van de bedrijfstrainer bepalen.

 

De kosten van een bedrijfstrainer in kaart gebracht

We ontvingen meerdere prijsopgaven van bedrijfstrainers. U treft ze hier aan.

Wat voor bedrijfstrainer diensten neemt u af Aantal dagen Aantal deelnemers Prijs
Groepstraining 1 Vanaf 8 495 euro
Groepstraining 2 Vanaf 8 988 euro
In-company training Op basis van aantal uren Op basis van aantal medewerkers Vanaf 90 euro per uur

Een groepstraining van een bedrijfstrainer

Allereerst is daar de meest gekozen vorm van bedrijfstraining. Deze trainingen worden landelijk op bepaalde locaties gegeven. Ze worden onder andere gegeven in conferentieruimtes van een hotel of een congrescentrum. Het zijn trainingsdagen die doorgaans op all-in basis worden aangeboden. De prijs voor een dergelijke dag bedraagt ongeveer 495 euro. Daarbij heeft u een aantal medecursisten tijdens de training dag. De prijs van een dergelijke groepstraining bestaat uit de volgende onderdelen. Allereerst is daar de trainer zelf die moet worden ingeschakeld. Een bedrijfstrainer heeft een uurtarief wat vanaf 90 euro is. Daarbij moet u er rekening mee houden dat een meer gespecialiseerde bedrijfstrainer die bijvoorbeeld assertiviteit als specialiteit heeft hogere kosten met zich meebrengt. Daarnaast moet er een zaal worden gehuurd voor de training. De zaalhuur zal voor een dag tussen 450 en 800 euro bedragen. De verzorging zit ook bij de prijs in. Daarbij mag u denken aan een thee- en koffiemoment in de ochtend, een lunch, een thee- en koffie moment in de middag en vaak nog een borrel naderhand. Verder zitten de kosten van de bedrijfstrainer zoals de reiskosten bij de prijs inbegrepen.

 

Een in-company trainer inhuren

Dit is een vorm van bedrijfstraining waar nog wat extra kosten bij komen kijken. Zo krijgt u te maken met een uurtarief vanaf 90 euro. Er moeten meerdere uren worden gewerkt aan de opdracht, en die uren zijn als volgt onderverdeeld. Allereerst vindt er een intake contact plaats met de bedrijfstrainer waarbij uw vraag in kaart wordt gebracht. De intake zal doorgaans op afstand per telefoon plaatsvinden. Vervolgens komt de bedrijfstrainer bij uw bedrijf langs om het probleem verder te observeren. Er vinden observaties bij het management en op de werkvloer plaats en daarbij kijkt de bedrijfstrainer naar de specifieke knelpunten. Daarnaast heeft hij contact met personeel op de werkvloer en bij de bedrijfsleiding.

 

Een plan en de implementatie

Er wordt een observatierapport gemaakt en daarbij wordt een strategie bepaald. Deze zaken worden wederom op afstand gedaan. Vervolgens wordt er een teamdag ingepland in overleg met de bedrijfstrainer. De bedrijfstrainer zal bepaalde activiteiten met u en uw personeel uitvoeren waarbij u de specifieke talenten van uw personeel leert kennen. Daarbij wordt een bijeenkomst georganiseerd na afloop waarbij de resultaten van het onderzoek, samen met een plan van aanpak worden gepresenteerd. Naderhand kan er dan nog een moment zijn waarin de resultaten worden teruggekoppeld. Er wordt gekeken of het plan van aanpak effectief was. Een dergelijk inschakelen van de bedrijfstrainer zal tussen 1360 en 2395 euro kosten. U krijgt naderhand een berekening van het aantal uren op de factuur.

 

De prijs van bedrijfstraining

We gaven in bovenstaande prijsoverzichten de kosten weer van een bedrijfstraining. Het is goed om te weten dat er aan iedere soort bedrijfstraining een specifiek prijskaartje vastzit. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen teamtraining, managementtraining en vaardigheidstraining. Aan iedere vorm van training hangt een eigen prijskaartje vast.

 

De kosten van teamtraining

Dit is de vorm van training die veelal wordt uitgevoerd tijdens een personeelsdag. Er wordt aan de personeelsleden getoond waar een ieders vaardigheden liggen en hoe deze op een prettige en effectieve manier kunnen worden ingezet voor het bedrijf. Dit is een training waarbij vooral naar de persoonlijke kwaliteiten wordt gekeken. Dit gaat verder dan een gevolgde opleiding. De kosten van een dergelijke training zijn per opdracht tussen 815 en 2015 euro.

 

De kosten van een managementtraining

bij deze vorm van training wordt specifiek ingegaan op de kwaliteiten van het management. Knelpunten van uw bedrijf leert u in kaart te brengen en er wordt aan een stuk assertiviteit gewerkt indien dit nodig is. Verder leert u hoe u een team goed kunt aansturen en daarnaast leert u hoe u met de specifieke talenten van uw personeel tot een zo goed mogelijk resultaat kunt komen. De kosten van een dergelijke training liggen tussen 1215 en 3415 euro.

 

De kosten van vaardigheidstraining

dit is de vorm van training waarbij diverse vaardigheden van het personeel en het management verder worden getraind. Denk daarbij aan medezeggenschap maar ook aan zaken als assertiviteit. U leert bij een vaardigheidstraining hoe leiding effectief kan worden gegeven en hoe opdrachten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. De kosten van een dergelijke training bedragen tussen 550 en 1950 euro.

 

Betaal niet onnodig veel

Ga niet teveel betalen voor een bedrijfstrainer. Met onderstaande button vraagt u eerst offertes op waarna u een aantal verschillende prijsopgaven ontvangt. Aan de hand hiervan maakt u een keuze. Uw voordeel is niet alleen een prijsvoordeel. U ontvangt ook voordeel doordat u de meerdere verschillende bedrijfstrainingen kunt vergelijken.