Een boekhouder inhuren is niet voor iedereen een vanzelfsprekende keuze. Wanneer u een eigen bedrijf heeft komt u echter voor een keuze te staan. U kunt zelf een boekhouder in dienst nemen maar u kunt er ook voor kiezen om een boekhouder op losse uren basis in te huren. We keken voor u naar het uurtarief van een boekhouder. Daarnaast keken we naar de werkzaamheden die een boekhouder voor u doet en naar zaken die de prijs van een boekhouder beïnvloeden.

Minimale kosten: €41 per uur
Gemiddelde kosten: €55 per uur Deze klus kost gemiddeld tussen de: €45 en €65 per uur
Maximale kosten: €79 per uur

Wat is de prijs van een boekhouder

We ontvingen meerdere tarieven van boekhouders die we voor u in onderstaande tabel hebben samengebracht.

Wat is het prijsniveau van de boekhouder Welke diensten worden uitgevoerd Wat is de prijs bij benadering
Goedkoop Debiteuren- en crediteurenadministratie, loonadministratie Tussen 41 en 51 euro per uur
Gemiddeld Debiteuren- en crediteurenadministratie, loonbelasting, BTW afdracht Tussen 51 en 65 euro per uur
Hoog Debiteuren- en crediteurenadministratie, loonbelasting, BTW afdracht, belastingaangifte, jaarverslag, accountancy Tussen 65 en 79 euro per uur

Basis werkzaamheden van een boekhouder

Een boekhouder zal voor uw bedrijf meerdere werkzaamheden uitvoeren. Zo zal de boekhouder zich in de meest basic gevallen bezig houden met de administratie van de debiteuren en crediteuren. Dat wil zeggen dat facturen die u uitstuurt voor de geleverde goederen en diensten worden opgesteld aan de hand van uw werkbrieven en pakbonnen. Daarnaast worden facturen van leveranciers en nutsbedrijven ingeboekt en betaald. De hoeveelheid uren die u zelf werkt en de hoeveelheid uren die uw personeel werkt worden omgezet in een verloning die maandelijks plaatsvindt. De afdracht van loonbelasting vindt hierbij ook plaats namens u als werkgever.

 

Uitgebreidere werkzaamheden van de boekhouder

Wanneer u een boekhouder inhuurt voor uitgebreidere werkzaamheden worden er meer werkzaamheden uitgevoerd dan in het zojuist genoemde geval. Zo mag u erop rekenen dat de boekhouder naast de basis werkzaamheden ook de BTW afdracht eens per kwartaal voor u regelt. Het is van het grootste belang dat dit op tijd gebeurt en zeker wanneer u ook diensten levert aan het buitenland kan dit een behoorlijk gecompliceerde klus zijn.

 

Het meest uitgebreide dienstenpakket van de boekhouder

Een boekhouder die in het hoge prijssegment valt is doorgaans hoger opgeleid waardoor hij ook meer werkzaamheden voor u mag uitvoeren. Belastingtechnische zaken die verder reiken dan de BTW afdracht komen hierbij dan ook ter sprake. Zo zal deze boekhouder naast de uitgebreide werkzaamheden die we zojuist benoemden ook de belastingaangifte eens per jaar voor uw bedrijf uitvoeren. Daarbij behoort ook op jaarbasis het jaarverslag van uw bedrijf. Dit wordt immers gebruikt om de belastingaangifte te doen. De boekhouder zal naast het jaarverslag in het meest uitgebreide geval ook de accountancy doen. Dit is de eindverantwoording voor het jaarverslag. Aan de hand van deze gegevens heeft u indien nodig een overzicht wat u aan aandeelhouders, de rechtbank en de belastingdienst kan tonen.

 

Extra werk van de boekhouder

Er zijn situaties denkbaar waarin de boekhouder extra werkzaamheden zal moeten uitvoeren die we zojuist nog niet benoemden. Daarbij mag u bijvoorbeeld denken aan wanbetalers. Wanbetalers zijn de belangrijkste reden waarom met name kleine bedrijven geen goede stabiele financiële gezondheid hebben. Wanneer u een of meerdere debiteuren heeft die in de categorie ‘dubieuze debiteuren’ thuishoren doet u er goed aan om een boekhouder in te schakelen die zich daarmee bezig houdt. De boekhouder zal dan namelijk namens u een incasso uitvoeren wanneer een factuur niet spontaan wordt betaald. Dit is de voorloper van het incassobureau wat kan worden ingeschakeld. Bij een goede communicatie is deze laatste stap niet nodig. Een boekhouder dit werk laten uitvoeren zorgt voor een betere verstandhouding tussen u en de dubieuze debiteur.

 

Het opleidingsniveau wat de prijs bepaalt

Als u een boekhouder inschakelt zal de prijs niet alleen worden bepaald door de werkzaamheden die worden uitgevoerd maar ook door het opleidingsniveau van de boekhouder. Een groot kantoor heeft ook boekhouders in meerdere gradaties in dienst. Zo is er de boekhouder die op een MBO niveau geschoold is. Deze boekhouder voert de meest standaard werkzaamheden uit waarbij belastingtechnische zaken vaak nog buiten beschouwing worden gelaten. De boekhouder zal relatief goedkoop zijn, ook wanneer u deze via een administratiekantoor inschakelt. Daarnaast is er de boekhouder die op HBO niveau is geschoold. Dit zal de boekhouder zijn die het hoge tarief hanteert. De boekhouder voert naast de standaard werkzaamheden ook belastingtechnische zaken uit voor u.

 

Accountancy door de boekhouder

De hoogste trap is de boekhouder die tevens accountant en/of registeraccountant is. De registeraccountant mag zich vrij vestigen. U betaalt voor een accountant uiteraard het hoogste bedrag. Daar staat tegenover dat zaken als het jaarverslag en de accountancy tot de puntjes worden uitgevoerd. U bent dan ook in een keer en met een contactpersoon klaar met alle werkzaamheden. Wanneer u een bureau inschakelt zal er gebruik worden gemaakt van meerdere boekhouders om de diverse taken uit te voeren. Zodoende wordt er ook bespaard op de kosten.

 

Ga niet teveel betalen

Voor een boekhouder betaalt niemand graag de hoofdprijs. Het is dan ook goed om eerst offertes op te vragen voor u iemand inschakelt. Dat doet u met onderstaande button. u ontvangt gelijk een aantal prijsopgaven die u met elkaar kunt vergelijken. Op die manier heeft u een overzicht van de werkzaamheden en de tarieven die daarbij horen.