Coaches uit uw regio vergelijken?

Waarom een kindercoach inschakelen?
Kinderen ervaren tegenwoordig steeds meer druk vanuit hun directe omgeving. Dit kan zijn weerslag hebben op de ontwikkeling van je kind. Om er voor te zorgen dat je kind goed in zijn of haar vel zit kun je een kindercoach inschakelen. Een dergelijke specialist weet precies hoe kinderen bereikt kunnen worden en is dan ook in staat om de problemen die je kind ervaart te doorgronden. Hierop kunnen acties ondernomen worden zodat je kind de problemen zelf op kan lossen en daarnaast meer zelfvertrouwen krijgt.

Laagdrempelig

Eén van de kenmerken van een kindercoach is dat deze specialist de sessies erg laagdrempelig houdt. Hierdoor voelt je kind zich sneller op zijn of haar gemak dan bij een andere coach. Dit stelt de kindercoach beter in staat om sneller tot het kind door te dringen en zo achter de problemen te komen die worden ervaren. De kindercoach heeft dan ook verschillende methodes die gehanteerd kunnen worden om snel contact te maken met je kind.

Wanneer inschakelen

Kinderen praten vaak minder makkelijk over hun problemen dan dat volwassenen dat doen. Het kan dan ook goed dat je kind de laatste tijd erg in zichzelf is gekeerd. Wanneer je zelf niet meer goed tot je kind doordringt kan het goed zijn een kindercoach in te schakelen. Deze specialist is er voor getraind om het kind wel te bereiken. Eén van de actiepunten voor een kindercoach is om het zelfvertrouwen van het kind weer op orde te maken. Hierdoor is je kind na de sessies ook in staat om zelf de problemen op te lossen. Op die manier komt de ontwikkeling van kinderen weer op gang.
Er zijn een groot aantal problemen waardoor je kunt besluiten om een kindercoach in te schakelen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn omdat je kind een eetprobleem heeft of een negatief zelfbeeld heeft.

Waarin verschilt een kindercoach van normale coaching?

Het grootste verschil tussen een kindercoach en een normale coach is uiteraard dat de kindercoach zich heeft gespecialiseerd in het coachen van kinderen. Vaak geldt hierbij dan ook een maximum leeftijd, bijvoorbeeld tot 12 of 18 jaar. Kinderen in die leeftijd dienen anders benaderd te worden dan volwassenen. Dit is dan ook het specialisme van de kindercoach. Daarnaast zijn er nog enkele andere verschillen te ontdekken.

Problemen die kinderen ervaren

Kinderen gaan vaak niet alleen anders om met problemen dan volwassenen, ook de problemen zelf zijn vaak erg verschillend dan bij oudere mensen. De kindercoach is er dan ook in getraind om juist de problemen die kinderen ervaren op te merken. Hierdoor zal het kind zich al snel gehoord voelen en dit maakt het contact met de kindercoach vele malen soepeler. Daarnaast kan natuurlijk ook sneller tot de kern doorgedrongen worden, wanneer je als kindercoach weet welk probleem het kind ervaart.

Specifieke problemen

Er zijn dan ook een aantal specifieke problemen die vooral een grote impact hebben bij kinderen. Zo kan onder andere de ontwikkeling stil komen te staan wanneer een kind dergelijke problemen heeft. Zo kan het zijn dat je kind eet- of gewichtsproblemen heeft, waardoor je kind erg naar binnen is gekeerd. Echter kan dit ook komen door enkele emotionele problemen, waardoor je kind veel piekert. Andere problemen die een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van je kind is een laag of negatief zelfbeeld en moeite hebben met sociale vaardigheden.

Eigen aanpak

Om achter de problemen van het kind te komen heeft een kindercoach verschillende methodes tot zijn of haar beschikking. Ieder kind heeft dan ook een eigen aanpak nodig. De kindercoach is dan ook in staat om binnen enkele korte en laagdrempelige sessies het vertrouwen te winnen van het kind.

Zie ook deze webpagina’s:
Coaching
Persoonlijke ontwikkeling
Lifecoach kosten
Expat coach
Loopbaancoach
Loopbaan coach kosten
Traumacoach
Soorten trauma’s
Aandachtspunten traumacoach
Jongerencoach
Autisme
Eetstoornissen
Tarieven coaching
Kindercoach tarieven
Offertes vergelijken?