Coaches uit uw regio vergelijken?

Wat is de werkwijze bij kindercoaching?

Wanneer je een bepaalde verandering in het gedrag van je kind merkt, bijvoorbeeld door erg opstandig te worden of juist naar binnen gekeerd, kan het zijn dat je kind enkele problemen ervaart waar hij of zij niet uitkomt. Kinderen reageren dan ook heel anders op verschillende situaties dan dat volwassenen dat doen. Als ouder kan het dan ook goed zijn dat je kind al voor een lange tijd niet goed in zijn of haar vel zit, zonder dat je dit direct merkt. Om er voor te zorgen dat je kind weer optimaal presteert is het verstandig een kindercoach te bezoeken.

Waarom kindercoaching?

Door je kind een aantal sessies met de kindercoach te laten volgen wordt geprobeerd om de problemen zo snel mogelijk te ontdekken. Wanneer duidelijk is waar je kind mee zit worden deze problemen aangepakt. Vaak heeft het probleem waar je kind mee loopt ook zijn neerslag op de ontwikkelingen van je kind, waaronder schoolprestaties. Het is dan ook van groot belang om de problemen snel het hoofd te bieden, zodat je kind weer goed in zijn of haar vel zit.

Werkwijze

De kindercoach staat er om bekend om de sessies niet alleen kort te houden, maar ook zeer laagdrempelig. Hierdoor houd je kind de aandacht er altijd goed bij, en wordt ook op een speelse wijze met de problemen omgegaan. Daarnaast krijgt je kind enkele technieken aangereikt zodat het ook na de sessies in staat is om problemen op te lossen, op een zelfstandige manier. Hierdoor hebben de sessies ook nadat ze gestopt zijn nog een goede invloed op je kind, omdat het beter met de problemen om kan gaan.

Intake

Voordat de sessies met je kind beginnen zal er eerst een intakegesprek gepland worden. Hierbij maak je als ouder niet alleen kennis met de kindercoach, ook je kind wordt voorzichtig voorgesteld aan de coach.

Wat belang van spelend coaching?

Wanneer kinderen problemen ervaren gaan zij hier in veel gevallen totaal anders mee om dan dat volwassenen dat doen. Zo kan het goed zijn dat je zelf niet eens in de gaten hebt dat je kind niet goed in zijn of haar vel zit. Uiteindelijk zal zich dit wel uiten in de vorm van een drastische gedragsverandering. Zo kan je kind uit het niets opstandig of agressief worden. Ook kan het zijn dat je kind juist veel stiller dan normaal is en erg naar zichzelf gekeerd is. In dat geval kan spelend coaching van groot belang zijn om het zelfvertrouwen van je kind weer te herstellen en zo de algemene ontwikkeling weer op gang te krijgen.

Algemene ontwikkeling

Wanneer je kind enkele problemen ervaart kan het goed zijn dat de algemene ontwikkeling achteruit gaat. Onder andere de prestaties op school hebben hier onder te lijden. Echter kan het ook zijn dat juist andere vaardigheden minder ontwikkeld worden, zoals bij het uitoefenen van sporten. De kans is dan ook groot dat je kind zich nog slechter gaat voelen, waardoor de problemen alleen maar groter worden. Om de ontwikkeling van je kind weer op gang te krijgen is het dan ook van groot beland om het zelfvertrouwen weer te herstellen. Dit gaat bij kinderen anders dan bij volwassenen, spelend coaching is dan ook een zeer toegankelijke manier voor jonge kinderen om aan hun eigen zelfvertrouwen te werken.

Aanpak

Wanneer kinderen problemen ervaren kan het goed zijn dat ze zich afsluiten van de buitenwereld. Hierdoor kun je zelf als ouder vaak niet meer tot je kind doordringen. Ook de coaches hebben hierdoor een grotere uitdagen. Door spelend coaching word je kind niet alleen uitgedaagd tijdens de sessies, ook wordt langzaamaan het vertrouwen gewonnen. Hierdoor stelt het kind zich meer open naar de coach. Hierdoor kunnen de problemen eerder worden ontdekt en aangepakt.

Zie ook deze webpagina’s:
Coaching
Persoonlijke ontwikkeling
Lifecoach kosten
Expat coach
Loopbaancoach
Loopbaan coach kosten
Traumacoach
Soorten trauma’s
Aandachtspunten traumacoach
Kindercoach
Jongerencoach
Autisme
Eetstoornissen
Tarieven coaching
Kindercoach tarieven
Offertes vergelijken?