Juristen uit uw regio vergelijken?

Een sterfgeval op zich is een droevige situatie. Wanneer er een bedrag geld of waardevolle goederen wordt nagelaten is het prettig als de overledene een testament had laten vastleggen bij een notaris. Veel mensen denken tegenwoordig echter niet meer zo ver vooruit. Een erfenis laten ze niet vastleggen, en het gevolg is dat er na het overlijden een enorme strijd kan losbarsten tussen de erfgenamen over de hoogte van het erfdeel wat een ieder toekomt.

Wel of geen testament?

In die gevallen kan er een beroep worden gedaan op professionele hulpverlening om de erfenis in erfdelen toe te kennen aan de erfgenamen van de overledene. Die dienstverlening kan op een aantal manieren plaatsvinden.
• Een erfenis via een testament. Is er sprake van een testament; in dat geval kan worden volstaan met een bezoek aan de notaris. Die hanteert doorgaans een uurloon wat tussen de 100 en 150 euro ligt. Voor die prijs wordt de hele erfenis naar de wens van de overledene verdeeld.
• Een erfenisverdeling via mediation. Komen jullie er als erfgenamen onderling niet uit maar is er nog wel sprake van communicatie met elkaar; in dat geval kan de verdeling van de erfenis verlopen via een mediator. Hoeveel gesprekken er nodig zijn hangt helemaal af van de situatie. Een mediator zal een uurtarief tussen 100 en 200 euro hanteren in deze situatie.
• Een erfenisverdeling via de advocaat. Wanneer de verdeling van de erfenis in de rechtszaal wordt uitgevochten wordt er gebruik gemaakt van meerdere advocaten. In dat geval wordt een uurtarief gehanteerd vanaf 150 euro. Afhankelijk van de naam en faam van de advocaat en de ervaring met dit soort zaken kan de vergoeding oplopen tot wel 500 euro per uur. Ook hier geldt; hoeveel uren er nodig zijn om de zaak rond te krijgen is bepalend voor het bedrag wat je kwijt bent voor het verdelen van de erfenis.

Ga ook naar:

Jurist
Tarieven jurist
Kosten conflictbemiddeling
Kosten echtscheiding
Kosten ouderschapsplan
Uurtarief advocaat
Uurtarief belastingadvocaat
Offertes vergelijken?