​Juristen uit uw regio vergelijken?

Niemand wil een vechtscheiding
Vandaag de dag trouwen er meer mensen dan ook. Dat lijkt een goede trend, maar het aantal echtscheidingen neemt ook hand over hand toe. In veel huwelijken zijn kinderen betrokken en die kinderen dreigen een speelbal te worden tussen de ouders tijdens zo’n echtscheiding. Wanneer de ouders elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen en het elkaar (en daarmee ook de kinderen) zo moeilijk mogelijk maken spreek je van een vechtscheiding.

Het is dan ook goed dat de rechten van kinderen na een echtscheiding goed worden vastgelegd zodat de ouders iets hebben waar ze op terug kunnen vallen wanneer de echtscheiding verkeerd uitpakt voor de kinderen. Een ouderschapsplan is een verplichting sinds 2009 en sindsdien is het aantal vechtscheidingen behoorlijk teruggedrongen.

Een mediator of een advocaat

Om een ouderschapsplan op te stellen is er hulp nodig van iemand die daar van rechtswege toe gemachtigd is. Je mag dan denken aan een mediator of – als jullie daar gebruik van maken – een advocaat. In het ouderschapsplan staat opgenomen of er alimentatie betaald moet worden, hoe lang en hoeveel. Daarnaast staat de omgangsregeling opgenomen. Welke ouder heeft welke dagen van de week de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Tenslotte wordt er nog opgenomen hoe de ouders elkaar informeren bij een studie voor het kind of een schoolkeuze.

Bij een ouderschapsplan moet je uitgaan van ongeveer 2 a 2,5 uur werk van een advocaat of een mediator. Uitgaand van een tarief tussen 150 en 200 euro voor beide dienstverleners kom je dan ook uit op een bedrag tussen 300 en 500 euro. Hoe lang er aan gewerkt moet worden is afhankelijk van de situatie zoals die ligt tussen de beide ex-partners en de leeftijd van de kinderen. Bij oudere kinderen hoeft er minder te worden vastgelegd dan bij jongere kinderen.

Ga ook naar:

Jurist
Tarieven jurist
Kosten conflictbemiddeling
Kosten echtscheiding
Kosten erfenis verdelen
Uurtarief advocaat
Uurtarief belastingadvocaat
Offertes vergelijken?