In het leven en binnen uw werk heeft u bepaalde vaardigheden nodig. Het kan gaan om zaken als communicatieve vaardigheden maar het kan ook gaan om sociale vaardigheden in het algemeen. Wanneer u een dergelijke training wilt gaan volgen komt u in een soort oerwoud uit. Er valt tegenwoordig een hoop te kiezen en daarnaast zijn er ook nog eens meerdere vormen waarin deze trainingen worden gegeven. We stelden voor u onderstaande checklist samen.

 

Check 1: de prijzen bekijken

Aan een training zijn bepaalde kosten verbonden. We vroegen van een aantal trainingen de tarieven op en die brachten we samen in onderstaande tabel.

Wat voor type training gaat u volgen Wat is de samenstelling van de groep Wat is de invulling van de training Wat is de prijs van de training
Een groepstraining over één bepaald onderwerp Minimaal 6 tot maximaal 20 personen Behandeling algemene aspecten, zonder 1 op 1 gesprekken 395 euro voor een dag
Een meerdaagse groepstraining over een uitgebreider onderwerp Minimaal 6 tot 20 personen Behandeling algemene aspecten met tussen de twee sessies door een of meerdere 1 op 1 gesprekken 798 euro voor twee dagen
Een coaching over één specifiek onderwerp 1 op 1 Onderwerp naar keuze waarbij specifieke aspecten worden besproken 75 tot 150 euro per uur

Check 2: bekijken welke training u nodig heeft

trainingen zijn er in overvloed en trainers ook. Het is dan ook van het grootste belang dat u vooraf kijkt wat voor training u nodig heeft. Daar komt u achter door bij een bedrijfspsycholoog een competentietest te laten uitvoeren. Dat is iets wat wordt gedaan op het moment dat u zich bij de bedrijfsarts meldt met bijvoorbeeld burn-out klachten. Er zal altijd worden gekeken waar het probleem zit waardoor u zoveel stress ervaart. Is dat het feit dat u niet communicatief vaardig genoeg bent, dan wordt dat punt aangepakt. Is het zo dat bepaalde sociale vaardigheden niet goed genoeg zijn ontwikkeld dan zult u daarmee aan de slag moeten gaan. Ook kunt u zelf via een trainer of het internet een lijst invullen waaruit blijkt waar uw zwakke punten zitten. Aan de hand van de aandachtspunten selecteert u een training.

Check 3: kijken wie de training gaat vergoeden

Een training is kostbaar. Het is dan ook maar goed dat u deze doorgaans niet zelf hoeft te bekostigen. Wanneer u als werknemer een training wilt gaan volgen verdiept u zich eerst in uw CAO. Daarin staat namelijk vermeld op welke studievergoeding u op jaarbasis recht heeft. Daarnaast staat in uw CAO omschreven op hoeveel studie uren u recht heeft. U hoeft de uren die u aan de training besteedt namelijk niet te compenseren met uw vrije dagen. Bent u ZZP dan zult u de studie in eerste instantie zelf moeten bekostigen. De BTW kunt u vervolgens aftrekken bij uw BTW afdracht en daarnaast kunt u de kosten van de training aftrekken bij de belastingaangifte van de inkomstenbelasting. Het gaat dan om studiekosten. In de bovengenoemde gevallen moet u kunnen aantonen dat het gaat om studie of training die ook daadwerkelijk bedoeld is voor uw persoonlijke ontwikkeling en voor uw loopbaan. Heeft u geen werk dan kunt u een training doorgaans door het UWV vergoed krijgen. De bedrijfsarts of bedrijfspsycholoog van het UWV kan voor u regelen dat uw aanvraag wordt gehonoreerd en daarnaast kan men u aanmelden voor een training. Gaat het om een training voor een kind tot 18 jaar dan valt de training doorgaans onder de jeugdwet. Het gaat dan vooral om sociale vaardigheden trainingen. Deze kunt u via een Persoons Gebonden Budget laten vergoeden maar er worden in veel gemeenten ook dergelijke trainingen aangeboden.

Check 4: kijk naar het niveau van de training

Een behoorlijk belangrijk punt. Trainingen worden op meerdere niveaus aangeboden en het is aan u om het juiste niveau te selecteren. Daarbij kijkt u uiteraard naar het niveau van de andere cursisten en uw eigen opleidingsniveau. Gaat het om een training die zich specifiek richt op managers dan gaat het meestal om een Hoger Beroeps Onderwijs of Wetenschappelijk Onderwijs niveau. Het taalgebruik en de inhoud van de training zullen hierop zijn afgestemd. Het is belangrijk dat dit aansluit bij uw eigen niveau. Daarnaast zijn er ook trainingen die zich richten op mensen met een Lager Beroeps Onderwijs of Middelbaar Beroeps Onderwijs niveau. Weet wat u van de training mag verwachten voor u zich aanmeldt.

 

Check 5: kijk naar de prijs

Dit is een punt wat nogal uiteen loopt bij dergelijke trainingen en coaching trajecten. Het is altijd aan te raden dat u eerst offertes opvraagt voor u zich aanmeldt bij een training. Dat doet u met onderstaande button. U ontvangt van meerdere trainers en coaches offertes voor persoonlijke training en coaching. U kunt de mogelijkheden en de prijzen vergelijken en zodoende tot de beste keuze komen.