Steeds meer mensen kiezen er voor om het schoonmaken van hun woning uit te besteden. Hier kunnen verschillende goede redenen voor aan te halen zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de eigenaar van de woning omwille van ouderdom niet meer in staat is om het huis schoon te maken, maar ook een (tijdelijke) handicap kan roet in het eten gooien. Omwille van welke reden u ook gebruik wenst te maken van een bedrijf die schoonmaakwerk voor u kan realiseren, wanneer u graag een goed idee wenst te krijgen van de gemiddelde kostprijs evenals de subsidie waar u mogelijks op kunt rekenen bent u hier aan het juiste adres. Twijfel dan ook niet langer, lees snel verder en kom alles te weten over de kostprijs en de mogelijke subsidie die is verbonden aan schoonmaakwerk.

Minimale kosten: €15 per uur
Gemiddelde kosten: €25 per uur Deze klus kost gemiddeld tussen de: €20 en €30 per uur
Maximale kosten: €40 per uur

Subsidie schoonmaakwerk

Benieuwd naar de prijzen?

Hoeveel kost schoonmaakwerk?

kosten Bent u van plan om een beroep te doen op schoonmaakhulp, maar zou u in eerste instantie graag willen weten met welke kosten u op dit vlak rekening dient te houden? De kosten die voor schoonmaakwerk in rekening worden gebracht zijn sterk uiteenlopend. Bovendien is het exacte kostenplaatje afhankelijk van hoe vaak de hulp precies naar uw huis komt. Betreft het bijvoorbeeld slechts één keer in de week, dan zult u meer moeten betalen dan wanneer de schoonmaakhulp meerdere malen tijdens de week haar diensten kan verstrekken. Om u een goed idee te geven van wat schoonmaakwerk nu precies kost hebben we de gemiddelde kostprijs voor u opgenomen in onderstaande tabel.

Hoe vaak per week? Gemiddelde kostprijs
1 keer Tussen 24 & 28 euro per uur
2 keer Tussen 23 & 25,50 euro per uur
3 keer Tussen 22 & 25,50 euro per uur
5 keer Tussen 21 & 22,50 euro per uur

Uiteraard is bovenstaande slechts een indicatie. De ene schoonmaakhulp is namelijk de andere niet. Toch zorgt deze tabel er voor dat u reeds over een goed beeld beschikt van welk budget u dient te reserveren wanneer u er voor wenst te kiezen om een beroep te doen op een schoonmaakhulp.

Zie ook: schoonmaakbedrijf kosten.

Subsidie schoonmaakwerk in het verleden

Wanneer u er voor koos om in het verleden een beroep te doen op een schoonmaakhulp in huis kon u reeds rekenen op een verlaagd BTW-percentage van 6 procent op de factuur die u werd bezorgd voor de uitgevoerde schoonmaakwerken. Deze BTW-verlaging zorgde er voor dat het plots voor veel meer mensen mogelijk werd om een schoonmaakhulp in te schakelen. Standaard zijn deze diensten namelijk alles behalve voordelig, maar door het verlaagde BTW-tarief kwam daar plots verandering in. Door een besparing van zomaar even 15 procent te realiseren (en dat niet één keer, maar wel iedere week opnieuw) konden plots ook mensen met een kleiner beschikbaar budget plots iemand inhuren voor het schoonmaakwerk.

Een echte subsidie kunnen we de BTW-verlaging natuurlijk niet noemen en dat hoeft ook niet. Zoals u reeds heeft kunnen lezen is schoonmaakwerk in principe uit te voeren tegen een vrij beperkt kostenplaatje. Het is pas wanneer u echt op zeer korte termijn meermaals gebruik maakt van de diensten van een schoonmaakster dat het prijskaartje snel de hoogte in kan schieten. Een echte subsidie mag er aldus niet zijn, dit neemt niet weg dat de BTW-verlaging naar 6 procent er voor zorgt dat schoonmaakwerk niet alleen vandaag de dag, maar ook in het verleden reeds toegankelijk was, ook voor mensen met een beperkter budget.

Subsidie schoonmaker 2016

Net zoals in het verleden is er ook vandaag de dag geen sprake van een subsidie voor schoonmaakwerk. De enige financiële compensatie waar u nog steeds op kunt rekenen is het verlaagde BTW-percentage van 21 naar 6 procent. Op het eerste zicht lijkt dit voor veel mensen misschien een appeltje voor de dorst, maar wanneer er gebruik wordt gemaakt van periodiek schoonmaakwerk betekent dit wel een periodieke besparing van 15 procent. Met andere woorden, iedere factuur die door het schoonmaakbedrijf aan u wordt verstrekt levert u direct een mooie korting op ter waarde van 15 procent op de standaard factuur.

Dat er geen verdere subsidie voor schoonmaakwerk wordt toegekend is afhankelijk van verschillende factoren. In eerste instantie mag een subsidie namelijk niet discrimineren. Dit wil zeggen, wanneer er een subsidie voor schoonmaakwerk wordt toegekend kan deze niet alleen worden verstrekt aan mensen die zorgbehoevend zijn, maar dient ze te worden verstrekt aan iedereen die een schoonmaakhulp in huis inhuurt. Dit zou evenwel zorgen voor een gigantische kostenpost waar geen enkele stad of gemeente is tegen opgewassen. Dit zorgt er voor dat de kans dat er ooit een structurele subsidie voor schoonmaakwerk komt zo goed als onbestaande is.

Wat met de subsidie in de toekomst?

Zoals eerder uit dit artikel reeds bleek is er in principe geen sprake van een echte subsidie voor het laten uitvoeren van schoonmaakwerk in uw woning. Rest ons eigenlijk alleen nog de vraag wat er in de toekomst zal gebeuren met de verlaagde BTW van 6 procent. Blijft dit lagere BTW-tarief nog behouden of gaat ze weldra worden afgevoerd? In principe kan niemand hier tegenwoordig een sluitend antwoord op geven. Het moet evenwel gezegd dat het verlaagde BTW-tarief reeds bij tal van verschillende werkzaamheden werd geschrapt. Het was dan ook zeer verbazingwekkend dat de BTW van 6 procent op schoonmaakwerk behouden bleef. Wat er naar de toekomst toe mee zal gebeuren is op dit ogenblik een beetje koffiedik kijken.

Schoonmaakwerk moet namelijk als vanzelfsprekend toegankelijk blijven voor ieders budget, maar anderzijds loopt de Nederlandse overheid door de verlaagde BTW van 6 procent wel een niet onaanzienlijke hoeveelheid inkomsten mis. Wilt u er met andere woorden echt zeker van zijn dat u, uw schoonmaakwerken kunt laten uitvoeren tegen een BTW-percentage van 6 procent? In dat geval is het aan te raden om niet te lang te wachten met het verstrekken van de opdracht.

Subsidie voor schoonmaak aanvragen

Mocht er sprake zijn van een gewone subsidie voor schoonmaakwerk, dan zou u er als opdrachtgever rekening mee moeten houden dat er een bepaalde hoeveelheid papierwerk aan het verkrijgen van de subsidie vooraf gaat. Dat is evenwel niet het geval bij een BTW-verlaging. In deze situatie is het namelijk zo dat de verlaagde BTW meteen op de factuur of de prestaties in rekening wordt gebracht. Met andere woorden, u ontvangt meteen een directe korting van 15 procent op het schoonmaakwerk welke u verstrekt.