Wanneer u de offerte hebt opgesteld en gestuurd is het vervolgens tijd om de offerte te presenteren aan de leidinggevende(n) of de directie. Het presenteren van een offerte is een belangrijke stap in het verkoopproces, aangezien u hier de kans krijgt om een goede indruk te maken op de klant waarbij de klant zich niet alleen gewaardeerd kan voelen maar ook onder de indruk dient te zijn dat u echt hebt geluisterd naar de wensen en behoeften van de klant. Maar wat is de juiste wijze om een offerte te presenteren zodat u meer kans van slagen heeft? U komt het allemaal hieronder te weten.

Wat is een offerte

Een offerte is niets minder dan een document dat wordt geschreven door een bedrijf. Dit document bevat een officieel aanbod aan een potentiële klant voor een bepaalde dienst of product. In een offerte staat niet alleen wat de producten of diensten zijn die betrekking hebben tot het aanbod, maar ook de kosten die hierbij betrokken zijn. Het is de bedoeling dat een klant in één oogopzicht kan inzien wat de hoofdboodschap is van een offerte. U dient eerst een gesprek met de klant in te plannen waarbij de behoeften en de wensen van de klant duidelijk worden, vervolgens gaat u de offerte aan de hand van deze informatie opstellen en hierna wordt de offerte naar de klant gestuurd. Nadat de offerte is verstuurd dient u deze nog te presenteren aan de relevante personen. In de meeste gevallen gaat het hierbij om een leidinggevende zoals een manager of een directeur.

Een offerte presenteren

Een offerte wordt niet zomaar gepresenteerd. Er zijn verschillende factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Wanneer een offerte wordt gepresenteerd is het van belang dat de informatie over uw product of dienst volledig, duidelijk en concreet is. Daarnaast dient u aan te geven wat de voordelen zijn van uw aanbod voor de klant indien deze met de offerte akkoord gaat. Verder dient u bezwaren goed te kunnen weerleggen en is het belangrijk dat u uw eigen prijs goed kent.

Presentatievolgorde

Een offerte kunt u op verschillende manieren presenteren. Hieronder treft u de 4 meest voorkomende presentatie volgordes:

  1. U presenteert eerst de oplossing aan de klant waarna u iets over uw eigen vaardigheden vertelt. Hierna pas maakt u de kosten bekend.
  2. U begint eerst met een introductie over uzelf en uw producten of diensten. Vervolgens stelt u enkele oplossingen voor en daarna presenteert u de kosten.
  3. De kosten worden eerst aangegeven. Hierna worden verschillende oplossingen voor het probleem aangeboden en vervolgens legt u uit wie u bent en wat u te bieden heeft. Hierbij wordt er eerst een negatief aspect getoond, en vervolgens speelt u in op de positieve kanten.
  4. U geeft in het kort aan wat u aanbiedt en hoe u het probleem op kunt lossen. Vervolgens belooft u dat u een offerte gaat versturen binnenkort.

Voor de meeste klanten is het vinden van een geschikte oplossing het allerbelangrijkste, wat dus scenario 1 de beste presentatievolgorde aangeeft.

5 tips om een offerte te presenteren

Wanneer u een offerte gaat presenteren is het belangrijk dat u rekening houdt met een aantal zaken. Hieronder komt u 5 handige tips tegen die u hierbij kunt hanteren:

Tip 1: Stel de juiste vragen

Het is belangrijk om de juiste vragen te stellen zodat u weet wat er van u wordt verwacht. Denk zo aan wie er aanwezig zal zijn, wie beslist en dergelijke. Zo kunt u ook tijdig voorbereiden op de presentatie van de offerte.

Tip 2: Wees voorbereid

Bereid uzelf voor op de presentatie van de offerte door precies te weten op welke zaken u wel of niet in dient te gaan, wie er allemaal aanwezig zullen zijn tijdens de presentatie, wat hun taken zijn en wat er van u wordt verwacht. Zo kunt u volledig voorbereid zijn.

Tip 3: Waar wordt de offerte gepresenteerd?

Ga na op welke locatie de presentatie zal plaatsvinden zodat u weet waar u moet zijn. Ga tevens na in hoeverre er een pc, een beamer of eventueel een scherm aanwezig is. Wees ruim op tijd om zo een professionele en positieve eerste indruk te maken.

Tip 4: Maak contact met degenen die aanwezig zijn

Sta in het midden van de opstelling en kijk iedereen aan. Maak voldoende oogcontact met de personen die aanwezig zijn tijdens de presentatie zodat u de aandacht van iedereen trekt. Stel daarnaast ook vragen aan degenen die aanwezig zijn.

Tip 5: Persoonlijke benadering

Hanteer een persoonlijke benadering door iedereen persoonlijk toe te spreken. Indien u de namen van de aanwezige personen weet, gebruik deze dan ook op respectvolle en formele wijze. Door uw klanten persoonlijk toe te spreken krijgen ze een gevoel van betrokkenheid en waardering vanuit uw kant.

Na het presenteren van de offerte bent u er nog niet helemaal. Nu ligt het aan de klant om te beslissen of deze wel of niet met uw offerte akkoord gaat. Het allerbelangrijkste is dat de inhoud van uw offerte klantgericht is zodat de klant zich aangesproken voelt en het gevoel krijgt dat u de klant waardeert.