82 procent Nederlanders weet niet wat netcongestie is

Ricardo
Ricardo

5+ jaar ervaring in de bouwbranche.

De resultaten van een recente flitspeiling door Motivaction tonen aan dat meer dan 8 op de 10 Nederlanders niet bekend is met de term “netcongestie”. Uitgevoerd onder een steekproef van meer dan 1.000 respondenten die deelnamen aan het onderzoek over het volle stroomnet, bleek dat 72 procent zelfs nog nooit van deze term had gehoord. Onder de ondervraagden had 43 procent zonnepanelen, 7 procent een elektrische auto, 4 procent een eigen laadpaal en 9 procent een warmtepomp.

Nederlanders onbekend met stroomnet uitdagingen

De peiling benadrukt een algemeen gebrek aan bekendheid met de uitdagingen van netcongestie onder de Nederlandse bevolking. Na een nadere toelichting geeft 4 op de 5 Nederlanders aan een zekere kennis te hebben over het probleem van netcongestie. Opvallend is dat mensen met zonnepanelen of een elektrische auto vaker op de hoogte zijn van de stroomnet problemen dan degenen zonder deze duurzame voorzieningen. 

Overheid verantwoordelijk?

Wat betreft de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van netcongestie, is 67 procent van de respondenten van mening dat de netbeheerders hiervoor verantwoordelijk zijn, terwijl 59 procent de rijksoverheid als verantwoordelijke aanwijst. Slechts een klein percentage, namelijk 10 procent, voelt zichzelf verantwoordelijk, en 18 procent wijst consumenten die veel stroom gebruiken aan. 

Wat betreft mogelijke oplossingen geven Nederlanders de voorkeur aan het vergroten van de capaciteit van het stroomnet, waarbij 61 procent deze aanpak ondersteunt. Alternatieve oplossingen, zoals het aanpassen van het stroomverbruik door bedrijven of huishoudens, worden aanzienlijk minder gekozen, variërend tussen de 34 en 9 procent. 

Oplossingen en Maatregelen

Wat betreft zonnepanelen is 9 procent van de Nederlanders van mening dat huishoudens en bedrijven met zonnepanelen alleen elektriciteit zouden moeten genereren op momenten van hoge stroomvraag. Een vergelijkbaar percentage, namelijk 9 procent, beschouwt dit als een oplossing voor de overbelasting van het stroomnet. Daarnaast ziet 31 procent van de respondenten een andere oplossing in hetzelfde kader: zij vinden dat consumenten en bedrijven de door hun zonnepanelen opgewekte stroom zelf moeten gebruiken in plaats van terug te leveren aan het stroomnet. Tot slot is 36 procent bekend met het fenomeen waarbij zonnepanelen tijdelijk geen stroom kunnen terugleveren door problemen op het stroomnet. 

Een aanzienlijk deel van de Nederlanders, namelijk 26 procent, heeft geen kennis van de huidige maatregelen die de Rijksoverheid neemt. Onder de overige respondenten heerst verdeeldheid over welke specifieke maatregelen de overheid treft. De meest bekende maatregel, met een bekendheid van 30 procent, is het mogelijk maken dat huishoudens automatisch hun stroomverbruik aanpassen aan de capaciteit van het net. 

Wat betreft mogelijke oplossingen staat 55 procent van de Nederlanders positief tegenover het tijdelijk openbreken van straten in hun eigen wijk om nieuwe kabels te leggen en extra transformatorhuisjes te plaatsen als maatregelen tegen netcongestie. Verder is er bereidheid om persoonlijk bij te dragen aan het verminderen of oplossen van netcongestie, op voorwaarde dat dit niet veel tijd, geld of moeite kost. Slechts 14 procent geeft aan helemaal geen eigen bijdrage te willen leveren. Degenen die hun hulp willen aanbieden, hebben verschillende ideeën over de manieren waarop zij kunnen bijdragen. Onder hen zijn de meest populaire maatregelen: het uitschakelen van apparaten bij een lage capaciteit (34 procent), het gebruik van zelf opgewekte stroom in plaats van terugleveren aan het net (32 procent) en het verminderen van het gebruik van apparaten om energie te besparen (31 procent). Ongeveer een kwart van de respondenten staat open voor het accepteren van een transformatorhuisje voor de deur (26 procent), terwijl 23 procent bereid is om slimme apparaten aan te schaffen.

Bron:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i36804/82-procent-nederlanders-weet-niet-wat-netcongestie-is

 

 

Gerelateerd:

Direct naar:

Ontvang offertes van specialisten in uw regio

Deel deze pagina op: