Het metselen van een muur is een lastige klus. Er hoeft maar een steen verkeerd te liggen en de gehele muur verliest zijn stabiliteit. Wij raden u daarom aan om een metselaar in te huren en het niet zelf te doen. Op die manier heeft u er veel langer plezier van, ondanks dat het u geld kost.

Voorbereiding

Voordat een metselaar kan gaan beginnen met het metselen, moet er een specie worden aangemaakt. Specie is een mengsel van cement, metselzand en water. De sterkte en kwaliteit hiervan hangt af van de mate van vermenging. Dit vereist dus ook enige oefening, iets waar metselaars op worden getraind in hun opleiding.

Een metselaar moet tevens zorgen voor een goede fundering voor het muurtje, een scheve ondergrond is logischerwijs geen goede fundering. De fundering wordt vaak gedaan met behulp van metselprofielen. Dit zijn balken die aan de zijkant van de muur komen te staan,

Het metselen

Het metselen gaat vervolgens beginnen. Het belangrijkste hierbij voor de metselaar is dat hij weet in welk patroon de stenen moeten komen te liggen. De meest voorkomende variant is de halfsteenverband. Hierbij liggen de stenen steeds half over elkaar heen.
Vervolgens is het voor de metselaar zaak om eerst een laagje specie te gebruiken, daar vervolgens stenen op te leggen en vervolgens daar weer een laagje specie op te leggen. Dit proces wordt keer op keer herhaald. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van het touwtje dat tussen de metselprofielen wordt gespannen. Dit touwtje moet een metselaar steeds naar boven slepen wanneer er weer een rij stenen op zijn gemetseld.

Na afloop

Op het moment dat het muurtje is gemetseld, is het zaak voor de metselaar om de metselprofielen weg te halen. Het muurtje moet nu gaan drogen en dan is het gereed voor het opvoegen.