Subsidie energieneutraal bouwen

Wanneer we het hebben over de toekomst van het bouwen kunnen we er tegenwoordig niet meer omheen, energieneutraal bouwen heeft de absolute toekomst. Tegen het jaar 2020 zouden alle nieuwe woningen die op Nederlands grondgebied worden gebouwd energieneutraal moeten zijn. De basis hiervoor is nu reeds gelegd. Tegenwoordig is het dan ook reeds zo dat energiezuinig en energieneutraal bouwen een aanzienlijk marktvoordeel heeft ten opzichte van de klassieke, standaard nieuwbouw. Ook wanneer u er voor kiest om renovaties uit te voeren aan een oudere woning kan het toepassen van energiebesparende maatregelen u een meer dan behoorlijk financieel voordeel opleveren. Hoe dan ook, bent u van plan om geen oudere woning te renoveren, maar wilt u gewoon zelf energieneutraal bouwen? Heeft u evenwel geen idee van de kosten die hieraan verbonden zijn en wilt u bovendien ook graag weten of u recht heeft op één of meerdere subsidies? We zetten al deze informatie graag even voor u op een rijtje in dit artikel!

Subsidie energieneutraal bouwen

  
Benieuwd naar de prijzen?

Hoeveel kost energieneutraal bouwen?

kostenWanneer u er aan denkt om energieneutraal te bouwen is het belangrijk om er rekening mee te houden dat een energieneutrale woning uit verschillende onderdelen bestaat. Al deze verschillende onderdelen aankopen en laten plaatsen gaat gepaard met een specifiek kostenplaatje. Vooraleer we een overzicht geven van de verschillende kosten die het energieneutraal maken van een woning kunnen realiseren is het bovendien ook interessant om te weten dat dit op verschillende manieren gerealiseerd kan worden. U maakt het bovendien ook nog eens zo duur als u zelf wil. Het energieneutraal maken van een woning kan vandaag de dag door het uitvoeren van onder meer de volgende investeringen:

Type maatregel Gemiddelde kostprijs
Investering in zonnepanelen (gemiddeld 22) Ongeveer 13.000 euro
Infrarood panelen Ongeveer 8.500 euro
Boilervat + elektrische geisers Ongeveer 4.000 euro
Elektrische aanpassingen Ongeveer 1.850 euro
Regelinstallaties Ongeveer 2.250 euro
Technische begeleiding Ongeveer 1.500 euro

U dient er rekening mee te houden dat de bovenvermelde kosten zijn gebaseerd op een doorsnee woning. Wanneer u over een grote, vrijstaande woning beschikt zult u dan ook merken dat er meer maatregelen nodig zijn die uiteraard ook meer geld kosten. In ieder geval, voor het energieneutraal maken van een bestaande woning kunt u ongeveer rekenen op een gemiddeld kostenplaatje van zo’n 35.000 à 50.000 euro. Voor het van nul af aan bouwen van een energieneutrale woning kan rekening gehouden met een soortgelijk prijskaartje bovenop de standaard bouwkost. Veel is evenwel wel afhankelijk van het type systeem waar gebruik van zal worden gemaakt.

Subsidie energieneutraal bouwen in het verleden

Wanneer we het specifiek hebben over energieneutraal bouwen kunnen we niet anders dan vaststellen dat er in het verleden geen specifieke subsidies voor werden verstrekt. Dat is ook niet zo vreemd. Energieneutraal bouwen begint vandaag de dag nog maar net de kop op te steken. In het verleden waren er uiteraard wel reeds verschillende individuele subsidies die het energiezuiniger maken van een woning stimuleerden. Bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld de systemen met zowel zonnepanelen als zonneboilers of wat te denken van de subsidies die worden toegekend voor het voorzien van doorgedreven isolatie en ga zo maar door? Al deze verschillende subsidies moesten er voor zorgen dat mensen de mogelijkheid hadden om zowel hun bestaande woning beter te isoleren als een nieuwe woning op energiezuinige wijze op te bouwen.

Subsidie energieneutraal bouwen anno 2016

In het verleden was er dus geen specifieke subsidie voor energieneutraal bouwen, is dat vandaag de dag wel het geval? Helaas niet. Het voorzien van een concrete, specifieke subsidie is ook nagenoeg onmogelijk en wel om verschillende redenen. Zoals eerder reeds aangegeven is het namelijk op tal van verschillende manieren mogelijk om energieneutraal te bouwen.

Een mogelijke specifieke subsidie zou dan ook bijzonder strenge beperkingen met zich meebrengen, iets wat de kwetsbare markt van energieneutraal bouwen vandaag de dag niet ten goede zou komen. Net zoals vroeger het geval was is het dus vandaag de dag nog steeds zo dat u bij energieneutraal bouwen nog steeds meerdere subsidies zult moeten aanvragen die telkens betrekking hebben tot een specifiek onderdeel van de woning.

Wat wel het vermelden waard is, is dat de steden en gemeenten er tegenwoordig niet alleen voor kiezen om bijvoorbeeld de aankoop van een systeem met zonnepanelen te ondersteunen, bovendien kunnen ze ook een algemene subsidie verstrekken die rekening houdt met het energielabel waar een woning over beschikt. Vooral wanneer u er voor kiest om een oudere woning energieneutraal te maken zorgt u er op deze manier voor dat u, bijvoorbeeld door het meerdere stappen verbeteren van het energielabel kunt rekenen op een aantrekkelijke financiële compensatie vanuit de regio waarin u woonachtig bent.

Video Ervaring energie neutraal huis

Specifieke subsidie in de toekomst?

Bovenstaande maakt reeds duidelijk dat het toekennen van een specifieke subsidie voor energieneutraal bouwen niet zo voor de hand liggend is. Er bestaat geen twijfel over dat er ook in de toekomst beslist subsidies toegekend zullen worden voor het bouwen van een energieneutrale woning. Hoe deze subsidies precies opgebouwd zullen worden is evenwel nog maar zeer de vraag. Dit zal de toekomst dan ook moeten uitwijzen.

Subsidie voor energieneutraal bouwen aanvragen

Hoewel er geen specifieke subsidie bestaat voor energieneutraal bouwen spreekt het voor zich dat u wel als woningeigenaar over de mogelijkheid beschikt om de verschillende individuele subsidies aan te vragen. Nagenoeg al deze subsidies dienen te worden aangevraagd bij de stad of gemeente waarin u woonachtig bent. De website van het stadsbestuur biedt u op dit vlak doorgaans alle informatie waar u nood aan heeft. Let op, het feit dat de subsidie wordt verstrekt door steden en gemeenten zorgt er voor dat er altijd sprake is van onderlinge verschillen.

Om te weten op welke subsidies met betrekking tot energieneutraal bouwen u precies recht heeft is het dan ook beslist geen overbodige luxe om hier even nadrukkelijker onderzoek naar uit te voeren. Zo voorkomt u vervelende, financiële verrassingen tijdens het bouwen van uw energieneutrale woning. Hoe dan ook, wanneer u recht wenst te hebben op één of meerdere subsidies voor energieneutraal bouwen is het altijd belangrijk om de nodige documenten te verzamelen. Op z’n minst een geldig betalingsbewijs is bijvoorbeeld een absolute must!Bent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.