Subsidie verlaagd BTW tarief

Het zal u ongetwijfeld wel bekend zijn dat u voor datum van 1 juli 2015 voor het uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan uw woning kon rekenen op een verlaagd BTW-tarief van 6 procent in plaats van 21 procent. De Nederlandse overheid heeft er evenwel (ondanks groot protest vanuit de bouwsector) voor gekozen om de regeling voor diverse investeringen te schrappen. Dit zorgt er voor dat het renoveren van een woning tegenwoordig een stuk duurder is geworden. Op het eerste zicht leek de verlaagde BTW van 6 procent misschien een bijkomstigheid in de praktijk leverde het u als woningeigenaar wel een besparing op van zomaar even 15 procent op de arbeidsuren die verricht moesten worden. Gelukkig werden niet alle categorieën door de overheid geschrapt. Wilt u vandaag de dag nog bepaalde werken laten uitvoeren met het verlaagde BTW-tarief van 6 procent? Wij zetten de verschillende mogelijkheden in dit artikel graag even voor u op een rijtje!

Subsidie verlaagd BTW tarief

  
Benieuwd naar de prijzen?

Verlaagd BTW tarief in het verleden

Op 1 maart 2013 werd er vanwege een woningmarkt onder druk door de Nederlandse overheid voor gekozen om arbeidskosten voor particulieren te factureren aan een percentage van 6 procent BTW in plaats van 21 procent. Dit zorgde er in de praktijk voor dat iedere duurzame verbouwing onder de noemer van 6 procent kwam te zitten. Voor mensen die opteerden voor een oudere woning in plaats van een complete nieuwbouw was dat een heuse meevaller. Zij zagen het totale kostenplaatje voor alle arbeidskosten zomaar dalen met 15 procent. In de praktijk zorgde dit er voor dat het voor veel nieuwe woningeigenaars financieel interessanter was om een oude woning te renoveren dan een complete nieuwbouw aan te kopen. Zeker jonge mensen konden op deze manier aanzienlijk sneller overgaan tot de aankoop van hun droomhuis.

Gaan we nog verder terug in het verleden, dan kunnen we vaststellen dat er reeds voor bepaalde werkzaamheden vroeger een nog uitgebreide BTW-verlaging van toepassing was. In eerste instantie was het zo dat het verlaagde BTW-tarief van 6 procent namelijk niet alleen werd aangeboden op de arbeidskosten, maar ook het aankopen van verschillende materialen waaronder isolatie. Dit zorgde er voor dat de woningeigenaar niet één, maar wel twee keer een mooie besparing kon realiseren. Helaas werd van deze BTW-verlaging reeds vrij snel afgestapt.

Verlaagd BTW tarief anno 2016

Zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen heeft de Nederlandse overheid met ingang van 1 juli 2015 besloten om een aantal werkzaamheden die onder het verlaagde BTW-tarief vielen te schrappen. Enkele? Oké nagenoeg allemaal. U hoeft evenwel niet te vrezen. Ook het bestuur van ons land heeft namelijk ingezien dat het van groot belang is om de kostprijs van diverse opfraaiingswerken zo laag mogelijk te houden. Door deze te verhogen zou de negatieve impact op de woningmarkt alleen maar nog verder toenemen met alle gevolgen van dien.

Het verlaagde BTW tarief blijft na 1 juli 2015 dan ook nog steeds van toepassing op diverse werkzaamheden die worden uitgevoerd aan uw woning. In eerste instantie is er bijvoorbeeld schilderwerk. Het is voor de hand liggend dat het uitvoeren van deze werken van cruciaal belang is voor de uitstraling en leefbaarheid van uw woning. Zowel wanneer u binnen- als buitenshuis schilderwerken wenst uit te voeren is het dan ook nog steeds mogelijk om een beroep te doen op het verlaagde BTW-percentage van 6 procent. Hetzelfde geldt overigens ook voor stukadoren die bij u thuis aan het werk worden gezet.

Een eveneens zeer belangrijke categorie die nog steeds onder de noemer van 6 procent BTW valt is woningisolatie. U kunt dit interpreteren in de ruimste zin van het woord. De regeling van 6 procent BTW heeft dan ook niet uitsluitend betrekking tot bijvoorbeeld dak- of gevelisolatie, maar ook het isoleren van de leidingen evenals het plaatsen van isolatie glas valt onder deze noemer. Heeft u met andere woorden een oudere woning aangekocht en moet deze dringend voorzien worden van betere isolatie? Dan kunt u op de arbeidsuren toch nog rekenen op een aantrekkelijke korting!

Andere werkzaamheden die onder het verlaagde BTW-tarief blijven vallen worden vooral gekenmerkt door een vrij beperkte kostprijs. Denk bijvoorbeeld maar eens aan schoonmaakwerken, maar ook het behangen van uw woning kan nog steeds tegen het extra interessante BTW-tarief. Hoelang het BTW-tarief van 6 procent precies in stand zal worden gehouden is vandaag de dag evenzeer nog maar de vraag.

Verlaagd BTW tarief in de toekomst

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat het verlaagde BTW tarief dat in het verleden werd toegekend reeds aanzienlijk is veranderd. De vraag die veel mensen zich met recht en rede dan ook stellen is hoe de toekomst van de BTW-verlaging er precies uit zal komen te zien. Vandaag de dag is daar eigenlijk nog niets van bekend. De BTW-verlaging van 6 procent die tegenwoordig wordt toegekend is evenwel reeds zo beperkt en de werkzaamheden die nog worden ondersteund zijn zo belangrijk dat we niet snel een volledige schrapping verwachten. Wanneer u evenwel echt zeker wil zijn van de BTW-verlaging kan het nooit kwaad om snel mee op de kar te springen!

Hoe gebruikmaken van het verlaagde BTW tarief?

Wanneer u voor het laten uitvoeren van bepaalde werken aan uw woning recht heeft op een subsidie dient u deze altijd aan te vragen. Vroeger moest een dergelijke subsidie verkregen worden bij de overheid of bij de provincie, maar vandaag de dag is dat in het merendeel van de gevallen bij de stad of gemeente waarin u woonachtig bent. Dat geldt evenwel niet voor het BTW-tarief. Wanneer u werkzaamheden laat uitvoeren die onder de verlaagde BTW van 6 procent vallen is het namelijk zo dat dit BTW-percentage automatisch wordt gefactureerd door het bedrijf die de arbeidsuren factureert.

U dient wel met één belangrijk aandachtspunt rekening te houden. Veel mensen denken dat ze kunnen blijven rekenen op het verlaagde BTW-tarief van 6 procent wanneer ze voor aanvang van 1 juli 2015 een offerte hebben ondertekend waarin men zich akkoord verklaarde met het laten uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Dat is evenwel niet het geval. Het is namelijk niet de datum van de opdracht tot uitvoering maar de daadwerkelijke uitvoeringsdatum van de werken die van toepassing is.Bent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.