Wanneer u over een airco beschikt is het altijd belangrijk om deze op regelmatige basis te laten onderhouden. Een airco die goed onderhouden is zorgt er namelijk niet alleen voor dat de ruimte in uw woning heerlijk koel wordt gehouden tijdens de warme zomermaanden, daarnaast is ze ook beter voor uw gezondheid. Heeft u een airco of bent u van plan om een dergelijk systeem in huis te halen, maar wilt u eerst graag een goed beeld hebben van de onderhoudskosten die hieraan zijn verbonden? Wij geven u hier in dit artikel graag een glashelder beeld van!

Airco onderhoudskosten

Wat zijn de exacte kosten?
Minimale kosten: €100
Gemiddelde kosten: €150 Deze klus kost gemiddeld tussen de: €110 - €190
Maximale kosten: €200

Hoeveel kost airco onderhoud?

kosten De positieve impact op uw gezondheid is lang niet de enige reden om er voor te kiezen om op regelmatige basis uw airco te laten onderhouden. Een goed onderhouden systeem zal namelijk veel minder snel defecten gaan vertonen waardoor u er gedurende een veel langere termijn genot van zult ondervinden. De vraag die u zich hierbij echter meteen zult stellen is hoeveel het onderhoud van een airco u nu precies zal kosten. Het antwoord op deze vraag is evenwel afhankelijk van verschillende factoren. U dient er in eerste instantie hoe dan ook rekening mee te houden dat uitsluitend een zogenaamde STEK (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek) bevoegd is om een grondig onderhoud aan uw airco uit te voeren. Dit zorgt er onder meer voor dat het wettelijk verboden is om uw airco zelf te vacumeren en bij te vullen.

Type onderhoud Gemiddelde kostprijs Wat is inbegrepen in de prijs?
Eenmalig onderhoud Ongeveer 150 euro Het betreft een eenmalig onderhoud inclusief de arbeids- en voorrijkosten.
Onderhoudscontract Tussen 100 & 150 euro per jaar Het betreft een jaarlijks onderhoud inclusief de arbeids- en voorrijkosten.
Groot onderhoud Tussen 150 & 200 euro Het betreft een groot onderhoud inclusief bijvullen, vacumeren en de arbeids- en voorrijkosten.

Bovenstaande geeft u reeds als eigenaar van een aircosysteem een goed beeld van de gemiddelde kosten waar u op vlak van onderhoud rekening mee dient te houden. We kunnen ons evenwel perfect voorstellen dat u graag een duidelijker beeld zult willen krijgen van wat er nu precies in de verschillende soorten onderhoud is inbegrepen. We zetten de inhoud van het onderhoud dan ook graag even voor u op een rijtje:

  • Flexibel onderhoud. Een flexibel onderhoud is in het bijzonder interessant voor een aircosysteem welke nog maar een paar jaar oud is en bijgevolg nog goed werkt. Toch wilt u er voor kiezen om een beroep te doen op een echte specialist met betrekking tot het laten uitvoeren van onderhoud aan uw airco. Dat is een goede keuze, want een correct uitgevoerd en periodiek onderhoud is van cruciaal belang voor de levensduur evenals de optimale werking van uw airco. Tijdens een flexibele onderhoudsbeurt wordt er voor gekozen om uw airco op alle vlakken te controleren. Op deze manier is ze terug helemaal klaar voor de komende warme zomermaanden. Voor een dergelijk eenmalig onderhoud dient u rekening te houden met een kostprijs van ongeveer 150 euro. Bovendien zorgt kiezen voor een dergelijke eenmalig onderhoud voor een prima flexibiliteit waardoor u precies kunt bepalen wanneer het onderhoud dient te worden uitgevoerd.
  • Het voordeligste onderhoud. Wanneer u er zeker van wenst te zijn dat uw airco ten allen tijde goed blijft werken, maar u hier niet de hoofdprijs voor wenst te betalen kunt u er voor kiezen om het voordeligste onderhoud uit te laten voeren. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat het van cruciaal belang is om er voor te zorgen dat uw aircosysteem jaarlijks wordt onderhouden. Voor dit jaarlijks onderhoud kan een onderhoudscontract opgesteld worden. Op deze manier bent u er zeker van dat uw aircosysteem altijd naar behoren zal functioneren en dat terwijl u niet de hoofdprijs zult moeten betalen voor een eenmalig onderhoud. Het afsluiten van een jaarlijks onderhoudscontract zorgt er dan ook steevast voor dat u een mooie besparing zult kunnen realiseren. Voor een contract als deze dient u rekening te houden met een prijskaartje van gemiddeld 100 tot 150 euro per jaar.
  • Airco laten bijvullen en vacumeren. Wanneer u moet vaststellen dat uw airco haar taken niet meer naar behoren weet uit te voeren is het belangrijk om te kiezen voor een grote onderhoudsbeurt. Tijdens dit onderhoud wordt de airco onder meer ook gevacumeerd evenals bijgevuld. U dient er rekening mee te houden dat dit dient te gebeuren door een STEK gecertificeerde monteur. Voor een dergelijke grote onderhoudsbeurt aan uw airco wordt gemiddeld een kostprijs in rekening gebracht van tussen de 150 en 200 euro.

Welke keuzes bepalen de onderhoudskosten van uw airco?

Verschillende keuzes die u zelf maakt kunnen er voor zorgen dat het kostenplaatje van de onderhoudskosten van uw airco aanzienlijk wordt beïnvloed. We zetten ook deze keuzes nog even voor u op een rijtje:

Keuze 1: Airco bijvullen en vacumeren

Het wordt aangeraden om uw airco één keer in de twee jaar te laten vacumeren en bij te laten vullen. Wanneer u er voor kiest om dit tijdens een onderhoudsbeurt bij te vragen dient u stil te blijven staan bij een meerprijs van gemiddeld 40 à 50 euro op de standaard factuur.

Keuze 2: Onderhoudscontract of niet?

Lang niet iedereen kiest er voor om zijn of haar aircosysteem één keer per jaar te laten nakijken. Toch kan het afsluiten van een jaarlijks onderhoudscontract u verschillende voordelen opleveren. In eerste instantie is het namelijk zo dat de kostprijs van het onderhoud zal dalen terwijl anderzijds de airco veel langer mee zal blijven gaan zonder gebreken. We kunnen dan ook gerust stellen dat het afsluiten van een onderhoudscontract voor uw aircosysteem u niet één, maar wel meerdere financiële voordelen oplevert!

Keuze 3: Per uur of totale kostprijs?

De derde en laatste keuze die een invloed heeft op het kostenplaatje van het onderhoud van uw aircosysteem gaat schuil in het type prijs welke in rekening wordt gebracht. Het uurloon van een STEK specialist is namelijk gelegen rond de 50 euro. Wanneer u liever op voorhand een vaste prijs met de specialist in kwestie afspreekt zult u er rekening mee moeten houden dat het gemiddelde prijskaartje voor een compleet onderhoud zo’n 140 euro zal kosten. U dient zelf af te wegen welke van beide mogelijkheden op financieel vlak het interessantst is.

offertes vergelijken