Subsidie HRe-ketel

Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen er voor om te investeren in een zogenaamde HRe-ketel. We noemen deze ketel soms ook wel eens Micro-WKK. Het betreft in principe een kleine energiecentrale die in uw huis wordt geplaatst. Ze vertoont verschillende gelijkenissen met de gewone HR-ketel. Beiden produceren namelijk zowel warmte als warm water. De HRe-ketel heeft evenwel als unieke eigenschap dat ze eveneens in staat is om elektriciteit op te wekken. Dit alles zorgt er voor dat het verbruikte gas veel efficiënter kan worden benut waardoor een aanzienlijk hoger rendement tot de mogelijkheden behoort. Het hogere rendement zorgt uiteraard ook rechtstreeks voor een niet onaanzienlijke besparing op de maandelijkse energiefactuur. Daarenboven wordt ook de CO2-uitstoot verlaagd waardoor een HRe-ketel u niet alleen een financieel, maar ook een milieuvoordeel oplevert.

Subsidie HRe-ketel

  
Benieuwd naar de prijzen?

Hoeveel kost het aankopen van een HRe-ketel?

kostenBovenstaande zal voor veel mensen reeds als muziek in de oren klinken. Er bestaat dan ook absoluut geen twijfel over dat een HRe-ketel tegenwoordig een zeer interessante investering is, alleen moet het gezegd dat er een vrij hoog kostenplaatje aan verbonden is. Dit hoge kostenplaatje zorgt er voor dat lang niet iedereen zomaar de mogelijkheid zal hebben om een dergelijke investering uit te voeren, in tegendeel. Wilt u graag een goed beeld hebben van het bedrag dat u voor het aankopen van een HRe-ketel dient te voorzien? Wij geven u hier door middel van onderstaande tabel graag een zo optimaal mogelijk beeld van.

Type Systeem Kostprijs Energiekosten (/jaar) Onderhoudskosten (/jaar)
HRe-combiketel 11.000 euro 1.000 euro 70 euro
Zonneboiler 5.500 euro 1.300 euro 100 euro
Combiketel HR-107 2.100 euro 1.4000 euro 70 euro

Bovenstaande tabel maakt meteen duidelijk dat de aanschafprijs van een HRe-combiketel iets is om rekening mee te houden. Gezien de hoge aankoopprijs van een dergelijke ketel wordt dan ook veelal gesteld dat deze uitsluitend interessant is voor gezinnen die te maken hebben met een verbruik van minimaal 1.600 kubieke meter gas op jaarbasis. Let ook op de extra kosten. Naast de éénmalige aankoopprijs zijn er met name ook de energiekosten van het systeem op zich evenals de onderhoudskosten waar rekening mee dient te worden gehouden.

Subsidie voor HRe-ketel in het verleden

Een HRe-ketel systeem is vrij nieuw. Toch was er in het verleden reeds sprake van enkele subsidies met betrekking tot het aankopen van een HRe-ketel. Een bekend voorbeeld hiervan is de provincie Gelderland. Zij heeft er immers voor gekozen om vanaf midden januari 2014 haar inwoners de mogelijkheid aan te bieden om een subsidie aan te vragen voor een bedrag dat kon oplopen tot zomaar even 2.000 euro. Ook verschillende andere provincies kozen er voor om een dergelijke regeling uit te werken waardoor het aankopen van een HRe-ketel toch een beetje extra kon worden gestimuleerd.

Subsidie voor HRe-ketel anno 2016

De eerste vraag die u zich als potentiële investeerder in een HRe-ketel zult stellen is of er sprake is van een landelijke subsidie. Dat is vandaag de dag niet het geval. Net zoals bij andere duurzame of energiezuinige investeringen is het namelijk zo dat de subsidieregeling voor een HRe-ketel op regionaal niveau wordt geregeld. Met andere woorden, de mate waarin u een subsidie voor een HRe-ketel kunt verkrijgen is sterk afhankelijk van de plaats waar u woonachtig bent. In het meest optimale geval kunt u aanspraak maken op twee verschillende soorten financiële tegemoetkomingen. De eerste tegemoetkoming is een echte subsidie die er voor zorgt dat het aankoopbedrag van een HRe-ketel een stuk goedkoper wordt. Op deze manier wordt het voor meer mensen mogelijk om een dergelijk systeem in hun huis te plaatsen.

De tweede financiële compensatie is eigenlijk geen echte subsidie, maar wordt aangeboden onder de vorm van een interessante lening. Veel steden en gemeenten beschikken over een groene lening waarvoor u in aanmerking komt wanneer er duurzame en energiebesparende maatregelen worden ondernomen aan uw huis. Door gebruik te maken van deze beide financiële compensaties is het mogelijk om een investering in een HRe-ketel toegankelijker te maken, maar zelfs met deze subsidie blijft het aankoopbedrag doorgaans een stuk hoger liggen in vergelijking met tal van andere systemen op de markt.

Subsidies voor een HRe-ketel in de toekomst

De populariteit van de HRe-ketel zal ongetwijfeld de komende jaren alleen maar verder toenemen. Vooral voor gezinnen met een behoorlijk gasverbruik op jaarbasis biedt een dergelijk systeem een uitstekende oplossing en dito besparing. Het vermoeden dat er ooit een landelijke subsidie zal komen is er één die moeilijk te bevestigen valt. De Nederlandse overheid heeft heel veel moeite gedaan om haar landelijke subsidies af te bouwen, maar kwam recent toch weer op de proppen met een nieuwe regeling voor onder meer mensen die willen investeren in het plaatsen van een zonneboiler. Het is op moment van schrijven dan ook een beetje koffiedik kijken. Feit is wel dat de hoge aankoopprijs van een HRe-ketel er voor zorgt dat er minstens nog een aantal jaren financiële ondersteuningen nodig zullen zijn. Mochten deze op een bepaald ogenblik verdwijnen, dan lijkt het er op dat dit systeem uitsluitend voorbehouden zal blijven voor een selecte doelgroep.

Fabrikanten van HRe-ketels zullen het hier uiteraard niet zomaar bij laten wat er voor zorgt dat we kunnen stellen dat een financiële ondersteuning van HRe-ketels ook in de toekomst waarschijnlijk gewoon aangehouden zal worden. Wat uiteraard wel mogelijk is, is dat het kostenplaatje van dergelijke systemen zal worden verlaagd waardoor de nood aan een subsidie minder groot wordt. We zien dit de eerst komende jaren evenwel nog niet te snel gebeuren.

Subsidie voor HRe-ketel aanvragen

Bent u overtuigd door de unieke voordelen die een HRe-ketel met zich meebrengt en zou u deze graag willen aankopen? Wilt u evenwel natuurlijk ook mogelijke subsidies aanvragen voor een dergelijke installatie? In dat geval zult u zich moeten wenden tot het bestuur van uw stad of gemeente. Zij kunnen u op basis van de documenten waarover u beschikt een bepaalde subsidie evenals misschien een financieel interessante lening verstrekken. Let wel, in alle gevallen is het belangrijk dat de subsidie zo snel mogelijk na het aankopen van de installatie wordt aangevraagd. Alleen op die manier bent u verzekerd van een financiële tussenkomst vanuit de stad of gemeente waarin u woont.Bent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.