Wat is een lucht lucht systeem?

Een lucht lucht systeem is een bijzonder vorm van een warmtepomp. Het kenmerkende van een dergelijk systeem is dat de warmte wordt gebruikt om de lucht op te warmen.

Het grote voordeel van een lucht lucht systeem is dat het weinig ruimte nodig heeft om ingebouwd te worden. Waar bij een reguliere warmtepomp (een water water systeem) de warmte ver in de bodem wordt gepompt en opgehaald, wordt bij een lucht lucht systeem gebruik gemaakt van de warmte in de actuele buitenlucht. Daardoor kan dit systeem altijd de warmte uit de lucht trekken en hoeven er geen diepe gaten te worden gegraven of boringen te worden verricht. Bijkomend voordeel is dan ook dat een lucht lucht systeem fors goedkoper is dan een water water systeem.

Wel verdient opmerking dat een lucht lucht systeem ook minder rendabel is dan een water water systeem. Maar voor bestaande bouw kan het zeker een goed alternatief zijn, zeker als het aanbrengen van een water water systeem te kostbaar zou worden en daardoor niet reëel is.

Hoe werkt een lucht lucht systeem?

Een lucht lucht systeem werkt als volgt. Binnenshuis is een ventilator aanwezig. Deze ventilator draait rond, en blaast de op te warmen lucht door een warmtewisselaar. In deze warmtewisselaar bevindt zich een koelvloeistof die verder afkoelt en de warmte afgeeft aan de warmtewisselaar. Die afgegeven warmte wordt door de ventilator verspreid in de ruimte waar het systeem aanwezig is, terwijl het afgekoelde koelmiddel naar buiten wordt geleid. Buiten wordt het koelmiddel weer verdampt en samengeperst waardoor de temperatuur van het koelmiddel weer hoger wordt en het proces weer van voren af aan kan beginnen.

Rendement

Een lucht lucht systeem haalt de energie uit de buitenlucht. Dit werkt heel efficiënt, waardoor er zelfs warmte uit de buitenlucht kan worden gehaald als die buitenlucht een temperatuur van tientallen graden onder nul heeft.

Voor een lucht lucht systeem ligt de terugverdientijd dankzij de in verhouding beschouwd zeer geringe aanschafprijs redelijk laag en doorgaans nog onder de tien jaar. Bij andere vormen van warmtepompen is deze terugverdientijd vaak hoger en ligt deze al snel rond de 15 jaar.

Al met al is een lucht lucht systeem dus een prima alternatief voor woningen waar een andere vorm van warmtepomp niet haalbaar is, of waar simpelweg geen budget is voor een dergelijk groot en kostbaar systeem.