Wat is een lucht water systeem?

Een lucht water systeem is een warmtepomp waarbij warmte uit de lucht wordt gehaald. Het is een bijzondere vorm van een warmtepomp, waarbij water water systemen de meest gangbare variant is.

Het grootste voordeel van een lucht water systeem is dat het systeem warmte uit de lucht kan onttrekken. Lucht bevat in principe altijd warmte, zelfs als het vriest. Een goed lucht water systeem kan tot tientallen graden onder het vriespunt nog warmte aan de lucht onttrekken!

Een ander voordeel is dat er voor een lucht water systeem weinig inbouwruimte noodzakelijk is. Waarbij bij een water water systeem vaak diepe gaten geboord moeten worden, is dat bij een lucht water systeem niet het geval. Dit systeem kan gewoon op grondniveau worden aangebracht, juist omdat het warmte wint uit de buitenlucht, en die is er immers gewoon op straatniveau.

Extra mooi meegenomen voordeel is dan ook dat een lucht water systeem over het algemeen fors goedkoper is dan een kostbaar water water systeem.

Het systeem is dan ook wel minder rendabel. De terugverdientijd is niet heel hoog, daarover later meer, maar dat komt vooral doordat de kosten relatief gezien niet hoog zijn.

Bovendien vormt het een prima alternatief voor huizen waarbij een warmtepomp een goede optie is, maar waar uit kostenoverwegingen of praktische overwegingen van af wordt gezien.

Hoe werkt een lucht water systeem?

Een lucht water systeem werkt als volgt. In de buitenlucht wordt een warmtewisselaar opgewarmd. In deze warmtewisselaar bevindt zich een koelvloeistof die dientengevolge ook warmer wordt. Deze koelvloeistof wordt vervolgens langs de watertoevoer naar de CV ketel geleid. De temperatuur van het water dat de CV ketel in gaat is over het algemeen laag, waardoor de koelvloeistof deze temperatuur kan verhogen en de watertemperatuur dus ook hoger wordt. Het gevolg hiervan is dat er minder gestookt hoeft te worden omdat het water al enkele graden warmer is.

Dit verschil is in absolute zin gering, het gaat maar om enkele graden Celsius, maar relatief gezien kan het toch een forse verandering betekenen waardoor het qua kosten flink lager kan uitvallen. Daar zit dan ook de besparing.

Rendement

De warmte zit al in de lucht, maar moet enkel nog naar de CV ketel worden getransporteerd. Dit kost echter veel minder energie dan er verloren gaat aan het rondpompen van het warmere water, waardoor er een rendement van wel 400% kan ontstaan. Ter vergelijking: goede HR ketels halen momenteel zo’n 107%.