Steeds vaker wordt er door mensen voor gekozen om gebruik te maken van een zogenaamde warmtepomp. Een warmtepomp is een systeem die energie uit de lucht of de bodem omzet naar warmte. Deze warmte kan vervolgens worden gebruikt om uw huis op te warmen, maar ze kan ook ingezet worden om het water op te warmen. Bent u eveneens van plan om te investeren in een warmtepomp, maar zou u eerst graag een duidelijk beeld willen hebben van het gemiddelde rendement evenals de gemiddelde kostprijs? In dat geval bent u op deze pagina aan het juiste adres!

Warmtepomp prijs

Warmtepomp kopen? Vergelijk eerst!
Minimale kosten: €4.500
Gemiddelde kosten: €8.500 Deze klus kost gemiddeld tussen de: €6.000 - €10.000
Maximale kosten: €13.500

Werkzaamheden voor een warmtepomp

Om een warmtepomp aan te leggen zijn tal van werkzaamheden noodzakelijk. Er dienen diverse grote gaten en geulen gegraven te worden, wat allereerst al een zeer kostbare aangelegenheid is. Dit boren dient niet onderschat te worden. Afhankelijk van het soort ondergrond zal er al snel tot honderden meters diep worden gegraven om de juiste opbrengst te kunnen realiseren. Elke bodemlaag geeft bovendien weer andere opbrengsten, waardoor vooraf de bodemsamenstelling bekend moet zijn. Te diep boren zou onnodige kosten met zich meebrengen terwijl een ondiep geboord gat een te lage opbrengst geeft waardoor de warmtepomp inefficiënt werkt.

Let op deze valkuilen:

Benodigde licenties en vergunningen

Let op! Wanneer u er voor kiest om een warmtepomp te laten plaatsen is het zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat niet ieder bedrijf dit zomaar mag doen. Een gespecialiseerd bedrijf zal dan ook altijd over bepaalde licenties en vergunningen beschikken.

Hoeveel kost een warmtepomp?

kosten Wanneer u een goed beeld wenst te krijgen van de gemiddelde kostprijs die voor een warmtepomp in rekening wordt gebracht kunt u rekening houden met een prijskaartje van ongeveer 25 euro per meter die geboord dient te worden. Wanneer er met andere woorden 300 meter diep geboord moet worden bedraagt de gemiddelde kostprijs zo’n 7.500 euro. Let op, in deze prijs zijn zaken zoals een verdeler, slangen en dergelijke uiteraard reeds inbegrepen.

De hierboven aangehaalde prijs is enkel en alleen voor het boren van de gaten. Uiteraard is dat niet het enige dat moet gebeuren wanneer u, uw huis evenals het water wenst te verwarmen door middel van een warmtepomp, in tegendeel. Vroeger was een warmtepomp voor veel mensen ronduit onbetaalbaar en ook vandaag de dag blijft een dergelijke systeem kopen een vrij dure kwestie. Voor de warmtepomp op zich kunt u al snel rekenen op een aankoopprijs van ongeveer 7.000 euro. Wanneer u daar nog de ondergrondse buizen evenals de installatie bij optelt kan het totale kostenplaatje al snel tussen de 12.500 & 15.000 euro komen te liggen.

Vergelijken kosten en opbrengsten warmtepomp versus CV-ketel

Beschikt u over een gemiddelde CV ketel en ziet u toch niet meteen goed in waarom over te stappen naar het gebruik van een warmtepomp? Zou u een concreet voorbeeld willen hebben van het prijsverschil dat bestaat tussen beide systemen? Dat kan! Wij hebben speciaal voor u een duidelijk voorbeeld uitgewerkt.

CV- ketel

Afschrijving van 2.500 euro op 15 jaar 167 euro
Onderhoud 140 euro
Energiekosten 2000 m3 x 60 cent 1200 euro
Totale kosten per jaar: 1.507 euro

Warmtepomp

Afschrijving 12.000 euro op 25 jaar 480 euro
Onderhoud 90 euro
Energiekosten 4500 m3 x 23 cent 1035 euro
Totale kosten per jaar: 1.605 euro

Bovenstaande maakt op het eerste zicht duidelijk dat de warmtepomp (omwille van de afschrijving) duurder uitvalt dan de CV-ketel. Het onderhoud dat nodig is evenals de energiekosten liggen bij een warmtepomp wel merkelijk lager. Toch is een dergelijke investering ten opzichte van de CV-ketel op het eerste zicht niet zo interessant. Er is echter meer.

In bovenstaande tabel is bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met een mogelijke subsidie die door de gemeente waarin u woont kan worden toegekend. Bovendien werd er ook geen rekening gehouden met een toekomstige stijging van de energieprijzen, die er hoe dan ook zit aan te komen. Tel daar ook nog eens het hoger rendement op vlak van temperatuurverwarming bij op evenals het stroomverbruik van de CV-ketel op zich en u zult merken dat de warmtepomp wel degelijk een zeer duurzame en financieel interessante investering is.

Verschillende soorten warmtepompen

De prijs die u voor een systeem met warmtepomp dient te betalen is tot slot sterk afhankelijk van het type systeem waarvoor u heeft gekozen. We onderscheiden op dit vlak vier verschillende mogelijkheden, namelijk:

  • Horizontaal gesloten systeem

Het eerste systeem is horizontaal gesloten. Bij dit systeem wordt in de tuin op een diepte van ongeveer 1 tot 2 meter een buizennetwerk geplaatst over een gebied dat ongeveer drie keer de oppervlakte heeft van uw huis. Met andere woorden, beschikt u over een huis met een woningoppervlakte van ongeveer 100 vierkante meter, dan heeft u minimaal 300 vierkante meter tuin nodig. De exacte grootte wordt wel gebaseerd op de diepte en het soort bodem. Kiest u er voor om gebruik te maken van een horizontaal gesloten systeem warmtepomp? In dat geval kunt u rekening houden met een totaalprijs van tussen de 17.500 & 20.000 euro.

  • Verticaal gesloten systeem

Het moet gezegd, eigenlijk is het verticaal gesloten systeem het vaakst toegepaste systeem. Dit heeft alles te maken met het feit dat ze over een hoger rendement beschikt. In dit geval wordt er voor gekozen om één of meerdere buizen op grote diepte in de grond te boren. De temperatuur op deze diepte bedraagt doorgaans zo’n 12 graden en is eigenlijk vrij constant. Let op, wanneer u over een droge zandbodem beschikt is het mogelijk dat de grond door het rondpompen van vloeistoffen wat afkoelt. Hierdoor zal het rendement ieder jaar opnieuw wat lager uitvallen. In dit geval is het goed om tijdens de zomer door te pompen. Zo kan de grond rond de buizen terug opwarmen. Voor een systeem als deze mag u rekening houden met een prijs van tussen de 13.000 & 15.500 euro.

  • Open systeem

Ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van een warmtepomp met een open systeem wordt er geboord. Deze keer loopt er echter geen vloeistof door het gesloten buizensysteem, maar wordt er voor gekozen om rechtstreeks grondwater op te pompen. Dit grondwater is warmer dan de vloeistof waarvan sprake is bij een gesloten systeem. Dit zorgt er voor dat het rendement aanzienlijk toeneemt. U dient er alleen rekening mee te houden dat u voor een complete installatie zo’n 20.000 euro kwijt kunt zijn. Bovendien heeft u jaarlijks extra kosten omdat het systeem gereinigd dient te worden. 

  • Luchtsysteem

De vierde en laatste mogelijkheid is een zogenaamd luchtsysteem. Hierbij wordt door middel van een ventilator warmte uit de buitenlucht aangevoerd. Dit is het voordeligste systeem met warmtepomp op de markt, in het bijzonder omdat er nauwelijks geboord dient te worden. De warmtepomp kan tijdens de zomer overigens perfect worden ingezet als airco. Let wel, de ventilator kan in dit geval wel een beetje geluidsoverlast met zich meebrengen. Hoe dan ook, een luchtsysteem warmtepomp kost u gemiddeld tussen de 5.000 & 10.000 euro.

Al met al is een warmtepomp een heel kostbare aangelegenheid, maar kan hij op termijn zeker terugverdiend worden.

Vergelijk offertes en bespaar geld

Wij raden u aan om als eerste stap meerdere offertes te vergelijken. Dit omdat de prijzen aanzienlijk verschillen per installatiebedrijf. Gelukkig kunt u via onze website in een keer tot 6 offertes aanvragen van diverse lokale specialisten. Klik op de button hieronder en laat uw gegevens achter. Ontvang vrijblijvend de offertes in uw mailbox en begin met vergelijken. Op deze manier kunt u tot wel 30% op de kosten besparen!