Berekening van het rendement

Het rendement zegt iets over hoe goed een installatie is die in de energiebehoefte dient te voorzien. Als een apparaat 100 Watt aan energie verbruikt en, in het geval van een CV ketel of warmtepomp, 75 Watt aan warmte oplevert, is het rendement 75 / 100 = 75%. Als een apparaat echter diezelfde 100 Watt gebruikt en tegelijk bijvoorbeeld 105 Watt aan warmte levert, is het rendement hoger dan 100%: 105 / 100 = 105%. Dit kan door speciale technieken te gebruiken, zoals koud water voorverwarmen door de warmte in de rook die vrijkomt bij de verbranding.

Het rendement van een CV ketel

Een reguliere CV ketel heeft een rendement van rond de 100%. Oudere CV ketels zitten daar vaak onder, terwijl de nieuwste HR ketels een rendement van zo’n 107% hebben.

Het rendement van een warmtepomp

Een warmtepomp kan rendementen behalen die veel hoger zijn dan de conventionele verwarmingstechnieken. Waar een HR ketel een rendement van rond de 107% zal hebben, kan een warmtepomp een rendement van vele honderden procenten behalen! Dit doordat de energie die nodig is om de warmte uit de grond te halen vele malen lager is dan de energie die daarbij vrij komt. Zo zijn rendementen mogelijk tot een theoretisch maximum van 880%. Gemiddeld halen de huidige pompen rendementen tussen de 420 en 460%, wat laat zien dat er nog veel verbetering in de techniek mogelijk is, maar dat het rendement ook nu al gigantisch hoog is, zeker in vergelijking met de huidige generatie CV ketels. Het spreekt dan ook voor zich dat een warmtepomp een investering is die zich op termijn zeker zal terugbetalen. U bespaart immers aanzienlijk op de energierekening!