Het hoeft eigenlijk niet meer te worden gezegd dat de stijgende kostprijs van fossiele brandstoffen er voor heeft gezorgd dat het voor veel gezinnen tegenwoordig een absolute must is om te besparen op hun energie kosten. U kunt dit op verschillende vlakken doen. Een zeer recente techniek is bijvoorbeeld de warmte koude opslag. Deze techniek is ingegeven door het verschil in seizoenen. Tijdens de zomer is het buiten warm en willen we in huis koelen. Tijdens de winter vindt het omgekeerde scenario plaats. Dan is het namelijk buiten koud en willen we graag de temperatuur in huis een beetje opdrijven. Omwille van deze redenen is het dan ook een interessant idee om de warmte tijdens de zomer in de winter te gebruiken en de winterse kou in de zomer.

Subsidie warmte koude opslag

Benieuwd naar de prijzen?

Hoe kunnen we dit echter realiseren? Er dient voor het opslaan van de zomerse warmte en de winterkou gebruik te worden gemaakt van een tijdelijke opslagplaats. De warmte- of koude-uitwisseling gebeurt steevast aan de oppervlakte door gebruik te maken van een warmtewisselaar. Voor warmte koude opslag geldt steeds dat er in principe twee verschillende handelingen gebeuren. Het betreft hier zowel onttrekking als herinjectie van grondwater uit de diepere watervoerende lagen. Belangrijk detail is dat het grondwater wel wordt gebruikt, maar niet verbruikt.

In ieder geval, door gebruik te maken van een warmte koude opslag is het mogelijk om een zeer aanzienlijke besparing op uw energiefactuur te realiseren. Wij vertellen u graag meer over het systeem en de eventuele subsidies die voor dit systeem van toepassing zijn in dit artikel.

Hoe werkt het systeem precies?

De warmte koude opslag werkt meestal met behulp van twee afzonderlijk van elkaar gelegen bronnen. Uiteraard betreft het hier een warme en een koude bron. Tijdens de zomermaanden wordt het aanwezige grondwater uit de koude bron opgepompt. Via een warmtewisselaar wordt deze vervolgens gebruikt voor koeling van een gebouw. Het opgewarmde grondwater wordt vervolgens in de warme bron geïnjecteerd. Tijdens de winter kan dit warme water dan ingezet worden door het proces in de omgekeerde richting te doen verlopen. Nadat de warmte-afgifte heeft plaatsgevonden wordt het vervolgens retour gepompt in de koude bron. Op deze manier kunt u tijdens de zomer aanzienlijk besparen op vlak van afkoeling terwijl ook het verwarmen van uw huis tijdens de winter een behoorlijk stuk minder energie zal vereisen.

Let op, wanneer u gebruik wenst te maken van een WKO systeem dient u er altijd rekening mee te houden dat er in eerste instantie een controle moet plaatsvinden. Deze controle dient aan het licht te brengen of de ondergrond waar uw huis zich zal bevinden of reeds bevindt wel geschikt is voor het toepassen van een dergelijk systeem. Op basis van deze controle zal er uiteindelijk al dan niet een provinciale vergunning in het kader van de Grondwaterwet dienen te worden verstrekt.

Hoeveel kost een WKO systeem?

kosten De kosten voor een WKO-installatie liggen vandaag de dag vrij hoog. U dient er dan ook rekening mee te houden dat een dergelijk systeem bestaat uit tal van verschillende onderdelen. Denk hierbij niet alleen aan een voorraadvat voor het warm tapwater, maar ook aan een warmtepomp, één of twee gesloten bodemwarmtewisselaars en ook een geschikt afgiftesysteem dient te worden voorzien. Voor een gemiddelde eengezinswoning dient u voor dit alles rekening te houden met een kostenplaatje die gemiddeld is gelegen tussen de 15.000 & 17.000 euro. Wanneer we deze kostprijs gaan vergelijken met een klassiek systeem bestaande uit een gasketel en radiatoren zien we dat er sprake is van een prijsverschil van zo’n 11.000 euro. Hier tegenover staat wel dat de energiekosten bij een WKO-installatie haast verwaarloosbaar worden. Hierdoor beschikt u over een zeer duurzaam systeem waar u gedurende vele jaren genot van zult ondervinden.

WKO subsidies in het verleden

Een WKO systeem is vrij nieuw. Bovendien heeft het een behoorlijke tijd geduurd vooraleer dit systeem algemeen werd aanvaard. Het klinkt natuurlijk een beetje als sciencefiction wat er door middel van warmte koude opslag wordt gerealiseerd en dat zorgde er voor dat veel mensen gedurende een lange tijd vrij sceptisch stonden over de werking er van. Mede omwille van deze reden en waarschijnlijk ook door het feit dat vooral zonne-energie lange tijd aanzienlijk werd ondersteund werd er in het verleden niet voor gekozen om uit te pakken met specifieke subsidies voor een WKO-installatie. Het was uiteraard wel mogelijk om voor de plaatsing van een dergelijk systeem een voordelige groene lening te ontvangen.

Kan ik vandaag de dag een subsidie krijgen?

Ook vandaag de dag is er geen sprake van een vastgestelde subsidie voor een investering die wordt gedaan in een warmte koude opslag systeem. U dient er zoals eerder reeds aangegeven wel rekening mee te houden dat een dergelijk systeem bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het aankopen van een warmtepomp geldt bijvoorbeeld dat u wel kunt rekenen op een financiële tegemoetkoming. Een warmtepomp vormt een zeer aanzienlijk bedrag van het totale kostenplaatje waardoor een subsidie op dit vlak reeds kan zorgen voor een aantrekkelijke financiële tegemoetkoming. Ga ook zeker eens te rade bij uw stad of gemeente. Misschien dat ook zij u nog kunnen voorzien van een extra subsidie of eventueel een interessante financiering. Voor een actueel overzicht van subsidies voor WKO systemen gaat u naar de website www.energiesubsidiewijzer.nl. Daar kunt u per gemeente bekijken of er een subsidie beschikbaar is in 2016.

Wat met een WKO subsidie in de toekomst?

Een niet onbelangrijke vraag die veel mensen zich stellen is of er mogelijks in de toekomst nog extra subsidies voor een WKO-installatie zullen verschijnen. Het is absoluut een feit dat de overheid ook de komende jaren ettelijke financiële inspanningen zal moeten leveren om het land op vlak van energieverbruik duurzamer en milieuvriendelijker te maken. Dit geldt niet alleen voor grote overheidsprojecten en bedrijven, ook particulieren zullen hier hun steentje aan bij moeten dragen. In vergelijking met een systeem met zonnepanelen is een WKO systeem nog steeds vrij duur. De hoge aankoopprijs zorgt er dan ook voor dat een dergelijke installatie lang niet door iedereen kan worden aangekocht, in tegendeel. Indien de overheid op een bepaald ogenblik de werking van het systeem en de algemene toepasbaarheid verder wil ondersteunen zal ze dan ook genoodzaakt zijn om een bepaalde extra subsidie in het leven te roepen. Op moment van schrijven is hierover evenwel nog niets concreets bekend.

offertes vergelijken