Subsidie warmtepomp

Mensen zijn vandaag de dag steevast op zoek naar mogelijkheden om hun huis energiezuiniger  en duurzamer te maken. Hoe u dit doet is uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. In het merendeel van de gevallen wordt er evenwel voor gekozen om gebruik te maken van een warmtepomp. Een warmtepomp zorgt er immers op een milieuvriendelijke manier voor niet alleen verwarming, maar tevens ook voor warm water. Warmtepompen kunnen voor het opwarmen gebruikmaken van bestaande warmte die is terug te vinden in lucht, de grond of het water.

Subsidie warmtepomp

  
Benieuwd naar de prijzen?

Vooraleer een warmtepomp aan te kopen wordt het evenwel aangeraden om uw huis eerst grondig te isoleren. Alleen op die manier wordt immers voorkomen dat de uitgespaarde warmte alsnog verloren gaat. Denkt u er ook aan om een warmtepomp in huis te halen, maar zou u daarvoor graag gebruik willen maken van een subsidie? Lees dan snel verder en kom alles te weten over het verkrijgen van een subsidie voor het aankopen van een warmtepomp!

Hoeveel kost een warmtepomp?

kostenDe reden waarom het voor veel mensen van belang is om een subsidie te verkrijgen voor het aankopen van een warmtepomp gaat schuil in het feit dat het om een niet onaanzienlijke investering gaat. Vooraleer een bepaalde warmtepomp aan te kopen is het in ieder geval altijd belangrijk om rekening te houden met het type warmtepomp. De prijs die in rekening wordt gebracht is hier namelijk van afhankelijk. We zetten de verschillende soorten warmtepompen en hun gemiddelde kostprijs eerst graag even voor u op een rijtje.

Type warmtepomp Gemiddelde kostprijs
Lucht- water warmtepomp Tussen 10.000 & 15.000 euro
Lucht-lucht waterpomp Tussen 4.000 & 8.000 euro
Grond-water warmtepomp Tussen 15.000 & 25.000 euro
Water-water warmtepomp Tussen 15.000 & 20.000 euro
Hybride warmtepomp Tussen 5.000 & 7.000 euro

Wilt u de kostprijs voor het aankopen van een warmtepomp dus zo beperkt mogelijk houden? In dat geval doet u er goed aan om te kiezen voor een hybride warmtepomp. Het betreft hier een warmtepomp in combinatie met een gasketel die bijzonder geschikt is voor bestaande woningen. Deze warmtepomp is namelijk overal aan te sluiten, van zodra er maar een gasaansluiting aanwezig is. Ook voor een dergelijke warmtepomp kunt u een subsidie ontvangen.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie

Het spreekt voor zich dat u niet zomaar een subsidie zal ontvangen wanneer u er voor kiest om een warmtepomp aan te kopen. Om de subsidie te kunnen krijgen dient u namelijk te voldoen aan een aantal voorwaarden. Het betreft de volgende:

  • De warmtepomp die u wenst aan te kopen is terug te vinden op de lijst met warmtepompen die wordt gesubsidieerd.
  • U dient over een geldig betalingsbewijs te beschikken op uw naam. Bovendien dient de warmtepomp nieuw te zijn aangekocht.
  • De subsidie dient te worden aangevraagd binnen de 3 maanden na ondertekening van de offerte of koopovereenkomst.
  • Op het ogenblik dat de subsidie wordt aangevraagd is de warmtepomp in kwestie betaald en in werking.
  • De warmtepomp moet zijn geïnstalleerd in een woning op Nederlands grondgebied. Met andere woorden, Nederlanders die een warmtepomp laten installeren in hun buitenverblijf in een ander land komen hier niet voor een subsidie in aanmerking.
  • De warmtepomp dient minimaal één jaar na het vallen van de subsidiebeslissing in het huis aanwezig te zijn. Vroeger mag ze dus niet worden verwijderd.

Wanneer u aan één of meerdere van bovenstaande voorwaarden niet voldoet is de kans bijzonder groot dat een subsidie voor het aankopen van een warmtepomp u zal worden geweigerd.

Subsidie warmtepomp in het verleden

Aan de subsidie voor het laten plaatsen van een warmtepomp is door de jaren heen eigenlijk niet zoveel veranderd. Het enige verschil dat kan worden opgemerkt is dat de subsidie die kan worden verkregen een klein beetje is gezakt. Dit is evenwel niet zo vreemd, want niet alleen de subsidie, maar ook de prijzen van warmtepompen vertonen de voorbije jaren een dalende trend. Hoe voordeliger de warmtepompen werden, des te minder er door de overheid moet worden gecompenseerd en dat uit zich uiteraard in lagere subsidies.

Subsidie voor warmtepomp in 2016

Aan de subsidie voor het aankopen van een warmtepomp werd voor aanvang van 2016 niets veranderd. Het ziet er op moment van schrijven zo naar uit dat er ook geen wijzigingen meer zitten aan te komen. Dit wil zeggen dat mensen die er dit jaar voor kiezen om een warmtepomp aan te kopen kunnen rekenen op een subsidie tussen de 500 en 1.500 euro. Zo’n groot verschil? Het verschil in tussen beide bedragen komt voort uit het feit dat er sprake is van een groot prijsverschil tussen de verschillende warmtepompen. Bovendien geldt niet alleen hoe duurder de warmtepomp, des te hoger de subsidie, maar ook naar de duurzaamheid en energiezuinigheid wordt gekeken. Omwille van deze redenen ontvangt u voor het plaatsen van een hybride warmtepomp altijd de laagste subsidie.

Meer info over warmtepompen?

Wat met toekomstige subsidies voor een warmtepomp?

Zoals reeds aangegeven is er op moment van schrijven niets bekend over wijzigingen voor wat de subsidie voor de warmtepomp in de nabije toekomst betreft. De laatste jaren werd er door de Nederlandse overheid net als door de gemeenten regelmatig voor gekozen om bestaande subsidies te schrappen of te verlagen. Maatregelen die worden genomen om de energiezuinigheid en duurzaamheid van een woning te verbeteren bleven in nagenoeg alle gevallen buiten schot. Dit geeft aan dat niet alleen u als eigenaar van een woning dit twee belangrijke aspecten vindt, maar ook de overheid en de gemeente waarin u woonachtig bent. De kans dat er in de nabije toekomst dan ook voor zal worden gekozen om de subsidies voor het aankopen van een warmtepomp aan te passen of af te schaffen is bijgevolg zeer onwaarschijnlijk. Het risico bestaat wel dat de subsidie verder daalt als de prijzen van de warmtepompen voordeliger worden.

Hoe de subsidie voor een warmtepomp aanvragen?

Bent u van plan om een warmtepomp aan te kopen en voldoet u aan de gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie? In dat geval kan deze worden aangevraagd via RVO.nl. Dit is een organisatie van de overheid. Let op, voor het op deze manier aanvragen van een subsidie voor het aankopen van uw warmtepomp is een DigiD vereist.

offertes vergelijkenBent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.