Checklist zonnepanelen kopen

De voorbije jaren hebben steeds meer mensen er voor gekozen om zonnepanelen op hun dak te laten plaatsen. Dat is inmiddels werkelijk een uitstekende investering gebleken, in het bijzonder omdat de elektriciteitsprijzen de voorbije jaren stevig de hoogte in zijn gegaan. Bent u eveneens van plan om zonnepanelen te kopen en daarmee een aantrekkelijke besparing te realiseren op uw energiefactuur? Zorg er dan voor dat u rekening houdt met onderstaande zonnepanelen checklist om er zeker van te zijn dat u niets over het hoofd ziet.

Download de de zonnepanelen checklist hier.

Checklist zonnepanelen kopen

*Tip: Vooraleer we beginnen met deze checklist is het altijd interessant om na te gaan of een installatie met zonnepanelen voor u de moeite waard is of niet. Ga ook niet meer zonnepanelen plaatsen dan u daadwerkelijk nodig heeft om uw verbruik op te vangen. Vroeger was dit misschien interessant, maar tegenwoordig is dat niet langer het geval. Controleer bovendien ook of er zonnepanelen op uw dak geplaatst kunnen worden. Heeft u bijvoorbeeld nog een asbestdak waar u zonnepanelen op wil plaatsen? Dan zal het asbest toch eerst verwijderd dienen te worden.

Check 1: Voor aanschaf van zonnepanelen

Het kiezen van een juiste leverancier
Is er een omgevingsvergunning vereist?
Kan ik een subsidie ontvangen voor zonnepanelen?

Check 2: Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Leent de oriëntatie van het dak zich voor zonnepanelen? Hou hierbij ook rekening met mogelijks storende objecten in de omgeving zoals bomen, schoorstenen of lantaarnpalen.
Is de dakconstructie waarover uw dak beschikt in staat om het gewicht van de zonnepanelen te dragen?
Evalueer de stand van uw dakbedekking. Is deze binnenkort aan vernieuwing toe? Doe dit dan eerst en kies er pas na afloop voor om zonnepanelen te plaatsen.

Check 3: Voorbereiding voor aankoop zonnepanelen

Hoeveel zonnepanelen heeft u nodig? Koop niet meer zonnepanelen dan uw verbruik vereist. Vroeger was het financieel interessant om te kiezen voor meer zonnepanelen, maar dat is vandaag de dag niet langer het geval. Gewoon voldoende zonnepanelen aanschaffen om aan uw stroombehoefte te kunnen voldoen volstaat dan ook ruimschoots.
Welk type zonnepanelen aanschaffen? U kunt een keuze maken tussen blauwe en zwarte zonnepanelen. Bovendien kunt u ook kiezen voor dunne film zonnepanelen, maar deze zijn het minst interessant. In het merendeel van de gevallen wordt gekozen voor blauwe zonnepanelen omdat zij per geïnvesteerde euro het meeste rendement met zich meebrengen.
Is uw elektriciteitsmeter geschikt of niet? U kunt dit navragen bij uw leverancier. De elektriciteitsmeter dient in het bijzonder in staat te zijn om elektriciteit aan het stroomnet terug te leveren.

Check 4: De keuze van de omvormer

De grootte van de omvormer
Wat is het geluidsniveau van de omvormer die u wenst te kopen?
Waar gaat u de omvormer plaatsen? Voorzie bij voorkeur een plaats zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen. Alleen op deze manier voorkomt u dat er (veel) stroomverlies zal optreden.
Voorzie altijd voldoende ventilatieruimte rondom de omvormer. Wanneer er een te hoge temperatuur wordt waargenomen kan de omvormer minder efficiënt gaan werken en stuk gaan. De levensduur van een omvormer wordt geschat op zo’n 13 jaar.
Koop de omvormer en de zonnepanelen bij voorkeur bij één en dezelfde leverancier.
Hou rekening met het totale vermogen waar de zonnepanelen over beschikken.

Check 5: Aanpassingen aan elektrische bedrading en stoppenkast

Op welke manier gaat de elektriciteitskabel naar de stoppenkast lopen? Bespreek dit goed met uw leverancier. Alleen zo kunt u er voor zorgen dat de kabel netjes weggewerkt wordt.
Is er een extra stroomgroep vereist voor in de stoppenkast? Van zodra er sprake is van een zonnepanelensysteem met 3 panelen of meer dient er rekening te worden gehouden met de plaatsing van een extra stroomgroep. Dit is veelal niet in de prijs inbegrepen.

Check 6: Wat moet er in de offerte opgenomen worden?

De erkenningen evenals de certificeringen waar het bedrijf in kwestie over beschikt. Denk hierbij aan SEI erkenning evenals Zonnekeur.
Hoeveel zonnepanelen er precies zullen worden geplaatst (inclusief een duidelijk beeld van het vermogen waar de installatie over beschikt uitgedrukt in Wattpiek).
Een gedetailleerde omschrijving van het merk en type waar gebruik van wordt gemaakt voor wat de verschillende onderdelen van de installatie betreft. Ook de levertijden van de diverse onderdelen moeten uiteraard duidelijk worden aangegeven.
Een gedetailleerde omschrijving van alle werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden, inclusief de eventuele schoonmaak op het einde.
Een compleet beeld van de kostprijs van de complete installatie. Hierin moeten de panelen, maar ook de omvormer evenals alle andere materialen bij inbegrepen zijn.
De garantie die op het systeem met zonnepanelen wordt aangeboden. Vraag ook een duidelijk beeld van de geboden garantie per onderdeel van de installatie.
Een voorstelling van de manier waarop de panelen precies op uw dak zullen worden geplaatst.
Een beschrijving van de plaats waar niet alleen de omvormer, maar ook de stroomkabel zich in uw huis zal bevinden.
Of er een eventuele aanbetaling dient te gebeuren of niet (en indien ja, wanneer).

Check 7: Extra aandachtspunten

Hoelang zullen de werkzaamheden in beslag nemen? Doorgaans duurt dit amper één dag.
Zoek ervaringen op van andere klanten met het bedrijf waar u de zonnepanelen door wenst te laten plaatsen. Zijn deze positief of niet?
Kent het bedrijf in kwestie een kwantumkorting toe op het ogenblik dat er zonnepanelen bij meerdere klanten uit de buurt kunnen worden geplaatst?
Controleer na plaatsing of u de garantiecertificaten heeft gekregen
Ook particulieren kunnen de BTW op hun installatie met zonnepanelen terugkrijgen. Doe hiervoor een aanvraag bij de Belastingdienst.
Controleer uw verzekering. Dekt deze immers ook de aanwezigheid van zonnepanelen op uw dak?
Overweeg eventueel een energieverbruiksmanager. Zo wordt besparen op uw stroomverbruik werkelijk zeer eenvoudig.Bent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.