De meeste ambtenaren zijn voor een bepaalde periode woonachtig in een ambtwoning, en dienen de woning te verlaten wanneer de periode van hun functie is verlopen. Aangezien ambtenaren als hoogwaardig worden gezien, is het een uitstekend idee om zonnepanelen aan te leggen op ambtswoningen om het goede voorbeeld te geven aan Nederlanders. Aangezien ambtswoningen vaak groot zijn, kan het prijskaartje wat er hangt aan een set zonnepanelen flink oplopen. Om meer te weten over het gemiddeld kostenplaatje voor zonnepanelen op een ambtswoning, lees dan hieronder verder.

Kosten zonnepanelen op ambtswoning

Zonnepanelen op ambtswoning

Een ambtswoning kan worden omschreven als een woningtype waar ambten in mogen wonen zolang ze een bepaalde functie vervullen. Denk hierbij aan burgemeesters, minister-presidenten, zowel Nederlandse als buitenlandse ambassadeurs, pastoors en politici die een baan vervullen bij het Rijk, de Provincie of bij de Gemeente. De meeste ambtswoningen zijn groot en vaak betreft het oudere panden, voornamelijk monumenten die gerestaureerd of gerenoveerd zijn tot een volwaardige woning waar functionarissen woonachtig zijn voor een bepaalde periode. Eindigt de termijn van de functie van het ambt, dan dient de huidige bewoner de woning te verlaten zodat het nieuwe ambt in kan trekken met zijn of haar gezin. Aangezien ambten een belangrijke functie vervullen, is het van groot belang dat ze een goed voorbeeld geven aan het volk door zo duurzaam mogelijk te leven. Een goed idee hierbij is het aanleggen van zonnepanelen op de verschillende ambtswoningen om zo te kunnen voorzien in de energiebehoeften van de hele ambtswoning. Elke paneelsoort is geschikt voor het plaatsen op het dak van een ambtswoning, aangezien dergelijke woningen vaak een groot leeg dakoppervlakte hebben.

Voordelen van zonnepanelen op een ambtswoning

De bewoners van een ambtswoning kunnen van een aantal voordelen profiteren als er zonnepanelen liggen op het dak. Denk hierbij voornamelijk aan:

  • Door het opwekken van gratis groene stroom kan de hele ambtswoning worden voorzien van gratis energie.
  • De stroomrekening van de bewoners in de ambtswoning wordt aanzienlijk verlaagd.
  • Dankzij de zonnepanelen hoeft er geen rekening gehouden te worden met de jaarlijkse prijsontwikkelingen.
  • De verschillende ambten die woonachtig zijn in de ambtswoning kunnen gedurende de jaren heen zeer lang profiteren van het opwekken van stroom, aangezien zonnepanelen een zeer lange levensduur hebben van minstens 25 jaar.
  • Zonnepanelen zijn onderhoudsarm en hoeven alleen maar van tijd tot tijd met een doek schoon gemaakt te worden.
  • De ambtswoning is op bewuste wijze milieuvriendelijk bezig door het aanleggen van zonnepanelen op het dak. Tevens geeft dit een goed voorbeeld aan het volk om zo meer inwoners te stimuleren om ook zonnepanelen aan te schaffen.
  • Het energielabel van de ambtswoning verbetert en de waarde van de woning gaat omhoog.
  • Het weer hoeft niet van invloed te zijn op de opbrengst, aangezien zonnepanelen ook voldoende opleveren op een bewolkte of regenachtige dag. Zonnepanelen wekken namelijk zonne-energie op uit zonlicht, niet uit de warmte van de zon.

Kosten zonnepanelen op een ambtswoning

De meeste ambtswoningen zijn redelijk groot, waarbij er dus voldoende ruimte beschikbaar is voor het plaatsen van een grote installatie zonnepanelen om in de energiebehoeften van de gehele woning te kunnen voorzien. Wat de kosten zullen zijn voor het aanleggen van zonnepanelen op dergelijke woningtype hangt dus niet alleen van de paneelsoort, paneelmerk en het vermogen maar voornamelijk van de oppervlakte van het dak van de woning. Hieronder kunt u nagaan wat de gemiddelde kosten zijn voor zonnepanelen op een ambtswoning, gebaseerd op het aantal vierkante meter. Er is uitgegaan in het voorbeeld van een gemiddelde aanschafprijs van €300.

Oppervlakte ambtswoning Zonnepanelen Kosten
25 m² 12 €3.600
50 m² 25 €7.500
60 m² 30 €9.000
75 m² 40 €12.000
85 m² 44 €13.200
100 m² 50 €15.000
125 m² 64 €19.200
150 m² 75 €22.500
200 m² 100 €30.000
250 m² 125 €37.500
300 m² 150 €45.000

Steun op aanschaf zonnepanelen op ambtswoning

Ook voor het aanleggen van zonnepanelen op een ambtswoning zijn de initiële investeringskosten vrij hoog, een verlaging van deze kosten komt dus goed te pas. De investeringskosten kunnen worden verlaagd door gebruik te maken van de verschillende regelingen die de gemeente u als investeerder in duurzame maatregelen toereikt. Zo is het mogelijk om bij de lokale gemeente een subsidie aan te vragen voor zonnepanelen, voornamelijk voor grote installaties. Ook het terugvragen van de 21% btw over zowel de aanschaf als de installatie van het systeem is een optie om de kosten te verlagen.

Vergunning

De meeste ambtswoningen zijn grote, oudere monumentale panden. Dit houdt in dat het nodig is om een vergunning aan te vragen bij de gemeente om de zonnepanelen aan te mogen leggen op het dak van de ambtswoning. Om zonnepanelen op een regulier dak aan te leggen is het aanvragen van een vergunning niet noodzakelijk, tenzij het een monument betreft. De gemeente stelt namelijk strenge eisen aan het drastisch veranderen van het stads- of dorpsaanzicht. Het indienen van de aanvraag kunt u zelf eenvoudig regelen. De installateur, specialist of een administratiekantoor kan de vergunning ook voor u aanvragen tegen een extra vergoeding. Zo is de aanvraag sneller goedgekeurd en kan de installatie van de panelen ook eerder starten.

Zonnepanelen specialisten vergelijken

Zonnepanelen worden vaak geassocieerd met de toekomst, aangezien Nederland volgens het Klimaatakkoord per 2030 stroom op duurzame wijze op moet wekken om de totale CO2 uitstoot aanzienlijk te beperken. Om ook met de energietransitie mee te gaan is het interessant om nu zonnepanelen aan te schaffen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van zonnepanelen op uw eigen dak? Neem dan gerust contact op met ons en vraag om uw gratis en vrijblijvende offerte zodat u direct kunt besparen met zonnepanelen op uw eigen dak.