Nederland telt tegenwoordig bijna 2.000 bejaardentehuizen met minstens 150.000 bejaarden waarbij de noodzaak tot het verduurzamen zeer hoog is in de zorgsector. De vraag naar een goede zorg stijgt telkens, en hier is vaak veel energie voor nodig. Bejaardentehuizen kunnen door het opwekken van hun eigen zonne-energie op goedkope wijze voorzien in hun energiebehoeften om het tehuis optimaal te laten functioneren. Maar wat zijn nou precies de kosten voor zonnepanelen op een bejaardentehuis? U leest het allemaal hieronder.

Kosten zonnepanelen op bejaardenhuis

Zonnepanelen op bejaardenhuis

Een bejaardentehuis is een woonzorgcentrum of instelling voor ouderen die verzorging of enige mate van verpleging nodig hebben en waarvan dat niet mogelijk is in hun huidige woonsituatie. Dergelijke huizen zijn vaak grote woningen bestaande uit verschillende studio’s, appartementen of kamers. Vaak gaat het bij bejaardentehuizen om redelijk oude gebouwen die zowel technisch als functioneel niet meer optimaal kunnen draaien. Omdat stroom de grootste kostenpost is van de meeste bejaardentehuizen, is het plaatsen van zonnepanelen op het dak om zelf te voorzien in de energiebehoeften een fantastisch idee. Een bejaardentehuis kan eenvoudig besparen op de kosten door efficiënter om te gaan met energie. De energie die er wordt bespaard kan dan opnieuw worden gebruikt voor het leveren van een betere zorg aan de ouderen in het bejaardentehuis. 

Kosten zonnepanelen op bejaardenhuis

Hoeveel het gaat kosten om zonnepanelen te plaatsen op het dak van een bejaardentehuis is voornamelijk afhankelijk van een aantal factoren. Denk zo niet alleen aan het budget, maar ook aan de beschikbare ruimte op het dak. Zo weet u immers hoeveel panelen er geplaatst kunnen worden. In het onderstaande voorbeeld is er rekening gehouden met het aanschaffen van panelen met een vermogen van 280 Wp tegen een aanschafprijs van €275 per zonnepaneel. Deze kosten zijn inclusief de installatie van de panelen op het dak. Een gemiddeld bejaardentehuis heeft ongeveer 600 panelen nodig om in ruim de helft van de energiebehoeften te voorzien.

Aantal panelen

Vermogen

Totale kosten

100

28.000 Wp

€27.500

200

56.000 Wp

€55.000

400

112.000 Wp

€110.000

600

168.000 Wp

€165.000

800

224.000 Wp

€220.000

900

252.000 Wp

€247.500

Steun op aanschaf zonnepanelen op bejaardenhuis

Gaat u zonnepanelen laten plaatsen op een bejaardentehuis? Dit vergt namelijk een grote installatie waarbij het kostenplaatje ook heel hoog is. Een bejaardentehuis heeft vaak zelf niet de financiële middelen om een compleet zonnepanelensysteem aan te schaffen. De verschillende opties voor het financieren van zonnepanelen voor een bejaardentehuis zijn als volgt:

  • Het bejaardentehuis betaalt zelf de aanschaf- en installatiekosten. Vaak gaat het hierbij om grotere bejaardentehuizen die beschikken over een ruim budget. Omdat er geen sprake is van een lening of hypotheek, kunt u rekenen op een kortere terugverdientijd.
  • Familie van de bejaarden delen samen de kosten. Alhoewel dit scenario nauwelijks voorkomt vanwege de hoge investeringskosten, is dit wel mogelijk indien het om een groot bejaardentehuis gaat. De familie kan ook via ‘crowd funding’ geld verzamelen voor de installatie.
  • De gemeente betaalt de panelen voor het bejaardentehuis, mits er duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie eigenaar wordt van de panelen.
  • Een derde partij betaalt de zonnepanelen. Hierbij gaat het voornamelijk om bedrijven die samen het geld voor het investeren in zonnepanelen lenen aan het bejaardentehuis. Het leengeld wordt vervolgens tegen een laag rentepercentage terugbetaald. Nadat de lening geheel is terugbetaald, meestal binnen 15 tot 20 jaar, worden de zonnepanelen officieel eigendom van het bejaardentehuis. Tot die tijd kunnen zowel de partij als het bejaardentehuis genieten van de opbrengsten.

Vergunning

Voor het aanleggen van een zonnepanelensysteem op het dak van een bejaardentehuis is het aanvragen van een vergunning niet noodzakelijk. U dient wel een vergunning aan te vragen indien het gaat om een monumentaal pand waarbij het wijzigen van het uiterlijk van het pand drastisch is voor het oogaanzicht. U kunt bij de gemeente nagaan in hoeverre een vergunning nodig is in uw persoonlijk geval. Beslis verder wie de vergunning gaat aanvragen. Doet u dat zelf, of laat u dat over aan de installateur? Die rekent in de meeste gevallen een kleine extra vergoeding van gemiddeld €100 tot €250 voor het indienen van de aanvraag. Dit bespaart u wel van de ingewikkelde technische vragen.

Bespaartips zonnepanelen op bejaardenhuis

Ook op het aanleggen van zonnepanelen op een bejaardentehuis is het mogelijk om te besparen op de kosten. Zo is het van groot belang om eerst offertes van verschillende zonnepanelen specialisten met elkaar te vergelijken voordat u definitief in zee gaat met een bepaald bedrijf. Daarnaast weet u zo zeker dat u de beste prijs-kwaliteit selecteert.

Zonnepanelen specialisten vergelijken

Nederland dient volgens het Klimaatakkoord per 2030 haar energie voor een groot deel op duurzame wijze op te wekken. Door ook zonnepanelen te kopen bent u alvast voorbereid op de toekomst. Wilt u meer weten over de vele voordelen waar u persoonlijk van kunt profiteren door zonnepanelen op uw dak te laten plaatsen? Aarzel dan niet langer en neem direct contact op met ons voor professioneel advies en vraag om uw vrijblijvende offerte zodat wij voor u de beste zonnepanelen specialist in uw regio vinden.